Toukokuun asukasillan materiaalit julkaistu

Saimme yli 20 hyvää kysymystä, katso niiden vastaukset uutisesta.

Laakson sairaala-alue toukokuun puolivälissä.

Laakson yhteissairaala -hanke järjesti 14.5.2024 lähialueen asukkaille tilaisuuden, jossa kerroimme rakennustöistä sekä Meilahti-Laakso-tunnelin louhintatöistä. Tältä sivulta löydät koosteen illan esityksistä sekä vastaukset kaikkiin tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin.

Vastaamme mielellämme myös muihin kysymyksiin. Tavoitat meidät esimerkiksi sähköpostitse: [email protected] ja palautelomakkeella.

Tilaisuuden tallennetta ei julkaista, sillä keskustelu kävi vilkkaana ja esiin nousi myös osanottajien henkilötietoja.

Asukastilaisuuden puheenvuorot

Hanke lyhyesti

Viestintäpäällikkö Sari Korolainen (Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala) esitteli lyhyesti Laakson yhteissairaala -hanketta ja sen vaiheita. Omistajat ovat Helsingin kaupunki ja HUS, jotka uudistavat Laakson sairaala-alueen yhdessä. Rakennushanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Alue rakennetaan vaiheittain vuosina 2022–2030.

Laakson sairaalaan tulee psykiatrista ja neurologista hoitoa ja kuntoutusta ja sairaanhoitoa.​

Hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä yhden sairaalan sijainti muuttui. Tästä syystä Laakson yhteissairaalan -hanke rakentaa oikeuspsykiatrialle uudisrakennuksen Ohkolan alueelle Mäntsälään. Mäntsälässä rakennustyöt ovat alkamassa heinäkuussa 2024.

Havainnekuva näyttää, miltä Laakson sairaala-alue näyttää vuonna 2030, kun rakentaminen on valmista.

Ilmakuva Laakson sairaala-alueen uusista rakennuksista vuonna 2030.
Viistoilmakuvassa Laakson sairaala-alueen uudet ja peruskorjatut rakennukset hankkeen valmistumisen jälkeen.

Laakson sairaala-alueen rakennushankkeen erottaa esimerkiksi monista HUSin Meilahden alueen työmaista se, että maanalaisten töiden laajuus on harvinaisen suuri.

Maan alle kahteen tasoon tulevat:

  • asiakas- ja ambulanssisaatto,
  • huoltopiha ja muut logistiikkatilat alemmassa kalliotilassa
  • asiakas- ja henkilökunta-pysäköinti (550 autopaikkaa)
  • väestönsuoja.

    Kartalla tunneliverkosto valmiina.
Laakson sairaala-alueen kartta, jonka päällä koko alueen kattava sokkeloinen käytäväverkosto sekä tekstit: pysäköinti- ja huoltotiloja sekä ajotunneli Auroranportilta.
Laakson sairaala-alueelle ja Auroranportilta louhittavat maanalaiset tilat

Tärkein ajoreitti sairaalaan on Auroranportin kautta rakennettavan ajotunnelin kautta. Havainnekuvassa ajotunnelin suuaukko Auroransillan kupeessa. Kuva Arkkitehtiryhmä Laakson Latu.

Laakson sairaalan päärakennus, työmaa etenee

Projekti-insinööri Antti Paloniemi kertoi Laakson sairaala-alueelle nousevan uuden päärakennuksen töistä.

Keväällä työmaa on keskittynyt erityisesti elementtirungon pystytykseen. Ensimmäisen, HUS psykiatrian käyttöön tulevan LD-osan, maanpäälliset kerrokset nousevat. Tässä osassa Antin mukaan rakentajat aloittavat jo ensimmäisiä sisätöitä eli he tekevät muun muassa betonilattioita ja väliseinämuurauksia.

Myös toisen psykiatrian siiven eli LC-osan perustukset ovat valmistumassa. Runkoasennus alkaa heinäkuun loppupuolella

Päärakennuksen laajentuessa myös nostovoimaa tarvitaan lisää, ja kolmas torninosturi ilmestyy touko-kesäkuun vaihteessa työmaalle. Neljäs torninosturi ilmestyy tontille vielä alkusyksystä.

Ensimmäisen LD-osan runko valmistuu alkusyksyllä. Tämän jälkeen rakentajat aloittavat alkavat ylempien kattotasojen vesikattotyöt. Tuolloin rakennuksen katolle ilmestyy sääsuojia. Ne ovat isoja telttamaisia rakennelmia, joiden tehtävä on suojata kattoa vedeneristystöiden ajan.

Syksyllä työmaalle tulevat myös asentajat, jotka alkavat uurastaa LD-osan julkisivuverhouksen parissa. Tämä työ ei häiritse naapureita.

