Työmaa sairaalan naapurissa

Laakson yhteissairaalan rakentajat työskentelevät toiminnassa olevien sairaaloiden kyljessä. Naapurisopu Laakson ja Auroran sairaaloiden sekä Invalidiliiton Synapsia- ja Vega-talojen työntekijöiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Louhintatyömaa, jonka takana kaksi vanhaa, isoa sairaalarakennusta.

Työmaalta kantautuu aina ääniä ja joskus myös tärinää ja pölyä. Vaikka haittoja hillitään monin tavoin, ovat häiriöt ajoittain raskaita niin naapurisairaaloiden työntekijöille kuin asiakkaille, potilaille ja heidän läheisillekin.

”Muutokset on kuitenkin otettu hyvin vastaan. Täällä odotetaan jo innolla, että uusi sairaalarakennus alkaa nousta viereen”, kertoo ylihoitaja Anna Holmström Laakson sairaalasta, Helsingin kaupungilta.

Erityisen metelöivää aikaa eletään kesään 2024 asti, kun Laakson sairaala-alueella ja Laaksonkentällä louhitaan aktiivisesti. Mutta hyviä uutisia: mitä syvemmälle maan alle louhinnoissa päästään, sitä hiljaisempina äänet kantavat tunnelin ulkopuolelle.

Ja jotkut naapurustolle kuormittavat ajat ovat onneksi jo takanapäin. Holmström kertoo, että Laakson terveysaseman ja alueen asuintalojen purkutyömaat aiheuttivat häiriöitä nykyhetkeä enemmän, sillä ne kestivät pitkään, ja pölyä ja meteliä oli paljon.

Tiedotusta

”Kaiken A ja O on ajantasainen tiedotus, ja se onkin ollut loistavaa”, Holmström kiittelee.

Hän on yksi tärkeistä linkeistä rakennushankkeen ja sairaaloiden välillä, sillä hänen tehtävänään on välittää rakentajien viestit eteenpäin.

”Valituksia ei tule, jos pystyn tiedottamaan henkilökuntaa ja potilaita etukäteen”, kertoo Holmström. Muutkin sairaalan työntekijät varoittelevat kärsivällisesti asiakkaita ja potilaita työmaalta kuuluvasta paukkeesta ja toimivat näin arvokkaina viestinviejinä.

Laakson yhteissairaala -hanke lähettää sairaaloille viikoittain tiedotteen, jossa kerrotaan tulevista tapahtumista työmailla ja lähiympäristössä. Muutoksista pyritään kertomaan viimeistään edellisellä viikolla.

>> tutustu sairaalatiedotteeseen materiaalipankissa (ks. Ajankohtaiset tiedotteet)

Räjäytykset tehdään päivittäin aina samoihin aikoihin, mikä helpottaa niiden ennakointia. Parilla osastolla on myös infonäytöt, jotka kertovat seuraavasta räjäytyksestä. Näin henkilökunta voi valmistautua räjähdyshetkeen ja pysäyttää ne sairaalalaitteet, jotka eivät välttämättä kestäisi käyttöä maan tömistessä.

Alueen kulkureittejä joudutaan aina välillä muuttamaan, mutta kaikki muutokset suunnitellaan tarkasti ja niitä pyritään muuttamaan mahdollisimman harvoin. Kulkijat opastetaan kyltein ja kartoin oikeaan suuntaan.

Holmström mainitsee henkilökunnan kannalta kriittiseksi muuttuvista pysäköintipaikoista tiedottamisen. On tärkeää, että tieto uusista ja käytöstä poistuneista pysäköintipaikoista tulostetaan kahvihuoneiden pöytienkulmille ajoissa, jotta pidemmillekin vapaille jäävät työntekijät tietävät, mistä löytävät autoilleen paikat vapailta palatessaan.

