Asukasinfon materiaalit

Laakson yhteissairaala -hanke kutsui lähialueen asukkaita asukasiltaan ja työmaakäynnille 6.9.2023. Tältä sivulta löydät illan materiaalit.

Henkilöitä työmaalla keltaisissa liiveissä, joissa lukee "Vierailija LYS-allianssi".
Asukasinfon kävijöitä Laakson sairaala-alueen työmaalla syyskuussa 2023.

Tilaisuuden tallennetta ei tällä kertaa julkaista tallenteessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Tallenteen sijaan voit tutustua tilaisuudessa esiteltyihin tietoihin sekä kysymyksiin ja vastauksiin tällä sivulla kirjallisessa muodossa.

Vastaamme mielellämme myös muihin kysymyksiin. Tavoitat meidät esimerkiksi sähköpostitse: info@laaksonyhteissairaala.fi ja palautelomakkeella.

Asukastilaisuuden puheenvuorot

Ajankohtaista hankkeesta

Toimitusjohtaja Marko Virtanen (Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala) esitteli lyhyesti Laakson yhteissairaala -hanketta ja sen vaiheita.

Mitä tapahtunut tänä vuonna:

Mitä tapahtuu seuraavaksi:

  • Maisema muuttuu, kun nosturien asennus alkaa lokakuussa 2023 (huom. vielä asukastilaisuudessa ajankohdaksi tiedotettiin syyskuu, mutta työ on myöhentynyt).
  • Päärakennuksen perustusten teko alkaa syksyllä 2023 ja runko alkaa nousta tammikuussa 2024.

Lue lisää Rakentaminen– ja Uusi sairaala -sivuilta.

Ajankohtaista infratöistä

Osaprojektipäällikkö Janne Paajanen (SRV) kertoi infratöiden etenemisestä.

Kartta Laakson ja Auroran sairaala-alueista ja Laakson kentästä ja niiden työmaa-alueista.

Laakson sairaala-alueella tehdään avolouhintaa ja alueen itäkulmassa, Synapsia-talon pohjoispuolella louhitaan kalliotunnelia. Auroran sairaala-alueen ja Auroranportin tuntumassa on alkamassa avolouhinta.

Reijolankadun työmaaportti on avautunut.

Sairaalan henkilökunnan parkkipaikka on siirtymässä lokakuun alussa Laaksonkentän pohjoispuolelle. Tämän vuoksi Lääkärinkadun itäpäässä on uusia liikennejärjestelyjä, joista tiedotetaan tarkemmin viikolla 40.

Lisäksi Laakson sairaala-alueen luoteiskulmassa, porataan maalämpökaivoja, ks. kuva:

Maalämpökaivot tulevat Laakson sairaala-alueen luoteiskulmaan.

Työt tuottavat melua, pölyä ja tärinää, mutta pyrimme vähentämään häiriöitä kaikin mahdollisin tavoin. Melutasoa kontrolloidaan melumittauksin, ja työtämme ohjaa ympäristöviranomaisten melupäätös. Pölyä hillitsemme kastelulla ja pölynkeräyksellä. Lähialueen kiinteistöt on katselmoitu etukäteen, jotta räjäytysten tärinä ei aiheuttaisi niihin vaurioita. Lue lisää haittojen vähentämisestä.

Meilahti–Laakso-​tunnelin rakentaminen

Meilahti-Laakso-logistiikkatunnelista kertoi Marja-Liisa Hynynen (Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala).

​Tunnelin rakentaminen alkaa vuonna 2024​. Asemakaavassa tunneli on merkitty maanalaisten tilojen osalta kunnan käyttöön.​

Kiinteistöt, joita asia koskee, saivat infokirjeen asiasta joulukuun 2022 puolivälissä., ja Helsingin kaupunki oli yhteydessä kiinteistönomistajiin alkuvuodesta 2023. Tunneli koskettaa alueen kiinteistöjä siltä osin, että maalämpökaivoja ei voi tehdä tunnelin kohdalle.​​

Tulevia katutöitä

Laakson alueen tulevista katutöistä kertoi Marja-Liisa Hynynen (Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala). Tulevina vuosina katutöitä tehdään Urheilukadulla, Reijolankadulla ja Lääkärinkadulla. Työt suunnittelee ja niistä päättää Helsingin kaupunki, mutta mekin tiedotamme niistä katutöistä, joita tehdään osana hankettamme.

