Muutoksia esitetään Laakson yhteissairaala -hankkeen laajuuteen ja kustannuksiin

Esitämme päivityksiä rakentamissuunnitelmiin ja -kustannuksiin. Asia etenee Helsingin kaupungin ja HUSin politiikkojen päätettäväksi.

Valkoisia sairaalarakennuksia yläviistosta kuvattuna.
Havainnekuva Laakson sairaalarakennuksista vuonna 2030. Näkymä Urheilukadulta pohjoisen suunnasta. Kuva: Laakson yhteissairaala / Laakson Latu.

Helsingin kaupungin ja HUSin yhteinen Laakson yhteissairaala -hanke uudistaa Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Rakennuskustannusten nousun vuoksi hankkeen sisältöön esitetään kustannuksia karsivia muutoksia ja enimmäishintaan ehdotetaan korotusta. Sairaansijojen määrä pysyy ennallaan. 

Hankesuunnitelman muutos viedään jatkossa poliittiseen päätöksentekoon. Asiaa käsitellään Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 17.11. Sen jälkeen päätöksiä tekevät sekä Helsingin kaupungin että HUSin luottamuselimet.  

Oikeuspsykiatria saamassa uudet tilat Ohkolaan

Hankesuunnitelman suurin muutos koskee oikeuspsykiatrian tiloja. Oikeuspsykiatrian tilat esitetään rakennettavaksi Laakson sijaan Ohkolan alueelle Kellokoskelle, missä ne ovat nytkin. Näin ollen hanke rakentaisi Laakson sairaala-alueelle kaksi uutta sairaalarakennusta sekä kolmannen Ohkolaan.  

Muuten psykiatrinen sairaalahoito sekä lasten ja nuorten psykiatrinen hoito sijoittuvat edelleen Laakson alueelle. Psykiatrisen sairaalahoidon paikkamäärä säilyy ennallaan.  

Päärakennus madaltuisi

Säästöjä haetaan myös pienentämällä päärakennuksen pinta-alaa, jolloin se madaltuu yhdellä kerroksella. Sairaansijojen määrä säilyisi ennallaan, mutta käytössä olisi myös 2–3 hengen potilashuoneita.  

Aiemmin suunnitelma oli rakentaa pelkästään yhden hengen potilashuoneita. Psykiatrian osastoilla on edelleen vain yhden hengen huoneita. Useamman hengen potilashuoneet tulevat käyttöön Helsingin sairaalan osastoilla. 

Yksi suojeltu rakennus jäämässä kaupungille 

Yhden vanhan rakennuksen peruskorjauksesta luovuttaisiin ja se irrotettaisiin hankkeesta. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen rakennus jää kaupungin omistukseen ja sen käytöstä päätetään myöhemmin. Rakennukseen suunnitellut toiminnot sijoitetaan pääosin Laakson alueelle muihin rakennuksiin. 

Rakennuskustannusten nousu pakotti säästöihin 

Suunnitelmien ja kustannusten tarkentumisen vuoksi enimmäishintaa esitetään korotettavaksi. Suurin syy korotustarpeelle on rakentamiskustannusten nousu. Enimmäishinta ehdotetaan myös sidottavaksi rakennuskustannusindeksiin, jolloin enimmäishinta tarkistetaan kerran vuodessa.  

Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheessa vuonna 2020 enimmäishinnaksi päätettiin 838 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. Nyt uudeksi enimmäishinnaksi esitetään 870 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa (1 003 miljoonaa euroa nykyisessä kustannustasossa).   

Helsingin kaupunginvaltuusto ja HUSin hallitus päättävät  

Hankesuunnitelman päivityksestä päättävät lopullisesti Helsingin kaupunginvaltuusto sekä HUS-yhtymän yhtymähallitus vuoden 2023 alkupuolella. Myös Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta antaa lausunnon hankesuunnitelmaan esitetyistä muutoksista. 

Tutustu rakennusten ja yleisten alueiden jaoston kokousaineistoon (hel.fi) .

Lue myös