Leijasurffaava kalliorakentamisen asiantuntija

Allianssiyrityksiä ja niissä työskenteleviä asiantuntijoita esittelevässä sarjassa vuorossa on A-Insinöörit.

Mies seisoo työmaalla turvavarusteissa.
Heikki Saarikivi tekee eritysesti päärakennuksen louhintasuunnitelmia ja kalliorakenteiden lujitukseen liittyviä suunnitelmia.

Laakso-nimestään huolimatta Laakson yhteissairaala-hanke työllistää suuren määrän kalliosuunnittelijoita. Hankkeen valmistuttua sairaala-alueen autoliikenne kulkee ajotunneleissa rakennusten alle, jonne rakennetaan 500 autolle kallioparkki. Myös sairaaloiden huolto tulee toimimaan maanalaisessa huoltokerroksessa.  

Ratkaisu on hintava, mutta kaupunkilaisten kannalta erinomainen. Taka-Töölön asuinkadut pysyvät rauhallisina, kun suuren sairaala-alueen autoliikenne huristelee ajotunneleissa. Kallioparkki puolestaan säästää tilaa sairaala-alueelta, joka rauhoittuu kävelyalueeksi. Lisäksi ratkaisu säästää Keskuspuistoa.  

Yksi kalliotekniikan asiantuntijoista on A-Insinöörien kalliorakennesuunnittelija Heikki Saarikivi, joka työskentelee parhaillaan Laakson sairaala-alueelle tulevan päärakennuksen parissa. Tarkalleen ottaen työpöydällä on päärakennuksen tontin kalliotekninen suunnittelu.  

”Teen kalliorakennesuunnittelua, jolla mahdollistetaan uuden päärakennuksen ja siihen liittyvien yhdystunnelien ja tekniikan rakentaminen. Kun arkkitehti on saanut omat suunnitelmansa valmiiksi, rakennesuunnittelijat määrittelevät betoni- ja teräsrakenteet. Minun alaani ovat louhintasuunnitelmien laatiminen ja kalliorakenteiden lujitukset.”

”Esimerkiksi jos rakennuksen muoto muuttuu, muutoksella on yleensä vaikutusta louhintaan ja miten se kannattaa tehdä”, Saarikivi avaa suunnitteluprosessia. 

”Rakentaminen alkaa louhinnoista ja perustuksista. Kun kaikki on valmista, kalliorakenteet jäävät pääosin piiloon. Harvemmin kukaan ajattelee, mitä kaikkea on pitänyt tehdä, jotta rakennus saadaan siihen paikoilleen ja pysymään siinä”, Saarikivi lisää. 

Mikä sinut saa kiinnostumaan työstäsi? 

”Kallio on kiehtova luonnonmateriaali. Kallion voi louhia samasta kohtaa vain kerran eli jokainen hanke on ainutkertainen. Toisaalta kivi on aina myös arvaamaton materiaali, eli ennakkoselvityksistä huolimatta sen rakenne on aina osittain mysteeri, kunnes louhinta paljastaa kallion salat”, Saarikivi selventää. 

Suuressa hankkeessa tarvitaan suunnitteluvoimaa ja kilpailijoista tulee kumppaneita 

Laakson yhteissairaala uudistaa koko Laakson sairaala-alueen. Hanke rakentaa kolme uutta sairaalarakennusta, peruskorjaa kaksi vanhaa rakennusta ja toteuttaa suuret maanalaiset tilat ja ajoyhteydet.  

Suunnittelukokonaisuudet ovat niin laajoja, että kilpailevat toimistot ovat yhdistäneet voimansa konsortioiksi. A-Insinöörit työskentelee Afryn kanssa konsortiossa, joka on saanut nimen Unitas. Myös arkkitehtisuunnittelua tehdään Laakson Latu nimisessä konsortiossa. 

Unitas tekee rakenne-, pohjarakenne- ja kalliorakennesuunnittelua. Ammattikielellä puhutaan RAK-, GEO- ja KAT-suunnittelusta.  

Työmäärältään suurin kokonaisuus on rakennesuunnittelu, josta Unitas-konsortio vastaa. Afryn kollegat puurtavat kallioparkin ja huoltotilojen parissa. A-Insinöörien vastuulla ovat puolestaan maanalaiset ajotunnelit ja maanpäälliset ovat Afryn tehtäviä.  

Osakokonaisuudetkin ovat valtavia. Esimerkiksi päärakennuksen tontilta louhitaan noin 200 000 kiintokuutiometriä kalliota. Tämän lisäksi tulevat vielä erillisen kallioparkin ja huoltokerroksen louhemäärät.  

