Millainen uudesta sairaalasta tulee?

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Rakennamme kolme uutta sairaalaa ja korjaamme kolme nykyistä sairaalaa.

Laakson sairaala-alue uudistuu asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi.

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen rakennukset vuosina 2022–2030 erityisesti asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi. Psyykkisten ja fyysisten (somaattisten) sairauksien hoitoa tarvitsevat asiakkaat ja potilaat saavat avun yhdestä paikasta, ja eri alojen ammattilaiset voivat helposti ratkaista hoitoon liittyviä kysymyksiä yhteistyössä.  

Tarkoituksenmukaiset tilat edistävät kuntoutumista ja paranemista. Uudenaikainen sairaala tarjoaa tilat parhaan mahdollisen hoidon antamiseen. Lähes kaikilla asiakkailla ja potilailla on esimerkiksi omat huoneet ja kylpyhuoneet, mikä antaa rauhaa toipua. Uudistamme hoitoa nykyaikaisilla teknologioilla.

Henkilökunnan kannalta uusissa tiloissa on helppoa ja tarkoituksenmukaista työskennellä. Uudet teknologiat, kuten robotiikka, vapauttavat työaikaa hoitotyöhön. Laaksosta tulee merkittävä opetus- ja tutkimussairaala.

Uusien sairaalarakennusten rakentaminen on välttämätöntä, sillä nykyiset rakennukset ovat huonossa kunnossa. Niitä ei ole mahdollista korjata nykyvaatimuksia vastaaviksi. Laakson yhteissairaalan sijainti on tarkkaan harkittu, sillä uudet sairaalat tulevat osaksi Meilahden sairaala-aluetta. Laakson sijainti on keskeinen hyvien liikenneyhteyksien solmukohdassa, ja sinne on helppo tulla.

Sairaala-alue tuottaa itse oman energiansa ja huomioi ympäristötavoitteet. Uudet rakennukset kuluttavat energiaa säästeliäästi ja täyttävät ympäristötavoitteet hyvin. Energialähteinä toimivat maalämpö ja ilmanvaihdon hukkaenergia sekä aurinkosähkö ja kaukolämpö.

Lähistön asuinkaduille ei tule lisää liikennettä, vaikka sairaala-alueelle suuntautuva liikennemäärä kasvaa. Sairaala-alueen maanalaiset ajoyhteydet sekä pysäköintihalli ja huoltotilat vähentävät liikennemääriä asuinkaduilla. Myös alueen luontoarvot on huomioitu, sillä maanalainen ajoyhteys suojelee Keskuspuiston porttia.

Hoitoa psykiatrisiin ja fyysisiin sairauksiin

Laakson yhteissairaala tarjoaa hoitoa psykiatrisiin ja fyysisiin (somaattisiin) sairauksiin. Sairaalaan tulee tilat:

  • HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle sairaalahoidolle
  • HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle
  • puolelle Helsingin sairaalan osastoista
  • sairaalatoimintoja tukeville poliklinikoille
  • opetukselle ja tutkimukselle.

Sairaalan kulkuyhteydet muuttuvat

Sairaalan uusi ajoyhteys rakennetaan tunneliin Keskuspuiston ali Auroran sairaalan liittymän kautta. Laakson sairaala-alueelta tehdään myös logistiikkatunneli Meilahteen.

Havainnekuva Laakson sairaala-alueesta tulevaisuudessa

""
Alustavaan suunnitteluun perustuva havainnekuva Laakson sairaalan alueesta. Kuva: LYS-allianssi / Laakson Latu.