Johtamista paremmalla datalla 

Laakson yhteissairaala -hankkeelle on luotu olemassa olevasta datasta syntyvä reaaliaikainen tilannekuva, joka on ollut alusta alkaen tärkeä johtamisen työkalu. 

Vihreä siirtymä ja digitalisaatio tuovat kiinteistö- ja rakentamisalalle suuria muutoksia, ja toteutuakseen ne vaativat alan toimijoilta yhteistyötä ja uudenlaisia toimintamalleja. Datasta pyritään saamaan enemmän irti ja luomaan siitä uusia palveluita, joiden avulla kokonaisprosessia voidaan tehostaa ja päätöksentekoa helpottaa. 

Laakson yhteissairaala -hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi. Hankkeella on kokonaisuudessaan lähes 1000 työntekijää, joista 400 suunnittelijoita.  

Tilannekuva on apuna allianssityöskentelyssä 

Hankkeelle on luotu olemassa olevasta datasta syntyvä reaaliaikainen tilannekuva, joka on ollut alusta alkaen tärkeä johtamisen työkalu. 

”Missionamme on rakentaa potilaille, asiakkaille ja työntekijöille sekä tutkimus- ja opetuskäyttöön parasta mahdollista tulevaisuuden sairaalaa. Allianssimalli on entisestään haastanut meitä löytämään uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja. Nämä harvemmin syntyvät itsestään, vaan toimintamallit ovat hyvän yhteistyön ja kehityksen tulosta”, kertoo Ossi Inkilä, SRV, yksikönjohtaja. Inkilä toimii allianssin projektipäällikkönä.  

Tilannekuvanäkymät on muodostettu sekä koko hankkeen osalta että osaprojektikohtaisesti. Hankkeen tilannekuva tarjoaa reaaliaikaista tilannetietoutta hankkeessa työskenteleville, eikä vaarassa ole tietojen siiloutuminen.  

“Samaan aikaan joudumme luomaan uusia malleja yhteisen tiedon läpikäymiseen. Kun aika ei enää kulu tiedon etsimiseen, voimme keskittyä sen analysoimiseen. Yhteisissä tilaisuuksissa aika käytetään tilannekuvan läpikäymisen sijaan sen perusteella päätettävien toimenpiteiden sopimiseen”, kertoo Inkilä. 

Elämme vahvasti tiedolla johtamisen kulttuuria. Tilannekuvamme on hankkeen läpileikkaavaa raportointia. Koska hanke on yksi Suomen suurimpia sairaalahankkeita, laadukas ja luotettava tietopääoma on kaikki kaikessa

Ossi Inkilä, SRV, yksikönjohtaja
Laakson yhteissairaala-allianssin projektipäällikkö

Reaaliaikaisuus tehostaa työskentelyä 

Inkilä kertoo, että tilannekuvaan on koottu eri tietolähteistä kaikki johtamisen kannalta keskeiset tiedot, kuten jatkuvasti päivittyvä tieto kustannuksista, aikataulusta, päätöksenteosta sekä riskeistä ja mahdollisuuksista. Työskentely tehostuu, kun poistaa raportointiin menevän ajan. Reaaliaikainen ja oikea tieto toimii myös johtamisen ja päätöksenteon tukena. Ratkaisu luo läpinäkyvyyttä ja luottamusta samalla kun puretaan perinteisiä Excel- ja PowerPoint-raportointiratkaisuja. 

Tilannekuva havainnollistaa toteutussuunnittelun, rakennusten tahtituotannon ja infrarakentamisen etenemisen sekä tilannekuvaa logistiikasta, laadunhallinnasta ja hankinnoista sekä turvallisuudesta. Sitä käsitellään muun muassa allianssin johtoryhmän ja hankkeen projektiryhmän tilannekuvapalavereissa sekä osaprojektien johtotiimeissä. 

”Elämme vahvasti tiedolla johtamisen kulttuuria. Tilannekuvamme on hankkeen läpileikkaavaa raportointia. Koska hanke on yksi Suomen suurimpia sairaalahankkeita, laadukas ja luotettava tietopääoma on kaikki kaikessa”, sanoo Inkilä.  

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUSin yhteishanke, jossa Laakson alueelle toteutetaan psykiatrinen ja somaattinen sairaala ja Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi sairaalarakennus vuosina 2022–2030. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.