Päärakennuksen runko valmistuu vuodenvaihteessa 2025-2026 

Päärakennus tulee vastaamaan kooltaan yli viittä Oodi-keskuskirjastoa.

Laakson yhteissairaalan alue rakentuu Helsinkiin Laakson kaupunginosaan. Allianssimallilla toteutettava hanke on yksi Suomen suurimpia sairaalahankkeita.  

Sairaala-alueen näkyvimmäksi rakennukseksi nousee kahdeksansiipinen päärakennus. Laakson yhteissairaalan allianssin toteuttamiin kolmeen uuteen sairaalarakennukseen ja kahteen peruskorjattavaan rakennukseen tulee yhteensä yli 900 sairaansijaa. Rakennuksista yksi sijoittuu Mäntsälän Ohkolaan. 

Päärakennus rakentuu pala palalta 

Laakson yhteissairaalan päärakennuksen ensimmäinen toteutusvaihe käynnistyi joulukuun alussa 2023, ja runsaslumisesta talvesta huolimatta elementtirungon asennus päästiin aloittamaan suunnitellusti tammikuussa 2024. Ensimmäinen neljästä lohkosta valmistuu syksyn loppuun mennessä ja koko runko on pystyssä vuodenvaiheessa 2025-2026. Syksyllä 2024 rakennuksen katoille alkaa nousta sääsuojia vesikattotöiden vuoksi. 

Pohjoinen uudisrakennus ja peruskorjattavat rakennukset jäävät katseilta päärakennuksen ja Keskuspuiston katveeseen. Tuleva päärakennus sijoittuu etäämmälle kadusta ja sairaala-alueen vanhan, kunnostettavan muurin taakse, jolloin Urheilukadun asuinkatumainen luonne säilyy ja vehreä ympäristö säilyy ennallaan.  

”Toistaiseksi olemme olleet vähän piilossa työmaa-aitojen ja vanhojen rakennusten keskellä, eikä ulospäin ole näkynyt juuri muuta kuin torninosturit ja rungon monen kerroksen korkuisia teräspilareita, mutta nyt päärakennus alkaa saada hahmoa ja näkyä työmaan ulkopuolellekin”, sanoo SRV:n projektipäällikkö Maaria Kalliomäki. SRV toimii hankkeessa päätoteuttajana. 

Kooltaan yli viittä Oodi-keskuskirjastoa vastaava päärakennus tulee tarjoamaan psykiatrista ja somaattista hoitoa ja yhdistää valmistuttuaan useita nykyisin eri toimipisteissä sijaitsevia toimintoja saman katon alle. 

“Rakennuksen kokoa on työmaan aitojen ulkopuolelta vähän hankala hahmottaa, mutta jotain mittakaavasta kertoo se, että päivän askeltavoitteen saa helposti täyteen työmaakierroksella”, Kalliomäki jatkaa. 

Tulevan päärakennuksen koosta kertoo myös 1,5 vuoden rakennusaika runkoon.  

Valmiit runkojen ja rakenteiden elementtiratkaisut nopeuttavat työtä 

Päärakennusta madallettiin hankkeen kehitysvaiheessa. Muutos paransi uudisrakennuksen ja suojellun vanhan sairaala-alueen rakennusten kaupunkikuvallista kokonaisuutta, kun rakennusten räystäskorot saatiin lähemmäs toisiaan. 

”Päärakennus koostuu jalustaosasta sekä kuudesta keskenään lähes samanlaisesta kerroksesta. Rakennuksen runko koostuu esivalmistetuista teräspilareista ja palkeista sekä betonielementeistä. Elementtirunkotyö on paikallavalutyöhön verrattuna nopeaa. Suunnitteluratkaisuja, toteutusaikataulua sekä työmaasuunnitelmia on hiottu runkokumppaneiden kanssa toteutusvaihetta edeltäneessä kehitysvaiheessa”, kertoo SRV:n projekti-insinööri Antti Paloniemi

Paloniemi kertoo, että päärakennuksen runko koostuu vajaasta kahdesta tuhannesta teräselementistä sekä vajaasta kolmestatoista tuhannesta betonielementistä. Elementtiasennusta varten työmaalle on suunniteltu asennettavaksi viisi torninosturia, joista samanaikaisesti pystytettynä tulee olemaan arviolta neljä. Torninostureiden poikkeuksellisen suuri määräkin tuo esiin päärakennuksen tulevaa kokoa. Elementtiasennusta tullaan tekemään kahdella lohkolla samanaikaisesti.  

”Vahvuutemme on selkeästi ollut kokonaisvaltainen parantaminen – käymme jatkuvasti läpi toimintamallejamme ja -tapojamme toteuttaa. Tähän mennessä yhteistyö runkokumppanien sekä suunnittelijoiden kanssa on sujunut mielestäni hienosti”, jatkaa Paloniemi. Suuren rakennuksen rungossa oppeja ehtii kertyä ja parannusehdotukset liikkuvatkin vilkkaasti asennusryhmän, suunnittelijoiden ja tehtaan välillä. 

Seuraa rakentamisen etenemistä työmaakamerasta. Kuva päivittyy tunnin välein, eli sitä voi selailla tunti-, päivä- ja kuukausipainikkeista. Tallenne alkaa maaliskuusta 2023. 

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUSin yhteishanke, jossa Laakson alueelle toteutetaan psykiatrinen ja somaattinen sairaala ja Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi sairaalarakennus vuosina 2022–2030. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.