Infratyöt jatkuvat, suurimmat louhinnat valmistumassa

Maanalaisista louhintatöistä vastaava Jon Willberg kertoi infratöiden tilanteesta. Työt ovat levinneet Laaksonkentälle ja Laakson sairaala-alueelle täyteen mittaan.

Kartalla Laakson sairaala-alue ja Laaksonkenttä, jotka kokonaan työmaa-aluetta.
Laakson yhteissairaalan työmaat kartalla, tilanne toukokuussa 2024.

Maanalaisen louhinnan etenemistä voi seurata kartasta, joka päivittyy kerran viikossa. Vihreiden tunneleiden ensimmäinen vaihe on louhittu. Keltainen väri merkitsee, että tunneli on louhittu lopulliseen korkeuteensa.

Kartalla maanalaisten tunneleiden verkosto Laakson sairaala-alueen alla.
Kartalla louhittujen maanalaisten tunneleiden valmiusaste toukokuun puolivälissä 2024. Vihreät tunnelit on louhittu osittain, keltaiset kokonaan.

Päivittyvän kuvan löydät verkkosivuilta

Samalta nettisivulta löytyvät myös ns vauhtimittarit, jotka kertovat avolouhinnan ja maanalaisen louhinnan valmiusasteen. 31.5. maanalaisesta louhinnasta oli valmista 82 prosenttia. Avolouhinnan valmiusaste oli 89,4 prosenttia.

Kesällä maarakentajat aloittavat vielä uusia työvaiheita. Maanalaiset tilat ja sairaala-alueen rakennukset yhdistetään porras- ja hissikuiluilla. Kuilutyömaat ovat pistemäisiä, ja niitä tulee Lääkärinkadun varteen, Laakson vanhojen sairaalarakennusten väliselle piha-alueelle sekä suojellun autotallirakennuksen sisälle.

Kuilujen louhiminen aiheuttaa jonkun verran melu- ja pölyhaittoja lähialueelle.

Lisäksi kesällä ahkeroivat valu-urakoitsijat ja betonitöiden asiantuntijat. Auroranportin ajotunnelin ja Urheilukadun lähellä olevan toisen ajotunnelin teko vaatii pitkäkestoisia valutöitä. Naapureita betonihommat eivät häiritse.

Kuvia työmaalta


Dronekuvassa Laakson sairaala-alue 14.5.2024, kuva Destia.

Laaksonkentän puolella ajotunnelin monttu on saatu lähes valmiiksi, kuva 19.4.2024.

Työmaalla syvä kaivanto, jonka pohjalla työskentelee koneita.
Ajotunnelin kaivanto 19.4.2024

Maan alla kalliotunnelin seinämien lujitus on tärkeä työvaihe. Kuvassa seinämiä vahvistetaan ruiskubetonoinnin avulla 23.4.2024.

Työkone ja henkilöitä työskentelee pimeässä tunnelissa.
Kalliotunnelin lujitusta ruiskubetonoimalla 23.4.2024. Kuva: Janne Paajanen.

Melu, pöly, tärinä

Rakentaminen aiheuttaa aina myös melua, pölyä ja tärinää. Haittoja naapureille pyritään kuitenkin vähentämään monin tavoin. Ympäristöviranomaisten melupäätös ohjaa toimintaa. Melutasoa kontrolloidaan melumittauksin. Pölynkeräys jatkuu. Kastelua hyödynnetään pakkaskauden ulkopuolella.

Lähialueen kiinteistöt on katselmoitu etukäteen. Jos epäily sinulla on epäily vauriosta, ilmoita asiasta välittömästi: [email protected]

Miksi räjäytys tuntuu niin kovalle, vaikka tärinäarvo on alhainen?

Lue tärinän ja melun kantautumisesta nettiuutisesta

Meilahti-​Laakso-tunnelin rakentaminen ja liittyvät hankkeet

Projektipäällikkö Marja-Liisa Hynynen (Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala) kertoi Meilahti-Laakso-tunnelin rakentamisesta. Tällä hetkellä räjäytyksiä on vain yksi päivässä eli maanantaista perjantaisin kello 7.15–7.25. Pyhäpäivinä ja viikonloppuna räjäytyksiä ei tehdä. Räjäytysten voima on huomattavasti pienempi kuin Laakson sairaala-alueella Meilahden sairaala-alueen herkkien laitteiden vuoksi.

Louhintatyö alkoi joulukuussa Laakson sairaala-alueelta käsin, ja työ kestää 1,5 vuotta arviolta kesään 2025. Tunnelin koko on pienempi kuin Laakso kalliotiloissa, mutta työ etenee muuta louhintaa hitaammin. Kivi ajetaan tunnelin kautta ulos ja räjäytyksiä on vähemmän.

