Laakson yhteissairaalan mallihuoneilla oli avoimet ovet 20.5.2024

Sairaalan tulevien toimintojen henkilökuntaa kävi 20.5.2024 Laakson yhteissairaalan mallihuoneilla järjestetyissä avoimissa ovissa.

Helsingin sairaalan käyttöön tuleva yhden hengen potilashuone somatiikan osastolla. Kuva: Sari Korolainen

Sairaaloiden ja allianssin henkilökuntaa kävi maanantaina 20.5.2024 tutustumiskäynnillä Laakson yhteissairaalan mallihuoneissa Triplassa. Mallihuoneet ovat rakennettavien sairaalarakennusten potilashuoneiden koekappaleita. 

Mallihuoneita olivat esittelemässä projektipäälliköt Johanna Tiusanen HUS psykiatrian toimialalta ja Merja Arajärvi HUS Neurologian toimialalta sekä Helsingin kaupungin sosiaali- terveys- ja pelastustoimialalta projektipäälliköt Kirsi Ahonen Helsingin sairaalasta ja Tiina Lämsä Helsingin psykiatrialta. Sairaalatiloja suunnitellaan yhdessä henkilöstön ja kokemusasiantuntijoiden sekä rakentamisen ammattilaisten kanssa. 

”Mallihuoneiden avulla sairaaloiden henkilökunta ja kokemusasiantuntijat pääsevät testaamaan tiloja ja antamaan niistä arvokasta palautetta”, sanoo Tiusanen. 

Kirsi Ahonen ja Johanna Tiusanen kuvattiin turvallisen seinämateriaalin edessä. Kuva: Sari Korolainen

Kuluvan kevään aikana mallihuoneilla on jo käynyt 120 sairaaloissa töissä olevaa ihmistä. Mallihuoneiden avulla sairaaloiden henkilökunta pääsee testaamaan tiloja, tutustumaan erilaisiin sisustusmateriaaleihin, huonekaluihin ja apuvälineisiin sekä antamaan niistä arvokasta palautetta. Lisäksi huoneista ovat antaneet palautetta muun muassa vanhusneuvosto ja kokemusasiantuntijat.

”Valtaosa saaduista palautteista oli erittäin positiivisia. Uusia tiloja odotetaan jo erittäin innokkaasti”, jatkaa Ahonen.

Helsingin kaupungin psykiatrian projektipäällikkö Anu Rissanen kertoo olevansa erityisen iloinen siitä, että ensimmäistä kertaan hoidossa olevia potilaita on käynyt tutustumassa huoneisiin. 

Saman katon alle mahtuu suuri kokonaisuus erilaisia toimintoja

UKI Arkkitehdit Oy:n sisustusarkkitehti Elina Vähäkylä kertoo, että suunnitteluprosessi kokonaisuudessaan on mielenkiintoinen, sillä saman katon alle mahtuu paljon erilaisia toimintoja. 

”Hoidollisissa tiloissa potilaan hoito ja turvallisuus ovat tärkeässä asemassa, julkisissa tiloissa käytännöllisyyteen yhdistyy vahvasti visuaalisuus ja sen yhteensopivuus arkkitehtuuriin. Tukitoimintoja palvelevissa tiloissa, kuten tuotantokeittiöissä, sänkypesuloissa ja apteekin tiloissa tilasuunnittelussa painotetaan logistisia ratkaisuja ja työn sujuvuutta. Henkilökunnan viihtyvyyttä ja jaksamista taas tuetaan erilaisilla henkilökunnan tiloilla, kuten toimistoilla, taukotiloilla ja pukuhuoneilla”, kertoo Vähäkylä. 

Mallihuoneilla testaus keskittyy potilaan hoidollisiin tiloihin, ja huoneiksi ovat valikoituneet ne tilat, jotka toistuvat rakennuksessa useita kertoja. Näitä ovat mm. potilashuoneet. 

Testauksissa painottuvat mm. tilojen muodot, toiminnallisuus, turvallisuutta ja mahdollisuudet. Lisäksi testauksissa otetaan huomioon talotekniset asiat, kuten valaistus, pistorasioiden sijainnit ja vesikalusteet, jotka suunnitellaan yhteistyössä talotekniikan suunnittelijoiden kanssa. Lisäksi jatkosuunnittelua varten kerätään mielipiteitä väreistä, pintamateriaaleista, varusteista ja kalusteista. 

Kaikilla psykiatrian potilailla tulee olemaan uudessa päärakennuksessa oma huone ja kylpyhuone. Kuva: Sari Korolainen

Päärakennukseen sijoittuu 772 sairaansijaa

Kokonaisuudessaan Laakson yhteissairaalan allianssi rakentaa Laakson sairaala-alueella vuoteen 2030 saakka. Alueelle nousee uusi, noin viiden keskustakirjasto Oodin kokoinen päärakennus, johon sijoittuu 772 sairaansijaa. 

Uudistuvan sairaalan suurimmat käyttäjät tulevat olemaan HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrinen sairaalahoito sekä Helsingin sairaala. Lisäksi tiloja tulee mm. neurologiselle kuntoutukselle ja eri poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle. 

Lisäksi allianssi rakentaa uudisrakennuksen lasten ja nuorten psykiatrialle, peruskorjaa kaksi suojeltua 1920-luvun sairaalarakennusta sekä rakentaa maanalaiset pysäköintitilat ja ajotunnelin Auroran sairaalan portilta. Rakennushanke toteuttaa myös uuden oikeuspsykiatrian sairaalarakennuksen Ohkolaan Mäntsälään.

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUSin yhteishanke, jossa Laakson alueelle toteutetaan psykiatrinen ja somaattinen sairaala ja Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi sairaalarakennus vuosina 2022–2030. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.