Allianssissa asioita ratkaistaan yhdessä

Heikki Saarikivellä on takanaan useita allianssihankkeita. Edellinenkin isompi työmaa oli allianssi eli Helsinki-Vantaa lentokentän uusi terminaalihanke. Puhumme nyt karaistuneen allianssikonkarin kanssa. 

Saarikivi kehuu sitä, että allianssissa hankkeen tilaaja ja tulevat käyttäjät sekä suunnittelijat ja rakentajat työskentelevät pitkään yhteistyössä. Suunnitelmia voidaan työstää paljon pitempää yhdessä verrattuna perinteiseen urakkamalliin, missä rakentaja toteuttaa pitkälle valmiit suunnitelmat.  

Heikin arvion mukaan Laakson yhteissairaalaa ei pystyisi viemään läpi kahdeksan vuoden aikataulussa perinteisellä urakkamuodolla.  

”Allianssissa voi viedä asioita eteenpäin samanaikaisesti ja suunnitelmia laatia osissa prioriteettijärjestyksessä. Kun asioihin tulee muutoksia, suunnitelmat täytyy pitää ajan tasalla, jotta niiden yhteensovitus on tehokasta.”

”Allianssin projektitoimistossa menee paljon aikaa ja muuhunkin kuin perinteiseen suunnitteluun. Se on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Allianssihanke kulminoituu pitkälti ihmisten väliseen yhteistyöhön. Luottamus hankkeessa mukana olevien ihmisten kesken syntyy yhdessä tekemällä.” 

Erityisesti Heikki arvostaa Laakson yhteissairaala-hankkeessa aitoa yhteistyötä rakentajaosapuolien eli Destian ja SRV:n kanssa. Jos johonkin ongelmaan on useampi vaihtoehtoinen ratkaisu, rakentajat pystyvät usein arvioimaan paremmin kustannus- ja aikatauluvaikutuksen. Pitkässä juoksussa aikaa säästyy ja työ on tehokasta.  

”Allianssi vaatii kärsivällisyyttä. Asiat hakevat muotoaan ja välillä parhaimpaan lopputulokseen saatetaan päästä pitkänkin mutkan kautta. Aikaa kannattaa kuitenkin kehitysvaiheessa käyttää, sillä tietokoneen ruudulla asioita on vielä helppo veivata ja työvaiheita helppo perua. Toteutusvaiheessa muutokset ovat sitten jo paljon hankalampia ja kalliimpia”, Saarikivi toteaa.

Diginallit ja pohjavesi syyniin

Ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat yhä tärkeämpiä infrarakentamisessa. Louhinnoissa häiriötä ympäristölle aiotaan suitsia esimerkiksi digitaalisilla nalleilla, joiden ansiosta tärinä on helpommin hallittavaa. Lisäksi ympäröiviä rakennuksia ”erotetaan” louhinta-alueista poraamalla kallioon syvä railo, jolloin tärinät eivät pääse kalliota pitkin rakennuksiin ja louhintaa voidaan suorittaa kustannustehokkaasti.  

Heikin kollega, A-Insinöörien Johanna Hellberg laatii pohjarakennesuunnitelmia Laaksonkentän ali tulevaa ajotunnelia varten. Koko ratsastuskenttä sijaitsee laajassa kalliopainanteessa, jossa pohjavesi virtaa pohjoisesta etelään. Suunnittelijaa haastaa se, että pohjavesi ei saa laskea, ja sen pitää päästä virtaamaan tunnelin ohi työn aikana ja myös sen jälkeen. 

Sairaalapuiston kaavassa suojellut puut ovat näkyneet myös kalliorakennesuunnittelijan arjessa. Työmaan väliaikaisia kulkuteitä ja putkireittejä on suunniteltu niin, että puita tarvitsee kaataa mahdollisimman vähän ja niitä pystytään suojaamaan rakennustöiltä. 

Kalliorakentaja rentoutuu merellä

Mitä kalliorakenneihminen puuhailee vapaa-ajalla? 

Töiden vastapainoksi Heikki kertoo harrastavansa ylläpitävää liikuntaa, josta mainittakoon suunnistus IK Tunnelpojkarna nimisessä joukkueessa.

”Kesällä vietän omaa aikaa meren aalloilla leijalautaillen ja olematon surffitukka hulmuten”, Saarikivi paljastaa virne huulilla.

Jos kaikki sujuu suunnitelmien mukaan Laakson sairaalan uuden päärakennuksen perustusten louhinta alkaa tällä paikalla tänä keväänä.

Lue myös

Tutustu myös muihin Laakson yhteissairaala -allianssin osapuoliin. Esittelysarja karttuu hiljalleen.