Hurdant blir det nya sjukhuset?

Helsingfors stad och HUS bygger om Dals sjukhusområde under 2020-talet. Vi bygger tre nya sjukhus och renoverar de två nuvarande sjukhusen.

Dals sjukhusområde byggs om för kundernas och patienternas bästa. 

Helsingfors stad och HUS förnyar byggnaderna på Dals sjukhusområde framför allt för kundernas och patienternas bästa. Vården av psykiska och fysiska (somatiska) sjukdomar ligger nära varandra. Kunder och patienter får hjälp från ett enda ställe och yrkespersoner inom olika branscher kan enkelt lösa vårdfrågor i samarbete.

Dessutom kommer Laakso gemensamma sjukhusprojekt att bygga en ny byggnad på Ohkola sjukhusområde i Mäntsälä.

Projektet Dals samsjukhus kommer att pågå fram till 2030. De nya Laakso sjukhusbyggnader tas i bruk etappvis med start 2027.

Ändamålsenliga lokaler främjar rehabiliteringen och bättringen. Det moderna sjukhuset erbjuder lokaler för bästa möjliga vård. Nästan alla kunder och patienter har t.ex. egna rum och badrum, så att de kan återhämta sig i lugn och ro. Vi förnyar vården med modern teknik.

För personalen blir det lättare och mer ändamålsenligt att arbeta i de nya lokalerna. Ny teknik, såsom robotteknik, frigör arbetstid för vårdarbete. Dals samsjukhus blir ett viktigt undervisnings- och forskningssjukhus. 

Det är nödvändigt att bygga nya sjukhusbyggnader, eftersom de nuvarande byggnaderna är i dåligt skick. Det är inte möjligt att renovera dem så att de motsvarar de nuvarande kraven. Placeringen av Dals samsjukhus har övervägts noggrant, eftersom de nya sjukhusen blir en del av Mejlans sjukhusområde. Dals läge är centralt i en knutpunkt för goda trafikförbindelser och det är lätt att komma dit.  

Sjukhusområdet producerar själv sin egen energi och beaktar miljömålen. De nya byggnaderna förbrukar energi sparsamt och uppfyller miljömålen väl. Energikällorna är jordvärme och spillenergi från ventilation samt solenergi och fjärrvärme. 

Det kommer inte att finnas mer trafik på bostadsgatorna i närheten trots att trafikvolymen till sjukhusområdet ökar. Sjukhusområdets underjordiska körförbindelser samt parkeringshallar och servicelokaler minskar trafikvolymen på gatorna. Även områdets naturvärden har beaktats, eftersom den underjordiska vägar skyddar Centralparksporten.

Vård av psykiatriska och fysiska sjukdomar

Dals samsjukhus erbjuder vård för patienter med psykiatriska och fysiska (somatiska) sjukdomar. Sjukhuset får lokaler för:

  • HUS och Helsingfors stads psykiatriska sjukhusvård
  • HUS krävande neurologiska rehabilitering
  • hälften av avdelningarna vid Helsingfors sjukhus
  • polikliniker som stöder sjukhusfunktionerna
  • undervisning och forskning.

Sjukhusens trafikförbindelser ändras

Sjukhusets nya körförbindelse förläggs i en tunnel under Centralparken via anslutningen till Aurora sjukhus. Från Dals sjukhusområde byggs också en logistiktunnel till Mejlans.

Dals sjukshus området i året 2030.