Laakson sairaala-alueella aloitetaan rakentamista valmistelevat työt

Aloitamme valmistelevat työt Laakson sairaala-alueella huhtikuussa.

Dals ridplan.
Förberedande arbeten för byggnation kommer också att påbörjas på Dals plan.

Laakson yhteissairaala -allianssi aloittaa Laakson sairaala-alueen uudistuksen valmistelevat työt. Vuosina 2022–2030 allianssi rakentaa kolme uutta sairaalarakennusta ja peruskorjaa kolme suojeltua sairaalarakennusta. Sairaala-alueen uuden ajotunnelin rakentaminen näkyy vuosia Laaksonkentällä.

Rakentamista valmistelevat työt alkavat tänä keväänä. Entisen Laakson terveysaseman rakennuksen sisätilojen purkutyöt käynnistyvät huhtikuussa. Uusi työmaatie valmistuu kesällä ja sitä ennen purkutyömaan liikenne kulkee Lääkärinkadun kautta.

Laakson ja Töölön terveysasemat yhdistyivät vuonna 2021 Kivelän terveysasemaksi. Laakson terveysasemalla sijainneet palvelut ovat muuttaneet Kivelän terveysasemalle aiemmin tänä vuonna.

Rakentamista valmistelevia töitä käynnistyy myös Laaksonkentällä ja Aurorankentällä. Auroran sairaalan piha-alueella ensimmäiset työvaiheet on jo tehty, ja työ jatkuu myöhemmin keväällä.

Rakennushanke näkyy vuosia Laaksonkentän ja Auroran sairaalan välisellä alueella, sillä Laakson sairaala-alueen uusi ajotunneli lähtee Auroran sairaalan portin kupeesta.  Ajotunneleiden ja sairaalarakennusten maa-alaisten tilojen rakentaminen vaatii mittavia maanrakennus- ja louhintatöitä. Laakson ratsastuskenttä siirtyy työmaan käyttöön kahdessa vaiheessa vuoden 2022 aikana.

Uusi työmaatie Laakson sairaala-alueelta alas ratsastuskentälle


Pääosa Laakson sairaala-alueen työmaaliikenteestä kulkee tulevaa työmaatietä pitkin. Se rakennetaan Laakson sairaala-alueelta luiskaa pitkin alas Laaksonkentälle ja Auroran sairaala-alueen liittymän kautta Nordenskiöldinkadulle.

Kävely ja pyöräily sujuvat Auroransillalla normaaliin tapaan joitakin poikkeuspäiviä lukuun ottamatta.

Lasten Liikennekaupungin ja Laakson sairaala-alueen välistä kohti Keskuspuistoa kulkeva kävely- ja pyöräreitti on tällä hetkellä ohjattu kiertoreitille. Se kuitenkin avautuu jälleen kesällä 2022, kun kunnallistekniikan rakentaminen reitin kohdalle on valmistunut. Tulevan työmaatien tämä kävely- ja pyöräreitti alittaa siltarummun lävitse.

Autoliikenne jatkuu Nordenskiöldinkadulla normaalisti, poikkeus on kesäkuussa tapahtuva johtosiirtotyö Lasten liikennekaupungin kohdalla. Työ pyritään tekemään yöaikaan.