Johanna vie viestiä sairaalan henkilökunnan ja rakennusinsinöörien välillä

Sairaalatoiminnan projektipäällikkö selvittää pienet ja suuret asiat, joita insinöörit tarvitsevat suunnitelmiaan varten.

Nainen istuu, taustalla harmaata
Johanna Tiusanen välittää työssään tietoa moneen suuntaan.

Miten kaikki arkkitehdit ja insinöörit osaavat suunnitella juuri sellaisen sairaalan, jonka henkilökunta, potilaat ja asiakkaat tarvitsevat?

Tässä tärkeässä risteyskohdassa työskentelevät sairaalatoiminnan projektipäälliköt. Heidän työnään on välittää tietoa suunnitelmista omalle kotiorganisaatiolle ja rakennuksen suunnittelijoille.

Hankkeessa työskentelee sairaalatoiminnan puolelta neljä projektipäällikköä. Projektipäälliköt tulevat kaikista HUSin ja Helsingin kaupungin toiminnoista, joita tulevaan sairaalaan sijoittuu.

Johanna Tiusanen työskentelee HUS Psykiatrian toimintojen projektipäällikkönä. Hän on myös HUSin sairaalatoiminnan yhteyshenkilö, joka toimii linkkinä allianssin ja toiminnan välillä. Hän osallistuu myös allianssin johtoryhmän työskentelyyn.

Asioita kahvinkeitosta sairaalan rakennuspaikkaan

Asioiden skaala vaihtelee laidasta laitaan. Osa selvitettävistä asioista johtaa päätöksiin, joilla voi olla suuria vaikutuksia esimerkiksi toiminnan käyttömenoihin, hoidon laatuun tai henkilöstömitoitukseen.

Nämä asiat menevät sairaalatoiminnan johdon päätettäväksi.  Yksi esimerkki kauaskantoisista päätöksistä on psykiatrian potilassängyn valinta. Valinnassa on tärkeänä asiana otettava huomioon sängyn potilasturvallisuus.

Osa päätöksistä tehdään vielä korkeammalla, HUSin yhtymähallituksessa ja yhtiökokouksessa sekä Helsingin kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Yksi tällainen oli päätös oikeuspsykiatrian tilojen sijoituksesta Ohkolan alueelle Mäntsälään Laakson sijaan.

Toisaalta jotkut asiat voivat olla hyvin arkisia käytännön ruohonjuuritason juttuja.

Haastattelupäivänä Johanna kertoo esimerkiksi selvitelleensä osastonhoitajilta, miten psykiatrian potilaiden itsenäinen kahvinkeittomahdollisuus osastoilla olisi parasta järjestää uudessa sairaalassa.

Tavallisena päivänä Johanna kertoo olevansa suoraan yhteydessä osastonhoitajiin, jotka ovat yleensä parhaita asiantuntijoita kertomaan käytännön kokemuksista erilaisiin asioihin.

”Osastonhoitajat kyselevät sitten omalta osastolta, jos eivät osaa vastata suoralta kädeltä”, Johanna toteaa.

Mallihuoneet ja virtuaalimallit auttavat keräämään mielipiteitä

Uusista potilashuoneista on rakennettu yksi yhteen -kopioita eli mallihuoneita. Sadat työntekijät ovat käyneet tutkimassa niitä ja kertomassa oman näkemyksensä siitä, mikä toimii ja mitä pitäisi vielä viilata. On tärkeää, että mallihuoneisiin kutsutaan sairaalatoiminnan edustajia monialaisesti, jotta kaikki toimivan tilan suunnitteluun liittyvät näkökulmat osataan ottaa huomioon.

Ennen mallihuoneiden rakentamista henkilöstö pääsi arvioimaan tiloja virtuaalisten 3D-mallinnusten avulla.

Potilaat, asiakkaat, kollegat ja johto ovat tärkeitä keskustelukumppaneita

Sitten on tietysti erilaisia työryhmiä, joiden työskentelyyn Johanna osallistuu: oikeuspsykiatria, osastotyöryhmä, terapiatilat, lapset ja nuoret, poliklinikat säilyvissä rakennuksissa.

