Laakson sairaala-alueen avolouhinta valmistuu kesän alussa 

Sairaaloiden läheisyys ja kaupunkialueen haastavat pohjaolosuhteet ovat vaatineet täsmällistä suunnittelua ja ammattitaitoa.

Laakson yhteissairaala -hankkeen avolouhinta valmistuu touko- kesäkuun vaihteessa. Synapsian länsipuolella isoimmat louhinnat ja Laakson sairaala-alueella massalouhinnat eli isot kentät valmistuivat toukokuun lopulla. Tontin etelälaidan maisemalouhinnat jatkuvat heinäkuun loppuun.  

”Laakson sairaala-alueen avolouhinnassa on käytetty diginalleja, joiden räjähdysaikaa voidaan säätää juuri sopivaksi. Porareikien räjähteet eivät räjähdä samanaikaisesti, vaan ne ohjelmoidaan tarkoituksella räjähtämään eriaikaisesti millisekuntien viiveillä toisistaan, jolloin kallio saadaan räjähtämään suunnitellusti. Tällä rajoitamme myös lähiympäristöön välittyviä tärinöitä”, kertoo työnjohtaja Aleksi Marjusaari Destia Oy:stä.  

Työ edennyt odotetulla tahdilla 

Sairaaloiden läheisyys ja kaupunkialueen haastavat pohjaolosuhteet ovat vaatineet täsmällistä suunnittelua ja ammattitaitoa.  

”Räjäytysten suunnittelussa on otettu tarkkaan huomioon lähiympäristön rakenteet, kallion ominaisuudet ja työmaalle rakentuvat uudet rakenteet. Rakentamisen ja louhinnan yhtäaikainen suorittamien on vaatinut töiden yhteensovitusta työmaalla valujen ja räjäytysten suhteen. Tästä on selvitty tähän asti hyvässä yhteishengessä allianssikumppanien kanssa”, jatkaa Marjusaari.  

Allianssimallilla toteutettavassa hankkeessa infratyöt on jaettu kahdelle toimijalle. SRV on vastuussa maanalaisista louhinnoista eli Laakson sairaala-alueen alle tulevista maanalaisista pysäköinti- ja huoltotiloista. Lisäksi SRV louhii noin 800 metriä pitkän logistiikkatunnelin Meilahden ja Laakson sairaala-alueiden välille. Destia Oy toteuttaa maanpäälliset louhinnat sekä tekee sen lisäksi mm. perustustöitä. 

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUSin yhteishanke, jossa Laakson alueelle toteutetaan psykiatrinen ja somaattinen sairaala ja Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi sairaalarakennus vuosina 2022–2030. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.