Yhteistyötä

Joskus poikkeustilanteita tulee vastaan nopealla aikataululla, ja tällöin työmaalta ollaan suoraan yhteydessä ylihoitaja Holmströmiin. Siten hän pystyy paitsi tiedottamaan, myös reagoimaan ja suunnittelemaan niin, että poikkeustilanteista on mahdollisimman vähän haittaa sairaalatoiminnalle. Sillä vaikka esimerkiksi tunnin keskeytys vedenjakelussa kuulostaa lyhyeltä, voi sen merkitys olla sairaalatoiminnalle todella suuri.

Holmström kiittää työmaata joustavuudesta, sillä yhdessä on aina voitu neuvotella. On iso ero sillä, suljetaanko sairaalan sisäinen tunneliyhteys keskellä päivää, kun siellä kuljetetaan potilaita ja heidän ruokiaan, vai ilta-aikaan, jolloin tunnelissa on muutenkin hiljaista.

Työmaa saa Holmströmiltä kiitosta myös siitä, että sairaaloista annettu palaute ja kysymykset otetaan tosissaan. Kun sairaalassa on esimerkiksi tipahtanut laastia katosta tai kello seinältä, työmaalta on viipymättä tultu varmistamaan, johtuuko tipahdus räjäytyksistä. Tarpeen mukaan korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään saman tien.

”On tärkeää, että työntekijöillä on turvallinen olo olla töissä”, Holmström sanoo.

Laakson yhteissairaala on allianssihanke, ja tilaajan eli Helsingin kaupungin ja HUSin edustajat ovat kiinteästi mukana ihan kaikessa suunnittelussa. Rakennushankkeen väki on muutenkin tiiviissä yhteydessä naapurisairaaloiden kanssa, ja säännöllisissä kokouksissa puhutaan muun muassa viestinnästä ja turvallisuudesta.

Valmisteluja ja ennakointia

Ennen kuin Laakson alueella aloitettiin minkäänlaista louhintaa, selvitti ulkopuolinen asiantuntija lähialueen rakennusten kuntoa ja antoi ohjeet siitä, miten räjäytystyöt on parasta toteuttaa.

Louhinnassa käytetyt räjähdemäärät ja räjähdyskenttien laajuus mitoitetaan tärinämittausten avulla niin, että kiinteistöille ei aiheudu vaurioita. Lähialueen kiinteistöihin asetettujen tärinämittareiden avulla seurataan arvoja reaaliaikaisesti jokaisen räjäytyksen jälkeen.

Ja vaikka melua, pölyä ja tärinää väistämättä syntyy, pyritään haittoja hillitsemään kaikin mahdollisin keinoin. Ääntä vaimennetaan esimerkiksi porassa olevalla kotelolla, pölyä kerätään talteen ja tärinä vähenee diginalleilla.

>> lue lisää haittojen vähentämisestä

Jatkuvaa oppimista

Yksi Laakson yhteissairaala -hankkeen arvoista on toiminnan jatkuva parantaminen. Tämä tarkoittaa työn reflektointia, rohkeaa uusien toimintatapojen etsimistä ja palautteen hyödyntämistä tekemisemme tukena. Jos havaitaan, että jotain voidaan tehdä paremmin ja turvallisemmin, toimeen tartutaan.

Erityisen onnellisia hankkeella ollaan kaikesta palautteesta. Vaikka työmaalla ja lähiympäristössä tehdään säännöllisiä kartoituksia, turvakävelyitä ja työmaakatselmuksia, on työmaan ulkopuolisten henkilöiden palaute arvokas lisä tiedonkeruuseen.

Hankkeen yhteystiedot ovat aina esillä esimerkiksi verkkosivuilla ja työmaatauluissa. Kaikki palaute on aina tervetullutta:

>> anna palautetta tai kysy rakennushankkeesta
>> Laakson yhteissairaala -hankkeen yhteystiedot

Marraskuussa hanke kutsuu sairaalan henkilökunnan glögeille, ja silloinkin voi kysellä mieltä askarruttavista asioista sekä antaa hankkeelle palautetta.