Pikkupojan kiinnostus räjäytyksiin vei Destian Olli Korhosen kalliorakentamisen pariin

Destia aloittaa sarjan, jossa esittelemme allianssiyrityksiä ja niissä työskenteleviä asiantuntijoita.

Mies istuu. Takana ikkuna, josta avautuu sininen maisema.
Projektipäällikkö Olli Korhosen työajasta ison palan haukkaavat palaverit, sillä allianssissa työskentely on yhteistyötä muiden osapuolten kanssa. Kuva: Sari Korolainen / LYS-allianssi

Destian projektinjohtaja Olli Korhonen vetää Laakson yhteissairaala-hankkeessa infra-allianssin kehitysvaihetta tiiviissä yhteistyössä SRV:n Janne Paajasen ja tilaajaa edustavan Marja-Liisa Hynysen kanssa. Vuodessa infra-allianssin osapuolet ovat kotiutuneet yhteisiin toimistotiloihin big roomille erinomaisesti, ja yhteistyö sujuu.

Tämä onkin tärkeää, sillä infrarakentajat ovat aloittaneet kaupungin tilaamat valmistelevat työt Laakson alueella jo keväällä 2022. Kärkijoukkona infrarakentajien työpanos tahdistaa talonrakentajien töiden aloitusta ja vaikuttaa siihen, valmistuuko suuri hanke lopulta tavoiteaikataulussa vuonna 2030.

Laakson yhteissairaala -hankkeessa Destia rakentaa kaivannot päärakennukselle sekä pohjoiselle uudisrakennukselle, johon sijoittuu aikanaan lasten ja nuorten psykiatrinen hoito. Työhön kuuluu maankaivu, louhinta ja perustusten teko. Lisäksi Destia tekee sairaala-alueen betonirakenteisen ajotunnelin Auroranportilta Laaksonkentän poikki.

Rakentamista kolmen sairaalan naapurissa

Laakson sairaalarakennukset valmistuvat vaiheittain, mikä tuo oman mausteensa rakentajien töihin. Nykyisen aikataulun mukaan vuoden 2027 jälkeen infratöitä jatketaan uuden suuren sairaalarakennuksen kanssa samalla tontilla. Tosin allianssi työskentelee koko ajan Laakson nykyisten sairaalarakennusten, Invalidiliiton kuntoutuskeskuksen ja Auroran sairaalan kupeessa.

2020-luvun lopulla destialaisia uurastaa aluetöiden, kivitöiden ja asvaltoinnin sekä vihertöiden parissa hankkeen valmistumiseen saakka.

Laakson sairaala-alueelle rakennetaan yli viidensadan autopaikan pysäköintiluola ja maanalainen huoltokerros, jotka urakoi SRV Infra Oy.

Miten allianssissa työskentely eroaa muista hankkeista?

”Destialaiset ovat olleet erityisesti maanpäällisten infratöiden kehitysvaiheessa voimakkaasti mukana nyt noin vuoden ajan”, Korhonen kertoo.

”Allianssissa rakentaja pääsee mukaan laajan kokonaisuuden suunnitteluun. Tässä pääsee näkemään, miten erilaisilla suunnitteluratkaisuilla voidaan vaikuttaa hankkeen loppukustannuksiin ja elinkaareen sekä jopa valmiiden rakennusten elinkaareen.”

Korhonen mainitsee esimerkkinä luvituksen ja suunnittelun ohjauksen prosesseina, joka vaikuttavat vahvasti allianssin toimintaan. Perinteisessä urakkamuodossa rakentaja saa suunnitelmat ja luvat valmiina kouraan tilaajalta.

”Keskeneräisyyden sietäminen kuuluu allianssimaailmaan”, Korhonen toteaa.

Vastuullisuus huomioidaan

Laakson uudet sairaalarakennukset tehdään tiukalle kalliolle, minkä vuoksi tontilta louhitaan 500 000 kiintokuutiometriä kiveä. Louhinnan, louheen kuljetuksen ja betonin käytön takia infrarakentaminen tuottaa perinteisesti paljon hiilidioksidia.

Olli Korhosen mukaan hiilijalanjälkeä voi pienentää esimerkiksi valitsemalla mahdollisuuksien mukaan kalustoa, joka voi käyttää ympäristöystävällistä polttoainetta.

Louhinnan ja louheen kuljetuksen seuralaisia ovat myös melu ja pöly. Melua hallitaan melumallinnusten avulla. Pölynsidonnassa Destia on valmis satsaamaan nykytekniikkaan. Kunhan työmaa etenee riittävän pitkälle, voidaan porakoneiden pölyntalteenotossa käyttää suurtehoimureita.

Louheen kuljetuksessa työmaalta allianssi tekee tiiviistä yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa. Kuljetuksia ohjataan kaupungin työmaille, joille matkat on lyhyitä ja sujuvat ilman pitkiä odotteluja ruuhkissa. Odotusaikojen minimointi vähentää hiidilidioksidipäästöjä ja muita haittavaikutuksia kuten pölyämistä.

Räjäytystekniikka-kurssilta uusille urille

Valoisana ja positiivisena luonteena Korhonen on kuin tehty yhteistoiminnalliseen hankkeeseen.

Mutta kuinka oma ala löytyi kalliorakentamisesta?

Korhonen kertoo olevansa tyypillinen tapaus kalliotekniikan ammattilaisena. On kuulema tavallista, että alalle päädytään ja sitten siellä pysytään.

Korhosen tapauksessa käänteentekevä löytö oli räjäytystekniikka-niminen kurssi, jonka energiatekniikan teekkari innostui valitsemaan. Syynä oli lapsesta asti ollut kiinnostus räjäyttämiseen.

”Siitä innostuin ottamaan kalliorakentamisen sivuaineeksi, joka muuttui pääaineeksi opintojen edetessä.”

Ilmakuva kaksi työmaa-aluetta ja keskellä puita ja sairaala.
Laakson yhteissairaala -hankkeessa työmaat sijaitsevat sairaaloiden kupeessa. Kuvassa vasemmalla Laakson ratsastukentän alue ja oikealla Laakson sairaala-alue, jonne uudet sairaalarakennukset nousevat. Kuva on otettu elokuussa 2022. Kuvaaja: mittauspäällikkö Tatu Kallas / Destia.

Lue myös

Tutustu myös muihin Laakson yhteissairaala -allianssin osapuoliin. Esittelysarja karttuu hiljalleen.