Mitä silmät eivät näe, sen LVI-suunnittelijat tietävät

Allianssiyrityksiä ja niissä työskenteleviä asiantuntijoita esittelevässä sarjassa vuorossa on Granlund.

Nainen ja mies seisovat portaikossa, jossa on keltainen seinä.
"Ilmanvaihto on todella tärkeässä asemassa sairaalaympäristössä, sillä se takaa terveellisen ja turvallisen sisäilman", sanovat Anni Luoto ja Eero Tähkäpää.

Kokonaisuuden hallinta on avainasemassa, kun puhutaan melkein mistä tahansa Laakson yhteissairaalan laajaan rakennushankkeeseen liittyvästä suunnittelusta. Se on merkittävässä asemassa myös sairaala-alueen LVI-suunnittelua tehtäessä. Viikoittaiset keskustelut Big Roomilla, jatkuva yhteydenpito muiden suunnittelijoiden kanssa ja tiivis allianssiyhteistyö auttavat pitämään talotekniikan suunnittelun linjat selkeinä.

Laakson yhteissairaalan koko talotekniikan suunnittelusta vastaa Granlund. Hankkeen päärakennuksen LVI-suunnittelun projektipäällikkönä toimii Eero Tähkäpää, Granlundin sairaalasuunnittelun ryhmäpäällikkö.

”Tällä hetkellä kehitämme suunnitelmia ja varmistamme niiden toteutettavuutta yhdessä urakoitsijan kanssa, jotta saadaan niin sanotusti perusteet kuntoon rakentamista varten. Suunnittelun pohjaksi olemme käyneet palavereja käyttäjän edustajien kanssa sekä saaneet heiltä vahtikortit, joissa on lähtötietovaatimuksia esimerkiksi rakennuksen eri käyttötilojen olosuhteille ja vesikalusteiden tai kaasupisteiden määrälle”, Tähkäpää kertoo.

Toimiva talotekniikka takaa turvalliset sisäolosuhteet

Taitavalla talotekniikkasuunnittelulla varmistetaan rakennuksen hyvät olosuhteet. LVI-suunnittelu on osa Granlundin vastuulla olevaa talotekniikan suunnittelua, johon lukeutuvat myös sähkösuunnittelu, sprinklerisuunnittelu, rakennusautomaation suunnittelu, energia- ja elinkaarisuunnittelu, kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu eli KSL, keittiösuunnittelu sekä kustannusohjaus. Ei siis ihan yksinkertaisin homma näin laajassa hankkeessa.

”Laakson yhteissairaala koostuu useista rakennuksista, mikä vaatii paljon teknisiltä järjestelmiltä. Erillään olevien rakennuksien yhteiset verkostot pitää yhdistää toisiinsa putkilla ja kaapeleilla. Melkoista organisointia tämä siis vaatii, jotta kaikki suunnittelualat pelaavat yhteen ja työt edistyvät saumattomasti. Hankkeessa on meiltä mukana noin 60–70 talotekniikan suunnittelijaa, joista noin puolet on LVI-suunnittelijoita”, Eero Tähkäpää kertoo.

Yksi hankkeessa työskentelevistä Granlundin LVI-suunnittelijoista on Anni Luoto. Viime syksynä Aalto-yliopistosta valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööri suunnittelee sairaalan päärakennuksen ilmanvaihtoa.

”Tutkin terveydenhuollon ilmanvaihtoratkaisuja myös lopputyössäni. On kiinnostavaa suunnitella ilmanvaihtoa erilaisiin tiloihin; suunnitella sitä, miten jokin, jota ei näe, liikkuu huoneissa. Ilmanvaihto on todella tärkeässä asemassa sairaalaympäristössä, sillä se takaa terveellisen ja turvallisen sisäilman”, Luoto sanoo.

Eero Tähkäpää on samaa mieltä toimivan talotekniikan merkityksestä uudelle sairaalalle.

”Kun rakennuksen olosuhteet ovat kunnossa, työolot paranevat ja asiakkaillakin on paremmat edellytykset tervehtyä. Talotekniset järjestelmät pitävät huolta rakennuksen toimivuudesta ja sen käyttäjien turvallisuudesta.”

Työkavereita eri firmoista

Laajassa hankkeessa jokaisella suunnittelijalla on oma vastuualueensa, mutta yhteistyö on tiivistä sekä talotekniikan suunnittelijoiden että muiden allianssin osapuolien kanssa. Jatkuvasti oppii uutta, mikä myös tekee työstä todella mieluisaa.

”Näin valtavassa hankkeessa yhteistyötä saa tehdä monien eri ihmisten kanssa. Esimerkiksi viime aikoina olemme arkkitehtien kanssa jumpanneet alakaton korkeutta, jotta kaikki talotekniikka saadaan mahtumaan käyttäjälähtöisyyttä unohtamatta. Talotekniikka on tavallaan rakennuksen käyttöjärjestelmä, joka pitää sovittaa puitteisiin”, Luoto kuvailee.

Allianssityöskentely saa suuresti kehuja Granlundin LVI-suunnittelijoilta. Yhteistyö eri osapuolien kanssa on toiminut todella hyvin, ja allianssimalli luo tekemisen meininkiä ja hyvää ilmapiiriä. Ei ole meitä ja teitä, vaan tämä yhteinen työporukka.

”Kun menen Big Roomin tiloihin, on kuin menisin Granlundin konttorille. Tulee sama fiilis, että työkavereita tässä ollaan, vaikka olemmekin eri firmoissa töissä”, Tähkäpää sanoo.

Isän innoittamana rakennusalalle

Anni Luoto ja Eero Tähkäpää kokevat olevansa täysin omalla alalla. Molemmilla innoitus rakennuksien kanssa työskentelyyn juontaa juurensa jo lapsuudesta.

Mikä LVI-suunnittelun ammattilaiset sai lähtemään juuri tälle alalle?

”Isälläni on rakennusalan yritys, ja olin jo pienenä rakennushommissa mukana. Vähän isompana olin isällä myös kesätöissä, joten sitä kautta tuntui luontaiselta hakea rakennusalalle opiskelemaan. En sentään ihan samoihin hommiin päätynyt, vaan lähdin opiskelemaan LVI-puolta. Tulin opintojen aikana Granlundille harjoitteluun, ja nyt on tullut jo 10 vuotta yrityksessä täyteen”, Eero Tähkäpää kertoo.

Samansuuntainen polku on ollut myös Anni Luodolla, sillä hänen isänsä on puolestaan rakennusmestari.

”Olin pienenä aina oppimassa isän remonteista ja avustin häntä meidän omakotitalomme remontissa. Talot ja rakennukset jäivät vuosikymmeneksi muiden opintojen varjoon, mutta sitten suoritin Aalto-yliopistossa energiaympäristötekniikan kandiohjelman. Kun maisterivaiheessa piti valita suuntautuminen, innostuin rakennusten energiatekniikasta ja saavuin uudestaan talojen ja talotekniikan maailmaan. Olen kyllä ollut tyytyväinen valintaani”, Luoto kertoo.
Teksti ja kuva: Grandlund