Kaikkein hankalin vaihe asukkaiden kannalta on ohi, sillä asuintalojen alla tehnyt tunnelilouhinnat ovat valmistuneet.

Lähivuosina alkavia katutöitä

Kaupunki uudistaa kunnallistekniikkaa lähialueen kaduilla. Kaupunki päättää, tekeekö allianssi lähistön katutöitä liittyvinä hankkeina.

Urheilukadun katutyö on kaupungilla urakkakyselyvaiheessa, eikä työn aloitusaika ole vielä tiedossa.  Tulevina vuosina kunnostetaan myös Reijolankatu, Lääkärinkatu ja Auroranportti. 

Kysymykset ja vastaukset 

1 Porataanko myös sunnuntaisin? Tehdäänkö töitä myös sunnuntaisin? 
Meluavaa työtä ei tehdä sunnuntaisin. Muita töitä voidaan tehdä, jos ne eivät ole häiritseviä.  

2 Voiko 7.15. kellonaikaan keskittää räjäytykset? Voiko räjäyttää täsmällisesti? Miksi summeri ei kuulu? 
Meilahden logistiikkatunnelin ja Laakson sairaalan räjäytykset ovat aikataulutettu molempien sairaalaympäristöjen aikatauluihin ja siten eri aikaan.   Varoitussummerin ääni on ongelmallinen, sillä varoitusääni kuuluu niin kaukana tunnelityömaasta. Kovan varoitusäänen joku voi kokea häiritsevänä. 

3 Miksi Urheilukatu tukitaan? 14.5. tuli louherekka Urheilukadulla ja siihen tuli vielä lavettiauto.  
Ajoja pitäisi olla ohjaamassa henkilö niin, ettei tällaista tilannetta pääse tapahtumaan.  

4 Maanpäällinen rakentaminen, onko päärakennuksen korkeus sama kuin vanhojen rakennusten? Eikö korkeutta madallettu, kun yksi kerros otettiin pois? 
Kyllä, nyt uusi rakennus on matalampi kuin vanhat rakennukset.  

5 Kuinka syvällä tunneli menee tällä hetkellä? 
Sairaala-alueen montun alla on vähintään 10 metriä kalliota, ja maanalaisia tiloja louhintaan sen alla.  Logistiikkatunneli kulkee noin 11 metriä merenpinnan alapuolella, sillä tunneli väistelee aiemmin rakennettuja tunneleita.  

6 Ulkona räjäytys ei kuulu, mutta rappukäytävässä kuuluu kuin katedraalissa. Ääni moninkertaistuu sisällä.  
Nyt työmaa on menossa kohti Meilahtea hotellin lähellä. Joka päivä ollaan menossa muutama metri poispäin, ja melu vaimenee vähitellen. Tosin ääni kulkeutuu myös rakenteita pitkin, joten kokonaan ääni ei heti valitettavasti katoa, jos olosuhteet sen kantautumiselle ovat otolliset. 
 
Voit lukea asiasta lisää nettiuutisesta 

7 Kuinka pitkälle yhdystunneli menee? 
Meilahden sairaala-alueelle. Tulevaisuudessa laboratorionäytteet liikkuvat putkipostissa tunnelissa suoraan HUSLAB-talon ja Laakson sairaala-alueen välillä. 
 
8 Miten laitteet suojellaan? 
Meilahden alueella tehdään vain yksi räjäytys päivässä. Lisäksi louhittavan kallion pituutta säädellään ja se on sairaala-alueen alapuolella hyvin lyhyt.  Ennen louhintoja laitteet on katselmoitu ja määritelty, tarvitaanko niille toimia räjäytyksen takia. Osa laitteista on vaimennettu. Joitakin laitteita sairaalan henkilökunta joutuu asettamaan vikasietoiseen tilaan tai sammuttamaan kokonaan.  
 
Olemme sopineet myös käytännöistä, kuinka toimitaan, jos elintoimintoja ylläpitävä näyte on pakko analysoida räjäytysaikaan. Tällaista tilannetta varten meillä on puhelinnumero, johon sairaala ilmoittaa tarpeesta ja räjäytys perutaan siltä päivältä.  

9 Miten kunnon vaurioiden kanssa tehdään? 
Kaikista vaurioista tulee ilmoittaa hankkeelle ja vaurio tullaan katselmoimaan. Korjauksia tehdään vaurion suuruuden mukaan joko töiden päättymisen jälkeen tai aiemmin, jos ulkopuolinen katselmoija toteaa vaurion LYS-hankkeen räjäytystyöstä aiheutuneeksi.   