Kysymyksiä ja vastauksia

Asukastilaisuudessa esitettiin runsaasti kysymyksiä, joihin kaikkiin vastaukset alla. Jos jokin jäi vielä mietityttämään, laitathan meille sähköpostia: info@laaksonyhteissairaala.fi

Milloin päärakennus valmistuu? 
Päärakennus valmistuu vuonna 2027. Käyttöönottovaiheen jälkeen ensimmäinen potilas otetaan sisään sairaalaan vuonna 2028.

Puhutte päärakennuksesta, miksi se on päärakennus?
Suuren laajuuden vuoksi.

Onko päärakennuksen korkeus sama kuin vanhojen rakennusten? 
Kaavamääräys sanelee. Rakennamme kaavaehtojen mukaan, muuten ei saa rakennuslupaa. Uuden päärakennuksen katto on suunnilleen samassa korkeudessa kuin vanhojen tuberkuloosisairaaloiden katon harja. Päärakennus madaltui ensimmäiseen hankesuunnitelman suunnitelmiin verrattuna, kun potilashuoneita jouduttiin yhdistämään kustannussyistä. Sen jälkeen rakennuksen ilmanvaihtokonehuoneet on sijoitettu kuitenkin rakennuksen katolle, jolloin korkeus on suunnilleen sama kuin mitä se oli ensimmäisen hankesuunnitelman kuvissa.

Onko liittymä Reijolankadulle lopullinen? 
Kyllä, samaan kohtaan tulee liittymä myös valmiissa sairaalassa.

Tuleeko liittymä myös Urheilukadun puolelle?  
Kyllä, siitä ajetaan sairaalatoiminnan käynnistyttyä maan alle pysäköintiin ja saattoliikennettä. Pääsääntöisesti liikenne ohjataan kuitenkin maan alta Auroranportin kautta. Lisäksi Urheilunkadun pohjoisosassa oleva entinen terveysaseman liittymä tulee jatkossa toimimaan toissijaisena ambulanssiliikenteen ajoreittinä. 

Onko Urheilukadun liittymä hätäpoistumistie?  
Hätäpoistumistiellä tarkoitetaan ensisijaisesti poistumisreittiä palotilanteissa. Jos ambulanssin pitää päästä nopeasti maanalaisiin tiloihin, se voi käyttää Urheilukadun liittymää. Kaupunki tekee parhaillaan katusuunnitelmaa Urheilukadulle, ja tiedot täsmentyvät myöhemmin.

Kuinka kauan louhinta kestää? 
Avolouhinta kestää vuoden 2024 puolelle ja tunnelilouhinta vuoteen 2025. Meilahti–Laakso-logistiikkatunnelin loppupäätä Meilahdessa tehdään vielä vuoden 2025 loppupuolella.

Minne reklamoidaan kiinteistössä syntyneet uudet halkeamat? 
Uudet vauriot pitää ilmoittaa hankkeelle. Ilmoitus kannattaa lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@laaksonyhteissairaala.fi

Mihin Reijolankadun liittymää tarvitaan? 
Auroransillan alinen liikenne on osoittautunut ahtaammaksi kuin ennakkoon arvioimme, ja järjestelyjä on jouduttu muuttamaan. Joudumme ohjaamaan työmaalle saapuvia tavarakuljetuksia myös Reijolankadun kautta tontille, jotta Auroranportin liittymä ja edelleen Nordenskiöldinkatu eivät ruuhkaudu. Elementtirekat mahtuvat ajamaan ilman erityisjärjestelyjä työmaalle Reijolankadun kautta, mikä nopeuttaa rakentamista huomattavasti.

