Förberedande arbeten påbörjas i Dals sjukhusområde

Dals ridplan.
Förberedande arbeten för byggnation kommer också att påbörjas på Dals plan.

Alliansen för Dals samsjukhus inleder förberedande arbeten för ombyggnad av Dals sjukhusområde. Mellan 2022 och 2030 ska alliansen bygga tre nya sjukhusbyggnader och renovera tre skyddade sjukhusbyggnader. Byggandet av den nya körtunneln på sjukhusområdet kommer att synas i flera år på Dals plan.

Förberedande arbeten för byggnation påbörjas i vår. Interiören i byggnaden där Dals hälsostation fanns tidigare börjar rivas i april. Till en början kommer byggplatstrafiken att gå via Läkaregatan tills den nya vägen till byggplatsen blir färdig på sommaren.

År 2021 slogs Dals och Tölös hälsostationer samman till Stengårds hälsostation. Tjänsterna på Dals hälsostation har tidigare i år flyttat till Stengårds hälsostation.

Förberedande arbeten för byggnation kommer också att påbörjas på Dals plan och Auroraplanen. På Aurorasjukhusets gårdsplan är de första etapperna redan klara och arbetet fortsätter senare under våren.

Byggprojektet kommer att synas i flera år i området mellan Dals plan och Aurorasjukhuset, då den nya körtunneln i Dals sjukhusområde börjar vid porten till Aurorasjukhuset.  Byggandet av underjordiska utrymmen i körtunnlar och sjukhusbyggnader kräver omfattande konstruktions- och grävarbeten. Dals ridplan kommer att användas som byggarbetsplats i två skeden under 2022.

En ny byggplatsväg från Dals sjukhusområde ner till Dals ridplan

Större delen av byggplatstrafiken i Dals sjukhusområde går längs den kommande byggplatsvägen. Den byggs från Dals sjukhusområde längs en ramp ner till Dals plan och via Aurora sjukhusområdets korsning till Nordenskiöldsgatan.

Promenader och cykling sker som vanligt på Aurorabron, förutom några exceptionella dagar.

Gång- och cykelvägen mot Centralparken mellan Barnens trafikstad och Dals sjukhusområde leds för närvarande om till en omväg. Den öppnas dock igen sommaren 2022, då bygget av kommunalteknik vid sträckan är klart. Denna gång- och cykelväg går genom en brotrumma under den framtida byggplatsvägen.

Biltrafiken fortsätter som vanligt på Nordenskiöldsgatan, utom vid ledningsförflyttningen som sker i juni vid Barnens trafikstad. Målet är att göra arbetet på natten.