Vastuullisuus

Helsingin kaupunki ja HUS ovat asettaneet uudelle sairaala-alueelle kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet.

Havainneilmakuva pohjoisesta Laakson sairaala-alueelle. Suuria valkoisia rakennuksia puistomaisessa ympäristössä.

Sairaala-alueen rakentamisen sekä valmiin rakennuksen ja sen ylläpidon tulee olla:

  • energiatehokasta
  • elinkaareltaan kestävää
  • huomioida luontoarvot
  • rakentamisen pitää olla resurssiviisasta.

Nämä tavoitteet on luotu Helsingin kaupungin elinkaaritavoitteita sekä BREEAM-ympäristöluokitusta käyttäen.​

Sairaala-alueen täytyy saavuttaa määräystasoa parempi energiatehokkuus (E-luku -10 %). Rakennukset hyödyntävät hukkaenergiaa mahdollisimman tehokkaasti. Tavoite on tuottaa vähintään 5–10 prosenttia energiasta hukkaenergian avulla.

Sairaala-alue tuottaa energiaa

Sairaala-alueella myös tuotetaan energiaa. Rakennukset lämpiävät osin syväkaivojen tuottamalla maalämmöllä. Aurinkosähköä käytetään mahdollisimman paljon.

Yhteissairaalahankkeessa peruskorjataan kolme suojeltua sairaalarakennusta. Niiden energiatehokkuus paranee remontissa.

Viherkatoille tulee oleskelualueita

Uudisrakennusten viherkatot auttavat hallitsemaan hulevesiä. Ne viilentävät pienilmastoa hillitsemällä lämpösaarekeilmiötä. Kauniit viherkatot ovat viihtyisiä, ja niille tulee terassipihoja potilaiden käyttöön.

Sairaala-alue on julkisen liikenteen solmukohdassa. Sinne on sujuvat yhteydet kävellen ja pyöräillen.

Rakennuksille on laskettu hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalle

Säilyville ja uusille rakennuksille on laskettu hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalle.

Materiaalitehokkuus

Yhteissairaala-hankkeessa tehdään paljon louhintaa. Kaivumassoja ja kivilouhetta käytämme piharakentamisessa. Sairaala-alueen materiaaleja on valittu niin, että ne on helppo huoltaa ja korjata. Pyrimme myös löytämään kierrätys- ja uusiomateriaaleista tehtyjä rakennusmateriaaleja.

Puruissa ja työmaalla kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti.

Sairaala-alueen uudistuksen yhteydessä myös sen jätehuolto on mahdollista suunnitella tehokkaaksi ja lajittelua suosivaksi. Jätteenkeräys tapahtuu jäteasemalla. Jätelogistiikassa käytetään automatiikkaa ja ratkaisuja, jotka toimivat koko sairaala-alueella ja vievät mahdollisimman vähän tilaa.