Ahtaassa paikassa ajoneuvojen määrää säädellään tarkasti. Yksittäiset autot saavat tarkat saapumisajat, jolloin ne voivat tulla työmaalle.

Onko tunnelit yhdessä kerroksessa? 
Valmiin sairaalan tunnelit ovat kahdessa kerroksessa: parkki ensimmäisessä ja huoltotilat toisessa. 

Laajeneeko avolouhintatyömaa vielä lisää? 
Kyllä, se ulottuu Laakson sairaala-alueen tontin eteläpäässä lähelle luonnonkalliota.

Tuleeko alueelle murskausta tai lohkomista? 
Teemme ainoastaan isojen kivien lohkomista pienemmiksi, jos lohkaretta ei voi kuljettaa sen suuren koon vuoksi. Työtä kutsutaan rikotukseksi.

Havaintojemme mukaan Urheilukadulla kulkee edelleen työmaaliikennettä. Mitä aiotte tehdä asialle?  
Voimme järjestää Urheilukadun liikenteestä seurannan, jonka avulla tiedämme, kuinka paljon työmaan liikennettä kulkee Urheilukadulla. 

Missä louhitaan tällä hetkellä (6.9.2023 klo 21)? 
Maanalaisen tunnelilouhinnan viimeinen räjäytysikkuna on arkisin klo 21. Maanalainen louhinta on syyskuussa 2023 menossa Laakson vanhojen sairaalarakennusten ja Synapsia-talon välissä. Viimeinen räjähdys on pitkä, koska kyseessä on hidastettu sarja useita räjäytyksiä, jolloin kiinteistölle ei tule vaurioita. 

Tehkää jotain, että saadaan pillit soimaan kovempaa. 
Kiinniolevista ikkunoista ei saada ääntä kuulumaan kovempaa, sillä lähellä oleville sairaaloille ääni on muuten liian kova. Ilta-aikaan kalliotunnelin räjäytyksistä kertova pilli voi häiritä enemmän kuin räjäytys.

Olemme selvittäneet tulevista räjäytyksistä kertovan tekstiviestinpalvelun käyttöönottoa, mutta ainakaan tällä hetkellä emme ota sitä käyttöön. Sairaalat eivät pysty hyödyntämään tekstiviestejä, joten työmaan pitäisi ylläpitää montaa eri ilmoitusjärjestelmää, mikä ei ole taloudelliselta ja ajankäytön kannalta järkevää.

Miksi räjäytys tulee aikaikkunassa eikä tasalta? 
Joustoa tarvitaan esimerkiksi inhimillisistä syistä. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa aluetta ei pystytä tyhjentämään täysin tietyllä kellonlyömällä. Räjäytyksiä voidaan tehdä vain, jos alue on tyhjennetty.

Mitä tapahtuu ratsastuskentälle? 
Se palaa ratsastuskentäksi, kun rakentaminen valmistuu. 

Aikoinaan puhuttiin, että vanhojen sairaaloiden vierestä menee viherreitti. Onko suunnitelma pysynyt samana? 
Jos kyse on ollut vihervyöhykkeestä vanhojen sairaaloiden kupeesta Urheilukadulle, niin tähän on aikaista sanoa, sillä pihasuunnitelmat ovat kesken. Keskuspuiston vihersormi Laaksonkentän ja Laakson sairaala-alueen välissä jää ennalleen ja työmaatie poistetaan.

Harkittiinko koskaan, että ratsastuskenttä siirtyisi pois ja sairaala tulisi sen tilalle? Yksi havainnekuvakin näytti, että sairaala mahtuisi hyvin kentälle.
Asia on ratkaisu, kun alueelle tehtiin asemakaavanmuutos.

Äsken räjähti, tämä pöly on aivan jäätävää. Onko se terveellistä? 
Kyse on räjähdyskaasupilvestä, joka syntyy heti räjäytyksen jälkeen. Kaasu ei ole, mutta kaasu haihtuu nopeasti. 

