Ohkolan sairaalan viereen haetaan rakennuslupaa uudelle sairaalarakennukselle

Sairaalaan sijoittuu Ohkolan sairaalan nykyistä toimintaa.

Havainnekuvassa matala talo, jossa kolme siipeä.
Havainnekuvassa Ohkolan uusi sairaalarakennus etelästä kuvattuna. Kuva: Arkkitehtiryhmä Laakson Latu.

Päivitys 16.5.2024: Mäntsälän kuntakuntakehityslautakunta päätti myöntää rakennusluvan Ohkolan uudelle sairaalarakennukselle kokouksessaan 15.5.2024.

Laakson yhteissairaala -hanke hakee rakennuslupaa keväällä 2024 uudelle HUSin oikeuspsykiatrian sairaalarakennukselle, joka nousee Ohkolan nykyisen sairaalarakennuksen viereen Mäntsälään. Uudisrakennukseen tulee Ohkolan sairaalan tämänhetkistä toimintaa.

Uudisrakennuksen laajuus on noin 8000 bruttoneliömetriä, ja siihen tulee 56 potilaspaikkaa. Rakentamiskustannukset ovat noin 45 miljoonaa euroa (tammikuun 2024 hintatasossa).

Yksikerroksinen rakennus sijoittuu nykyisen Ohkolan sairaalan eteläpuolelle piha-alueelle. Uusi ja olemassaoleva rakennus yhdistyvät käytävällä. Ratkaisu tarjoaa sairaalan käyttöön useita turvallisia piha-alueita ulkoilua varten.

Nykyinen sairaalarakennus jää HUS Psykiatrian käyttöön.

Keskustelutilaisuus 22.5. Hyökännummen koululla

Rakennushankkeesta järjestetään keskustelutilaisuus Mäntsälän ja Tuusulan kuntien asukkaille keskiviikkona 22.5. klo 18.00–19.00 Hyökännummen koulun ruokasalissa (osoite Nummelantie 11, Mäntsälä).

Rakentamisen pariin ehkä kesällä 2024

Tavoitteena on aloittaa maanrakennustöitä kesällä 2024.

Sairaalarakennuksen teko on päätetty aloittaa suunniteltua aiemmin, jolloin allianssi voi hyödyntää rakentamisen nykyistä suhdannetta.

Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa työmaan perustamisella ja alueen aitaamisella heinäkuussa. Varsinaiset työvaiheet alkaisivat elokuussa 2024 kaivuutöillä ja pohjanvahvistuksilla, jotka vaativat paalutustöitä. Paalutus aiheuttaa häiritsevää melua, ja kestää arviolta noin kuusi viikkoa.

Sairaala valmistuu tämänhetkisen suunnitelman mukaan keväällä 2026.

Sairaalatoiminta jatkuu työmaan ajan nykyisissä tiloissa. Rakentajat ja sairaalatoiminta tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta rakentamisen häiriöt jäisivät mahdollisimman vähäisiksi.

Mäntsälän kunnassa rakennusluvista päättävä kuntakehityslautakunta käsittelee uuden sairaalan rakennuslupaa 15.5.2024, kokouksen asialista on julkaistu kunnan verkkosivuilla 8.5.2024.

Sairaalarakennus toteutuu allianssiurakkana

Sairaalan rakentaa Laakson yhteissairaalan allianssi, jossa päätoteuttaja on SRV. Rakennushankkeen tilaaja on kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, jonka Helsingin kaupunki ja HUS omistavat puoliksi. Ohkolan uudisrakennus tulee kokonaan HUSin käyttöön.

Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtiryhmä Laakson Latu, johon kuuluu neljä sairaalasuunnittelussa kokenutta toimistoa eli Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, AW2 Arkkitehdit, Lukkaroinen Arkkitehdit ja UKI Arkkitehdit.

Allianssi on urakkamuoto, jossa hankkeen tilaaja, käyttäjät, suunnittelijat ja rakentaja muodostavat hankeorganisaation, jossa kaikkien osapuolten edustajat työskentelevät yhdessä. Osapuolet jakavat hankkeen riskit ja mahdollisuudet.

Mäntsälän kuntakehityslautakunnan kokousaineistot verkossa

Sairaala nurmikentän toisella puolella.
Ohkolan uuden sairaalan rakennuspaikka 9.4.2024. Kuva: Mika Sairanen / SRV.