Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.laaksonyhteissairaala.fi och uppgjordes den 7 mars 2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet

Denna webbplats uppfyller de kritiska tillgänglighetskriterier på WCAG 2.1-nivå AA som krävs enligt lag. De brister som observerats i webbtjänsten beskrivs nedan: Vi gör en tillgänglighetsbedömning av webbplatsen när den har publicerats i april-maj 2022.

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens producent. Meddela dem per e-post till [email protected]. Svaret kan ta 14 dagar.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte fått något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan göra anmälan och om hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster.

Tillgänglighetsutlåtandet har uppgjorts 7.3.2022. Denna webbplats lanserades 24.3.2022.