Auroranportin ajotunnelin rakennustyöt alkavat toukokuussa

Kun Auroranportin ajotunnelin vaatimat louhinnat saadaan päätökseen toukokuussa, kaivanto on valmis ajotunnelin rakennustöille.

Allianssimallilla toteutettava Laakson yhteissairaala -hanke edistyy kevään aikana. Kun Auroranportin ajotunnelin vaatimat louhinnat saadaan päätökseen toukokuussa, kaivanto on valmis ajotunnelin rakennustöille. Työ kuuluu infran alaurakka-allianssin laajuuteen. Infraurakan osapuolet ovat SRV Infra ja Destia Oy.

Laakson sairaala-alueelle rakennetaan maanalainen pääajoyhteys Nordenskiöldinkadulta Auroranportin kautta Auroran sillan itäpuolelle rakennettavaan 200 metriä pitkään tunneliin. Tunneli tulee olemaan sairaalan ajoneuvoliikenteen pääsisäänkäynti, ja sinne tullaan ohjaamaan valtaosa sairaalan pysäköinti-, saatto-, ambulanssi- ja huoltoliikenteestä. Osa tunnelista louhitaan kallioon. Laaksonkentän poikki kulkeva osuus tehdään kaivantoon, johon ajotunnelin putki rakennetaan betonista. 

”Auroranportin uuden pääyhteyden toteuttaminen on välttämätöntä sairaalan toiminnalle. Pääyhteys erottaa sairaalaan tulevan liikenteen muusta liikenteestä, ohjaa liikenteen sairaala-alueen eri osiin ja tuo liikennejärjestelyihin joustavuutta”, sanoo Janne Paajanen, projektipäällikkö SRV, Laakson yhteissairaala -allianssi. 

Allianssin ammattitaitoa

Infratyöt toteuttaa alaurakka-allianssi, jossa työt on jaettu kahdelle toimijalle. SRV on vastuussa maanalaisista louhinnoista eli Laakson sairaala-alueen alle tulevista maanalaisista pysäköinti- ja huoltotiloista. Lisäksi SRV louhii noin 800 metriä pitkän logistiikkatunnelin Meilahden ja Laakson sairaala-alueiden välille. Destia toteuttaa maanpäälliset louhinnat sekä tekee sen lisäksi mm. perustustöitä.

Tunnelialueen rakentamisen valmistelu alkoi vuonna 2022 maankaivauksilla ja pintamaan poistolla.

”Vuonna 2022 teimme muutoksia Auroran pihaan sekä liikennejärjestelyitä, jotta työmaa saatiin käyntiin. Keväällä 2023 aloitimme kaivannon valmistelevat työt, tukiseinät ja aukikaivot”, kertoo Jussi Tiainen, työmaapäällikkö, Destia Oy, Laakson yhteissairaala -allianssi.

Auroranportin ajotunnelin vaatimat louhinnat päättyvät keväällä ja tunnelin rakennustyöt alkavat. Laakson sairaala-alueen alla sijaitsevat tunnelilouhinnat kalliotiloissa jatkuvat vielä noin vuoden verran. 

”Alustavan aikataulun mukaan Auroranportin ajotunneli valmistuu kesällä 2025”, täydentää Kare Viljaranta, betonityönjohtaja, Destia Oy, Laakson yhteissairaala -allianssi. 

Sujuvaa toimitusketjun hallintaa

Keskuspuiston laakson alittava tunneli rakennetaan osittain betoni- ja osittain kalliotunnelina. Auroranportin tunneli rakennetaan kaupunkialueella, jossa on haastavat pohjaolosuhteet. Louhiminen olemassa olevien rakenteiden vierellä ja syvän tuetun kaivannon rakentaminen vaativat sujuvaa toimitusketjun hallintaa ja ajantasaista tilannekuvaa. 

”Toimimme tiiviissä yhteistyössä tunnelilouhijoiden kanssa. Koska käytössä on samat kulkureitit, esimerkiksi materiaalitoimitukset ja betonivalujen aikataulut täytyy yhteensovittaa saumattomasti”, sanoo Viljaranta. 

Viljaranta kertoo, että betonitunnelissa on käytössä vesitiiviiden liikuntasaumojen valmiselementtiratkaisuja, joilla tunneli saadaan rakennettua täysin vesitiiviiksi. Ulkopinnoissa käytössä on myös uudenlaisia vesieristeratkaisuja. Laakson yhteissairaala -hankkeessa ympäristönäkökulmat on huomioitu jo suunnitteluvaiheista alkaen. 

”Tunneli rakennetaan niin, että se ei estä pohjaveden virtausta, joten valmistuva tunneli ei häiritse pohjaveden luonnollista kulkua. Tunnelin valmistuttua pohjavesi virtaa tunnelin yli ja ali”, kertoo Tiainen. 

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja HUSin yhteishanke, jossa Laakson alueelle toteutetaan psykiatrinen ja somaattinen sairaala ja Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi sairaalarakennus vuosina 2022–2030. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.