10 Onko teillä yhtään esimerkkiä, jossa asiat olisi hoidettu hyvin? Kuulostaa kovin huolestuttavalle.  
(Asukkaan vastaus) Katselmoija on käynyt katsomassa vauriota ja sanonut, että korjataan, kun työt on valmiit.  

11 Onko urakoitsija kiistänyt? 
(Asukkaan vastaus) Ei tämä katselmoija ole kiistänyt mitään.  

(Hankkeen täydennys) Lähialueen kiinteistöt käydään katselmoimassa, kun louhintatyöt ovat valmistuneet. Urakoitsija ottaa kantaa tämän loppukatselmuksen jälkeen, ovatko havaitut  vauriot päättyneiden louhintatöiden aiheuttamia vai eivät. Tämä vastaus koskee vaurioita, joiden korjaus ei ole kiireellinen. Kiireellisiä korjauksia vaativat vauriot korjataan tietysti mahdollisimman pian.  

12 Onko Mannnerheimintie 77 kiinteistö katselmoitu? 
Ei ole. (Asia tarkistettu alkukartoituksesta tilaisuuden jälkeen.)

13 Miten pitkälle räjäytyksen vaikutus menee? 
Riippuu kallion laadusta. Esimerkiksi Mannerheimintien heikompi kallion kohta eli ruhje estää tärinää.  
 
Voit lukea asiasta lisää nettiuutisesta 

14 Kyllä minä ihmettelen, jos lähiseudun rakennuksiin ei ole tullut halkeamia. 
Joitakin vaurioita ulkopuolinen katselmoija on todennut.  

15 Onko se töiden suunnittelussa huomioitu, jos on tullut vaurioita? En usko, että korjattu rakenne on yhtä hyvä kuin kertaalleen vaurioitunut ja korjattu. Kun työt loppuvat, rakennukset katselmoidaan ja jos katselmoija toteaa jonkun vaurion räjäytystöistä aiheutuneeksi, hanke korjaa sen.  

Meilahti-Laakson yhdystunnelissa katkoa on lyhennetty koko ajan, kun työ lähenee Meilahden sairaala-aluetta. Yhdystunnelissa tärinään on vaimennettu myös tekemällä tavallista suurempi avaruusreikä louhittavaan kallioon, mikä varmistaa räjäytyksen onnistumisen ja vähentää tärinää ympäristössä. Työmaa katsoo räjäytysten vaikutuksen joka päivän, ja kerralla louhittavan kallion määrää voidaan pienentää, jos tärinäarvot alkavat lähestyä suurinta sallittua raja-arvoa.  

16 Te olette ampuneet pitkillä taloudellisilla katkoilla asuintalojen alla ja lähempänä Huslabia lyhennetään katkoa, kun teillä on taloudellisia intressejä.  
Katkot on lyhennetty jo aiemmin. Urakoitsijalla on todella suuri vastuu louhintatöissä. Tämän vuoksi urakoitsijalla on taloudelliset intressit pysyä tärinärajojen alla. Tässä on myös onnistuttu Mannerheimintien ja Urheilukadun läheisyydessä.  

17 Loppukatselmus, pitääkö meidän itse tietää uusista halkeamista vai tietääkö katselmusmiehet itse ne? 
Meillä on ammattilaiset katselmoimassa. Kaikki vauriot kannattaa kuitenkin ilmoittaa, jotta niihin kohtiin voidaan kiinnittää erityistä huomiota loppukatselmuksessa. 

18 Olen saanut palautetta, että jossakin taloyhtiössä on käyty tekemässä välikatselmointi, mutta on jätetty kirjaamatta vahinkoja. 
Tämän taloyhtiön pitää ilmoittaa asiasta välittömästi hankkeelle.  

19 Olisin aikataulusta kysynyt, työt valmistuvat tämän vuoden aikana. Olen käsittänyt, että loppukatselmus olisi kesällä? 
Työ etenee nyt vauhdilla, sillä tunneleiden viimeistely sujuu nopeammin kuin niiden puhkaisu kallioon. 22.7.2024 alkaa päärakennuksessa työvaihe, jota ennen yritämme saada suuret massalouhinnat valmiiksi.  

20 Minulle sanottiin, että katselmus pitäisi tehdä samaan vuodenaikaan?  
Kyllä. Kiinteistöä parasta vertailla, jos olosuhteet ovat samanlaiset sekä alku- että loppukatselmoinnissa.  

21 Kuinka paljon aiemmin katselmuksesta ilmoitetaan? Moni asukas haluaa olla paikalla. 
Noin 2–3 viikkoa aiemmin ilmoitetaan katselmuksesta.  

22 Onko hydrologista seurantaa? 
Kyllä on. Meillä on useita mittapisteitä.