Allianssi ja sen arvot

Laakson yhteissairaala -hanke toteutetaan allianssimallilla.

Allianssi on urakkamuoto, jossa hankkeen tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja rakentaja muodostavat yhteisen organisaation. Allianssille luodaan yhteinen hankeorganisaatio, jossa kaikkien osapuolten edustajat työskentelevät yhdessä.

Esimerkiksi Laakson yhteissairaalan allianssissa projektipäällikkö tulee SRV:ltä ja apulaisprojektipäällikkö kiinteistöosakeyhtiöstä.

Tärkeä osa allianssin toimintaperiaatteita on hankkeen riskien ja mahdollisuuksien jakaminen allianssin osapuolten kesken. Allianssin osapuolet asettavat yhdessä tavoitekustannuksen, johon sekä tilaaja että muut osapuolet sitoutuvat yhdessä. Mikäli tavoitekustannus alittuu, kaikki osapuolet hyötyvät yhdessä. Toisaalta tavoitekustannuksen ylittyessä kaikki osapuolet jakavat tappion.

Missionamme on rakentaa potilaille, asiakkaille ja työntekijöille sekä tutkimus- ja opetuskäyttöön parasta mahdollista tulevaisuuden sairaalaa.

Havainnekuva sairaalan eteläaulasta

LYS-allianssin arvot

Kasvamme yksilöinä ja yhteisönä. Parannamme toimintaamme jatkuvasti. Kunnioitamme ympäristöä.