Millainen uudesta sairaalasta tulee?

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Rakennamme kaksi uutta sairaalaa ja korjaamme kaksi nykyistä sairaalarakennusta. Lisäksi rakennamme Ohkolan alueelle Mäntsälään.

Laakson sairaala-alue uudistuu asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi.

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen rakennukset erityisesti asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi. Psyykkisten ja somaattisten sairauksien hoitoa tarvitsevat asiakkaat ja potilaat saavat avun yhdestä paikasta, ja eri alojen ammattilaiset voivat helposti ratkaista hoitoon liittyviä kysymyksiä yhteistyössä.

Lisäksi Laakson yhteissairaala -hanke rakentaa uudisrakennuksen Ohkolan sairaala-alueelle Mäntsälään.

Laakson yhteissairaala -hanke jatkuu vuoteen 2030. Uudet Laakson sairaalan rakennukset otetaan vaiheittain käyttöön alkaen vuodesta 2027.

Tarkoituksenmukaiset tilat edistävät kuntoutumista ja paranemista. Uudenaikainen sairaala tarjoaa tilat parhaan mahdollisen hoidon antamiseen. Lähes kaikilla asiakkailla ja potilailla on esimerkiksi omat huoneet ja kylpyhuoneet, mikä antaa rauhaa toipua. Uudistamme hoitoa nykyaikaisilla teknologioilla.

Henkilökunnan kannalta uusissa tiloissa on helppoa ja tarkoituksenmukaista työskennellä. Uudet teknologiat, kuten robotiikka, vapauttavat työaikaa hoitotyöhön. Laaksosta tulee merkittävä opetus- ja tutkimussairaala.

Hoitoa psykiatrisiin ja somaattisiin sairauksiin

Laakson yhteissairaala tarjoaa hoitoa psykiatrisiin ja somaattisiin sairauksiin. Sairaalaan tulee tilat:

  • HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle sairaalahoidolle
  • HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle
  • puolelle Helsingin sairaalan osastoista
  • sairaalatoimintoja tukeville poliklinikoille
  • opetukselle ja tutkimukselle.

Lisäksi Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi oikeuspsykiatrisen hoidon sairaalarakennus.

Sairaalan kulkuyhteydet muuttuvat

Lähistön asuinkaduille ei tule lisää liikennettä, vaikka sairaala-alueelle suuntautuva liikennemäärä kasvaa. Sairaala-alueen maanalaiset ajoyhteydet sekä pysäköintihalli ja huoltotilat vähentävät liikennemääriä asuinkaduilla.

Sairaalan uusi ajoyhteys rakennetaan tunneliin Keskuspuiston ali Auroran sairaalan liittymän kautta. Laakson sairaala-alueelta tehdään myös logistiikkatunneli Meilahteen.

Miksi alue uudistetaan?

Uusien sairaalarakennusten rakentaminen on välttämätöntä, sillä nykyiset rakennukset ovat huonossa kunnossa, eikä niitä ole mahdollista korjata nykyvaatimuksia vastaaviksi.

Sijainti Laaksossa on tarkkaan harkittu, sillä uudet sairaalat tulevat osaksi Meilahden sairaala-aluetta. Laakson sijainti on keskeinen hyvien liikenneyhteyksien solmukohdassa, ja sinne on helppo tulla.

Ympäristö säilyy ennallaan

Alueen luontoarvot on huomioitu, sillä Keskuspuisto säilyy ennallaan. Myös uusi maanalainen ajoyhteys suojelee Keskuspuiston porttia.

Sairaala-alue tuottaa itse oman energiansa ja huomioi ympäristötavoitteet. Uudet rakennukset kuluttavat energiaa säästeliäästi ja täyttävät ympäristötavoitteet hyvin. Energialähteinä toimivat maalämpö ja ilmanvaihdon hukkaenergia sekä aurinkosähkö ja kaukolämpö.

Lue lisää Vastuullisuus-sivulta.

Laakson sairaala-alue tulevaisuudessa

Tutkaile Laakson sairaala-aluetta 360-ilmakuvasta

Havainnekuvassa uusi sairaalarakennus viistosti ilmasta kuvattuna.
Havainnekuvassa sairaala-alue vuonna 2030.
Yksinkertainen kartta Laakson sairaala-alueesta, kun se on valmis. Laakson yhteissairaala -hankkeen töihin kuuluvat uusi päärakennus ja pohjoinen uudisrakennus sekä kaksi vanhaa sairaalarakennusta. Lisäksi hanke rakentaa maanalaisen ajotunnelin Auroranportilta Laakson sairaala-alueen kallioparkkiin ja huoltotiloihin sekä Laaksosta Meilahden sairaala-alueelle.