Teillä oli joku putki [räjäytysalueella]? 
Räjäytettävää kalliota kastellaan kesällä.  

Onko niin, että rakennustyön melu ylittää THL:n rajat? 
Rakentaminen ylittää normaalit raja-arvot, minkä vuoksi ympäristöviranomaiset tekevät melupäätöksen, jossa määrittää työt ja työajat.  

Onko harkittu meluaitoja, joilla voi hillitä melua kantautumista kadun yli? 
Asia pitäisi tutkia esimerkiksi melumallinnuksen avulla. Osa porakoneista on varustettu vaimentimella.  

Voimmeko saada tarkan aikataulun räjäytyksistä kuten talvella oli käytössä? 
Valitettavasti tämä ei ole mahdollista, koska yhden aikaikkunan aikana voi tulla sekä maan alta tunnelista että maan päältä avolouhinnasta räjäytys.  
 
Olemme selvittäneet tulevista räjäytyksistä kertovan tekstiviestinpalvelun käyttöönottoa, mutta ainakaan tällä hetkellä emme ota sitä käyttöön. Sairaalat eivät pysty hyödyntämään tekstiviestejä, joten työmaan pitäisi ylläpitää montaa eri ilmoitusjärjestelmää, mikä ei ole taloudelliselta ja ajankäytön kannalta järkevää.

Aiemmin oli puhetta, että sairaaloiden kunnallistekniikka rakennetaan Laaksonkentän puolelta. Nyt kerroitte kuitenkin Urheilukadulla tehtävistä töistä, miksi?
Suurin osa liittymistä tulee tosiaan sairaala-alueen itäpuolelle. Sairaala-alueelta liittyy hulevesiyhteyksiä Urheilukadulle. Koska sairaala-alue on rinteessä, hulevesiä ei kannata johtaa alueen länsipuolelta itäpuolelle.

Urheilukadun alla kulkee tällä hetkellä iäkäs sekavesiviemäri, johon tulee sekä jätevesiä että sadevesiä sekaisin. Tämä ei kuitenkaan ole nykykäytännön mukaista, sillä esimerkiksi viime kesänä sademäärät olivat välillä niin suuria, että jätevesiviemäriverkosto kuormittuisi liikaa. Olemme keskustelleet kaupungin kanssa, voisiko hulevesityön liittää LYS-hankkeeseen, sillä rakentamisesta olisi vähemmän haittaa, jos urakoitsijoita on vain yksi.  

Pystyykö liikenne kulkemaan Urheilukadulla katutyön aikana?
Kyllä pystyy, sillä Urheilukadusta avataan ensin vain toinen puoli.  

Kesällä nähtävillä olleen katusuunnitelman mukaan Urheilukadun pyörätie poistuu ja pyöräily siirtyy ajoradalle. Miksi?
Olemme kysyneet asiaa Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelijoilta. Vastaus täydennetään myöhemmin. 

Voiko olla, että sairaalamuuri siirtyy lähemmäs katua?
Laakson sairaala-aluetta kiertävä muuri on suojeltu rakenne. Laakson yhteissairaala -hankkeen tarpeista tai toiveista sitä ei olla siirtämässä mihinkään.

Jos Urheilukadun kävely- ja pyörätietä kuitenkin halutaan myöhemmin leventää, voi olla, että muuri kaupungin päätöksestä siirtyy. Kaupungin katusuunnitelmat on tulossa nähtäville kuluvana syksynä.

Kuinka käy niiden talojen maalämpösuunnitelmille, jotka sijaitsevat Meilahti–Laakso-tunnelin kohdalla?
Tunnelille varatulle kaava-alueelle (itse tunnelitila ja suojavyöhyke) ei voi rakentaa maalämpöä. Kaavavaiheessa selvitettiin tonttien maalämpökaivojen rakentamismahdollisuudet. Rakentamismahdollisuudet ovat parantuneet Helsingin kaupungin uuden maalämpöohjeen myötä.