Laaksonyhteissairaala.fi-sivuston tietosuojaseloste

1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste on Tietosuojakäytäntöjä koskeva yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen asiakirja, joka koskee Laaksonyhteissairaala.fi-sivustoa. 

Jos etsit Laakson sairaala-aluetta kuvaavaa työmaakameraa koskevaa tietosuojaselostetta, löydät sen tältä sivulta

2. Rekisterinpitäjä

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala
Y-tunnus: 3202258-9

c/o HUS Tilakeskus
PL 303
00029 HUS

Rekisterin vastuuhenkilö:
talouspäällikkö Tuomas Häivä, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala
[email protected]
p. 050 428 4002

Verkkosivustoon liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Laakson yhteissairaala -hankkeen viestintään: [email protected]  

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laaksonyhteissairaala.fi-sivusto on kaikille avoin, eikä sivuston selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivuston käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies), jotka ovat sivuston käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja jotka muistavat esimerkiksi sivustolla käyttäjän aikaisemmin tekemät valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeitä hyödynnetään Matomo-analytiikkatyökalun kautta, kun seuraamme esimerkiksi sivustolla vierailleiden henkilöiden määrää, keskimääräistä sivuilla vietettyä aikaa ja suosituimpia sivuja. Tietojen keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää verkkopalvelua. Kerätty tieto on anonyymia, eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. 

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön oman selaimensa asetuksia muuttamalla.

Lomakkeet

Sivustollamme on kaksi lomaketta:

Sähköisen palautelomakkeen avulla voi jättää palautetta esimerkiksi työmaastamme tai verkkosivuistamme. Lomakkeella kerätään henkilötietoja, jotta sen kautta tuleviin viesteihin voidaan vastata ja lähettäjiin tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Sähköisen vierailijapyyntölomakkeen avulla voi esittää toiveen vierailla työmaallamme. Lomakkeella kerätään ryhmän yhteyshenkilön yhteystiedot, jotta vierailijapyyntöihin voidaan vastata. Lomakkeella ei kerätä muiden kuin ryhmän yhteyshenkilön henkilötietoja.

Lomakkeiden kautta saatuja tietoja ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin. Niiden kautta annettuja yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Menettelemme verkkolomakkeiden kautta ilmoitettujen henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietolain/tietosuojalain mukaisesti. 

4. Rekisterin tietosisältö

Edellä mainittu palautelomake vaatii käyttäjältään seuraavia henkilötietoja: 

 • nimi 
 • puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite
 • organisaatio. 

Edellä mainittu vierailupyyntölomake vaatii käyttäjältään seuraavia henkilötietoja:

 • ryhmän yhteyshenkilön nimi
 • ryhmän yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • ryhmän yhteyshenkilön puhelinnumero
 • ryhmän yhteyshenkilön organisaatio.

Lisäksi lomakkeenkäyttäjä voi halutessaan jättää omaehtoisesti itsestään myös muita tietoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan suoraan käyttäjiltä itseltään verkkolomakkeiden kautta.

Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisteröidyn tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen lainsäädännön tai viranomaisten niin edellyttäessä. Sähköisessä muodossa olevia henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka sijaitsevat EU- tai ETA-alueella.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisten lomakkeiden kautta jätetyt tiedot siirtyvät sähköpostilla määrätyille vastuuhenkilöille. Tiedot eivät jää verkkosivustolle tai palvelimelle.

Henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia rekisteristä saamistaan tiedoista. 

7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin (15 artikla): rekisteröity voi tehdä kirjallisen tietopyynnön omista tiedoistaan.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla): rekisteröity voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla): rekisteröity voi vaatia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta turhan tai väärän tiedon poistamista.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla): rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti.
 • Oikeus vastustaa käsittelyä (21 artikla): rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla): rekisteröity voi tehdä vapaamuotoisen vaatimuksen, joka käsitellään aina tapauskohtaisesti.

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat hakemukset tai vaatimukset toimitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

8. Henkilötietojen säilytysajat

Laakson yhteissairaala -hanke säilyttää palautelomakkeen kautta tulleita henkilötietoja enintään vuoden ajan, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan.

Hanke säilyttää vierailupyyntölomakkeen kautta tulleita henkilötietoja enintään kaksi viikkoa vierailun toteutumisen jälkeen.

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen tiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
tietosuoja.fi
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(at)om.fi
p. 029 566 6700 (vaihde), 029 566 6768 (kirjaamo)