Dataskyddsbeskrivning för webbplatsen Laaksonyhteissairaala.fi

1. Allmänt

Denna dataskyddsbeskrivning är ett dokument i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, som gäller för webbplatsen Laaksonyhteissairaala.fi.

Om du söker en dataskyddsbeskrivning som gäller kameran på byggarbetsplatsen som filmar Dals sjukhusområde, hittar du den på den här sidan.

2. Personuppgiftsansvarig

Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus
FO-nummer: 3202258-9

c/o HUS Lokalcentral
PB 303
00029 HUS

Ansvarsperson för registret:
ekonomichef Tuomas Häivä, Fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus
[email protected]
tfn 050 428 4002

I frågor som gäller webbplatsen kan du kontakta kommunikationen för projektet Dals samsjukhus: [email protected]  

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Webbplatsen Laaksonyhteissairaala.fi är öppen för alla och ingen registrering krävs för att bläddra på webbplatsen. Inga personuppgifter samlas in om användarna av webbplatsen.

Cookies

Webbplatsen använder kakor (cookies) som är information som beskriver användningen av webbplatsen, och som lagras till exempel på användarens dator och till exempel kommer ihåg val som användaren tidigare gjort på webbplatsen och därmed förbättrar användarupplevelsen. Cookies används via Matomo analysverktyg, när vi följer till exempel antalet personer som har besökt webbplatsen, den genomsnittliga tiden som används på sidorna och de mest populära sidorna. Syftet med insamlingen av uppgifter är att analysera användningen av webbtjänsten och utveckla den. De insamlade uppgifterna är anonyma och kopplas inte till en enskild användare. 

Om användaren så önskar, kan hen förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare.

Formulär

Det finns två blanketter på vår webbplats:

Med det elektroniska responsformuläret kan man lämna respons om till exempel byggarbetsplatsen eller webbplatsen. Formuläret samlar in personuppgifter, så att meddelanden som tas emot via det kan besvaras och avsändarna kan kontaktas vid behov.

Med det elektroniska formuläret för begäran om besök kan man framföra önskemål om att besöka vår byggarbetsplats. Formuläret samlar in kontaktuppgifter till gruppens kontaktperson, så att besökarnas önskemål kan besvaras. Formuläret samlar inte in personuppgifter om någon annan än gruppens kontaktperson.

Uppgifter som lämnas via formulären används inte för andra ändamål än de som nämns ovan. Kontaktuppgifter som lämnats genom dem överlåts inte till tredje part. Vi behandlar och registrerar personuppgifter som lämnas via webbformulär i enlighet med personuppgiftslagen/dataskyddslagen. 

4. Registrets datainnehåll

Ovannämnda responsformulär kräver att användaren lämnar följande personuppgifter:

 • namn
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • organisation.

Ovannämnda formulär för begäran om besök kräver att användaren lämnar följande personuppgifter:

 • namn på gruppens kontaktperson
 • e-postadress till gruppens kontaktperson
 • telefonnummer till gruppens kontaktperson
 • organisation för gruppens kontaktperson.

Dessutom kan användaren av formuläret frivilligt lämna annan information om sig själv.

5. Regelmässiga informationskällor

Uppgifterna i registret kommer direkt från användarna själva via webbformulär.

Den personuppgiftsansvarige lämnar inte regelmässigt ut den registrerades uppgifter till tredje part, utom när detta krävs enligt finländsk lagstiftning eller myndighet. Personuppgifter i elektronisk form lagras på servrar i EU- eller EES-området.

6. Principer för skydd av registret

Uppgifter som lämnas via elektroniska formulär överförs via e-post till utsedda ansvarspersoner. Uppgifterna finns inte kvar på webbplatsen eller servern.

Personer som behandlar personuppgifter har tystnadsplikt vad gäller information de får från registret. 

7. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter:

 • Rätt att få tillgång till sina personuppgifter (artikel 15): den registrerade kan göra en skriftlig begäran om information om sina personuppgifter.
 • Rätt till rättelse (artikel 16): den registrerade kan lämna in en skriftlig begäran om rättelse.
 • Rätt till radering (artikel 17): den registrerade kan begära radering av uppgifter som är onödiga eller felaktiga för registrets ändamål.
 • Rätt till begränsning av behandling (artikel 18): den registrerade kan göra en fritt formulerad begäran som alltid behandlas fallspecifikt.
 • Rätt att göra invändningar (artikel 21): den registrerade kan göra en fritt formulerad begäran som alltid behandlas fallspecifikt.
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20): den registrerade kan göra en fritt formulerad begäran som alltid behandlas fallspecifikt.

Ansökan eller begäran som gäller ovannämnda rättigheter lämnas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson.

8. Lagringsperioder för personuppgifter

Projektet Dals samsjukhus lagrar personuppgifter som erhållits via responsformuläret i högst ett år, varefter personuppgifterna raderas.

Projektet lagrar personuppgifter som erhållits via formuläret för begäran om besök i högst två veckor efter besöket.

9. Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Information om tillsynsmyndighet:

Dataombudsmannens byrå
tietosuoja.fi
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: tietosuoja(at)om.fi
Telefonväxel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768