Arbetstimmar

På denna sidan kan du hitta information om arbetstiderna för Dals samsjukhusprojekt.

Arbetstider på Dals sjukhusområde, Aurora sjukhusområde och Dals plan, bergschaktning och andra byggarbetsplatser:

 • arbeten som medför buller, som betongkrossingen, från måndag till lördag kl. 7–18
 • vi jobbar även andra tider och också de arbetena kan medföra en del ljud
 • se sprängtider nedan.

Arbetet i bergtunneln har kommit längre under jord och störningarna (buller och damm) är mindre, så arbetstiden är längre. Arbetstider:

 • arbeten som medför buller och schakttransporter, från måndag till fredag kl. 7–21 och på lördagar kl. 7–18
 • annat arbete utförs från måndag till fredag ​​kl. 6–22 och på lördagar kl. 7–18
 • tyst arbete även i nattskift från måndag till torsdag kl. 22–6
 • se sprängningtider nedan.

Avvikande tider meddelas i förväg.

Sprängningtiderna

Sprängningsarbete utförs på Dals sjukhusområde från måndag till fredag och i bergtunneln från måndag till lördag. Sprängningtiderna är desamma på båda platserna:

 • kl 7.00-7.10 (från och med 25 mars på Dals och Auroras sjukhusområde, vid Dals plan och i bergtunneln)  
 • kl. 7.15–7.25 (bara i Mejlans-Dal tunneln från måndag till fredag)
 • kl. 7.55–8.05
 • kl. 8.55–9.05
 • kl. 10.55–11.05
 • kl. 13.25–13.35
 • kl. 15.55–16.05
 • kl. 16.55–17.05
 • kl. 17.50–18.00
 • kl. 20.40–21.00 (bara i bergtunneln från måndag till fredag).

Inom en sprängningstid (10 min) kan flera sprängningar göras vid lite olika tidpunkter. Sprängningar görs inte på andra tider och alla sprängningstider används inte nödvändigtvis. På bergschaktning arbetsplatserna före en sprängning hörs en periodisk varningssignal och efter sprängningen en kontinuerlig signal.