”Tapaan myös HUS Psykiatrian johtoa säännöllisesti.”

Myös potilaat ja asiakkaat ovat tärkeitä asiantuntijoita. He ovat parhaita asiantuntijoita siinä, millaisessa sairaalassa on hyvä olla.  Projektipäälliköt esittelevät ajankohtaisia suunnitelmia asiakasraadeille ja kokemusasiantuntijoille. HUSin psykiatriassa on aktiiviset ja innostuneet asiakas- ja kuntoutujaraadit.

Suomessa on parhaillaan käynnissä useita psykiatrian sairaalahankkeita. Hankkeiden välille on perustettu valtakunnallinen verkosto, jossa jaetaan tietoa hankkeiden etenemisestä ja tehdyistä ratkaisuista. Verkosto on arvokas tietolähde myös Johannalle ja hänen kollegoilleen.

”Tärkeitä yhteistyökumppaneita psykiatrian tilojen suunnittelussa ovat Helsingin kaupungin psykiatrian toiminnan projektipäällikkö Tiina Lämsä ja projektisuunnittelija Anu Rissanen.  Kun organisaatioiden henkilöstöltä kysytään mielipidettä johonkin asiaan, on tärkeää, että kysymme samoja asioita samalla tavalla.”

Kuinka tulkita insinööriä

Millaista rakennushankkeessa on työskennellä terveydenhuollon asiantuntijana?

”Välillä haasteena on, että kuinka pystymme puhumaan samaa kieltä. Jos terveydenhuollon ihmisiltä kysytään, millainen jonkun asian pitäisi olla, emme oikeastaan osaa vastata siihen. Ei meillä ole tietoa rakennustekniikan termeistä”, Johanna toteaa.

”Sen sijaan pystymme esittämään, miten toimimme ja millaisia reunaehtoja toiminta asettaa tiloille. Voimme myös ehdottaa kuinka asia tulisi ratkaista, mutta lopulliseen ratkaisuun vaikuttavat sairaalatoiminnan vaatimusten ja tilasuunnittelun yhteensovittaminen.  Tähän tarvitaan meidän lisäksemme eri alojen suunnittelijoita ja teknisiä asiantuntijoita.”

”Minusta vuoropuhelu on mukavaa ja mielenkiintoista, toki koko ajan opitaan puolin ja toisin. Aina voi kysyä, jos ei ymmärrä jotain asiaa. Välillä joudutaan tarkistamaan monta kertaa, mitä toinen tarkoittaa”, kuvaa Johanna työn kulkua.

Hoitotyöryhmän jäsenestä tie vei tilahallintoon

Miten päädyit nykyiseen työhösi?

”Olin ollut lähes hankkeen alusta saakka oikeuspsykiatrian työryhmässä, ja tilasuunnittelu alkoi kiinnostaa. Kun HUS Tilakeskus haki erikoissuunnittelijaa LYS-hankkeelle, siirryin tehtävään vuonna 2020. Vuoden 2022 alussa siirryin HUS Psykiatriaan ylihoitajaksi, ja siihen tehtävään sisältyy HUS Psykiatrian toiminnan projektipäällikön tehtävät LYS-hankkeessa”, Johanna kertoo.

”Matkan varrella olen oppinut paljon ja nähnyt hoitamisen aivan uudesta näkökulmasta. En hoitotieteiden opintoihin hakeutuessani osannut arvata, että päätyisin tällaiseen tehtävään. Ihanaa, että hoitotyössä on monenlaisia mahdollisuuksia tehdä mielenkiintoisia asioita monipuolisesti.”

Projektipäälliköiden tehtäviin kuuluu myös esitellä hanketta eri tilaisuuksissa. Helsingin sairaalan projektipäällikkö Kirsi Ahonen ja Johanna Tiusanen olivat kertomassa sairaalatoiminnoista medialle kesäkuussa. Vierailun ohjelmaan kuului myös työmaakäynti.