Ympäristöseloste hankintakriteerinä

Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Nainen hymyilee ikkunan edessä.
Ulla Nykterin mukaan selosteen idea on kannustaa yrityksiä kehittämään tuotteitaan yhä ympäristöystävällisemmiksi.

Laakson yhteissairaala -hankkeen hankintatiimi paiski vuonna 2023 töitä suurten kilpailutusten äärellä, kun allianssi valmistautui aloittamaan Laakson päärakennuksen töitä tammikuussa 2024. Samalla hankintaporukka teki uraauurtavaa työtä ympäristöasioissa.  

Olemme ottaneet tuotteen elinkaaren hiilijalanjälkeä kuvaavan ympäristöselosteen yhdeksi kilpailutuskriteeriksi niissä tuotteissa ja materiaaleissa, joissa niitä on saatavilla tai mahdollista laatia. Tässä teemme pilottityötä ja olemme etujoukoissa.

Ympäristöselosteen varmistaminen on otettu koko allianssin yhteiseksi tavoitteeksi useissa hankinnoissa.  

Vastaava elinkaarisuunnittelija Ulla Nykter Granlundilta on osallistunut Laakson yhteissairaala -hankkeen ympäristö- ja vastuullisuustavoitteiden laadintaan jo hankesuunnitelmavaiheessa. Tällä hetkellä hän on mukana avustamassa esimerkiksi hankintaprosessissa ympäristöasioiden osalta. 

Seloste kertoo tuotteen hiilijalanjäljen 

Ympäristöseloste (Environmental Product Declaration, EPD) kuvaa tuotteen tai materiaalin ympäristövaikutuksia, joita tuote elinkaarensa aikana aiheuttaa. Selosteessa on kerrottu tuotteen hiilijalanjälki ja muita ympäristövaikutuksia. Jokainen materiaalivalmistaja tuottaa selosteen omista tuotteistaan, ja sen verifioi riippumaton osapuoli. 

Ympäristöselosteessa esitetty hiilijalanjälki kuvaa tuotteen koko elinkaaren aiheuttamia päästöjä raaka-aineiden hankinnasta kuljetuksiin, jatkojalostukseen, asennukseen, käyttöön ja aina loppusijoitukseen asti.
 

Voi tehdä mille tuotteelle vain

Samankaltainen tuoteseloste voidaan tehdä mille hyvänsä tuotteelle, kuten broilerifileelle tai paperille, tai tuotteen osille, kertoo Ulla Nykter. 

”Rakennustuotteet ovat yksi tuoteryhmä. Rakennusmateriaalien valmistajilla on pidempi perinne ympäristöselosteen laadinnasta. Seuraavaksi selosteita on tulossa isommissa määrin myös talotekniikan tuotteille”, Nykter kertoo.

Nykterin mukaan ympäristöseloste löytyy useimmiten isoilta ja toisaalta pieniltä valistuneilta tuottajilta.  

Seloste kannustaa kehittämään tuotetta ympäristöystävällisemmäksi

Laakson yhteissairaala -hanke on laaja, mutta voiko yksittäisellä rakennusprojektilla silti olla vipuvoimaa muuttaa rakennusteollisuutta ja koko alaa?  

Nykterin mielestä voi – erityisesti nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa, jossa kilpailu on tavallista kovempaa.  

”Tässä asiassa markkinatalous vaikuttaa. Jos isoon hankintaan pääsee osallistumaan tietyin kriteerein, niin kyllä yritys silloin laatii tuotteistaan ympäristöselosteet. Jos useampi hanke alkaa vaatia samaa, alkaa olla myynnin este, jos asiakkaan vaatimuksiin ei vastata.” 

”Kun yritys alkaa tehdä ympäristöselostetta, havahdutaan siihen, kuinka oma tuote ja sen valmistus voisi olla vähemmän kuormittavaa ympäristölle ja ilmastolle. Tämä on tietysti koko ympäristöselosteen taka-ajatuksenakin.”

Hanke auttaa pieniä urakoitsijoita

Laakson yhteissairaala -hankkeen hankintatiimi pyytää ympäristöselosteita urakoitsijoilta jo tarjouspyyntövaiheessa. Hankintapäällikkö Mika Heikkinen SRV:ltä kertoo, että tarjousten määrään vaatimus ei ole vaikuttanut. Asia on kuitenkin sen verran uusi, että dokumentteja joudutaan usein pyytämään erikseen.  

Esimerkiksi globaalisti toimivalla hissivalmistajalla dokumentaatio on kuitenkin valmiiksi olemassa.  

Pienemmillä urakoitsijoilla ei välttämättä ole ympäristöselostetta niistä tuotteista, joita aikovat urakassa käyttää. Tuolloin hanke välittää tietoa siitä, miten puuttuvat dokumentit voi tehdä.

Havainnekuvassa on sairaalaosaston aula, jossa on kaksi valkotakkista työntekijää ja asiakas pyörätuolissa..
Tältä voisi näyttää Helsingin sairaalan osaston aula vuoden 2030 paikkeilla. Havainnekuva tehty toukokuussa 2023.

Rakentamisen hiilijalanjälki noin kolmannes rakennuksen elinkaaren jäljestä

Sairaalarakennusten kustannuksista vain osa syntyy rakentamisvaiheessa. Muuten kulut kertyvät, kun rakennusta käytetään. Laakson uuden päärakennuksen rakenteet on suunniteltu kestämään sata vuotta. Onko rakentamisen ympäristövaikutuksilla mitään merkitystä kokonaisuudessa? 

”On totta, että yleensä sairaalan rakentaminen on noin viisi prosenttia sairaalan ja hoitotoiminnan kustannuksista. Jos palkkakustannuksia ei huomioida, tilanne muuttuu. Jos katsomme 50 vuotta käytössä olevan sairaalarakennuksen materiaaleja, korjauskustannuksia ja energiankulutusta, rakentaminen edustaakin 30–40 prosenttia hiilijalanjäljestä”, Ulla Nykter toteaa.

Nelikerroksinen valkoinen rakennus, jossa paljon ikkunoita. Oven yläpuolella teksti Laakson yhteissairaala.
Havainnekuvassa Laakson sairaala-alueen päärakennuksen eteläinen sisäänkäynti sairaalan valmistumisen jälkeen.