Laakson ratsastuskentän vieressä alkaa kunnallistekniikan rakentaminen

Laakson sairaala-alueella alkaa noin kymmenen vuotta kestävät rakennustyöt. Työt alkavat helmikuun alussa kävely- ja pyörätiellä Laakson sairaala-alueen ja ratsastuskentän välissä.

Kartta Laakson yhteissairaalan tekniikkareitin työmaa-alueesta ja väliaikaisista jalankulun ja pyöräilyn reiteistä. Kartan sisältö kuvataan tarkemmin uutisen tekstissä.
Laakson yhteissairaalan tekniikkareitin rakentaminen, työmaa-alue ja jalankulun sekä pyöräilyn reitit työmaa-aikana. Kuva: LYS-allianssi / Fiander Graphics

Laakson sairaala-alueella on alkamassa noin kymmenen vuotta kestävät rakennustyöt, joiden aikana koko sairaala-alue uudistetaan. Ensimmäisenä rakennetaan kunnallistekniikkaa uuden Laakson yhteissairaalan käyttöön. Työt alkavat helmikuun alussa kävely- ja pyörätiellä Laakson sairaala-alueen ja ratsastuskentän välissä.

Kävely- ja pyörätien alle rakennetaan uusia vesihuolto- ja viemärilinjoja, kaukolämpöä sekä telekaapeleita. Samassa yhteydessä reitin valaistus uusitaan.

Kävelijöiden ja pyöräilijöiden väliaikainen reitti kulkee mahdollisimman lähellä normaalia kävely- ja pyörätietä. Kulku Nordenskiödinkadulta joudutaan sulkemaan ja ottamaan työmaa-alueeksi. Tästä syystä Liikennepuiston sisäänkäynti siirtyy Liikennepuiston pohjoispuolelle.

Laakson kentän pysäköintipaikkoja joudutaan valitettavasti ottamaan pois käytöstä.

Ennen töiden alkua työmaan kohdalta tehdään pienimuotoista vesakon raivausta ja kaadetaan muutamia puita. Kaadettavat puut on katselmoitu etukäteen, ja niitä pyritään poistamaan mahdollisimman vähän. Kaadettavia puita on noin kymmenen ja lisäksi 1–4 puusta karsitaan oksia.

Töitä tehdään pääsääntöisesti arkisin kello 7.00–18.00. Poikkeus on viimeinen työvaihe Nordenskiöldinkadulla huhti-toukokuussa, jolloin työskennellään yöllä.

Kunnallistekniikkareitin rakentaminen etenee kolmessa vaiheessa:

  1. Helmi-maaliskuussa työmaa tekee pontituksia ja paaluttaa Liikennepuiston kupeessa. Työ aiheuttaa melua ja kestää noin kolme viikkoa.
  2. Helmikuussa ratsastuskentän kohdalla louhitaan pieniä määriä kalliota. Työ aiheuttaa melua ja kestää noin kaksi viikkoa.
  3. Huhti–toukokuussa työmaa siirtyy Nordenskiöldinkadulle, ja uudet kunnallistekniikan linjat viedään kadun ali. Suuria vaikutuksia Nordenskiöldinkadun liikenteeseen ei tule, sillä työ tehdään yöaikaan, ja kaistat pysyvät avoinna ajosiltojen avulla. Töistä tiedotetaan tarkemmin huhtikuussa.

Ajoyhteys työmaalle kulkee Auroranportin editse Laakson ratsastuskentän läntistä vierustaa, ja tuolla alueella liikkuu työkoneita.

Alkavat työt eivät aiheuta muutoksia Laakson ratsastuskentän itäpuolen reitteihin eikä Auroransillan liikenteeseen.

Lisäksi sairaalan alueelle tulevan leveän kuljetuksen vuoksi Lääkärinkadulta suljetaan pysäköintipaikkoja noin 20 metrin matkalla 2.-4. helmikuuta. Myös sairaalan alueella vartaan tilaa kuljetukselle ja siksi myös siellä pysäköintipaikkoja poistuu käytöstä tuona aikana.

Laakson sairaala-alueella alkavista muista rakennustöistä kerrotaan myöhemmin keväällä, kun suunnitelmat ja aikataulut ovat tarkentuneet. Rakennustöitä alkaa myös Auroran sairaala-alueen sisäänajon eli Auroranportin läheisyydessä, sillä Laakson sairaala-alueelle rakennetaan uusi ajoyhteys maan alta Auroranportin kautta. Asiasta tiedotetaan tarkemmin ennen töiden aloitusta.

Laakson sairaala-alue uudistuu

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen. Laakson yhteissairaala tarjoaa hoitoa psykiatrisiin ja elimellisiin sairauksiin. Sairaalaan tulee tilat HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatriselle sairaalahoidolle, HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja puolelle Helsingin sairaalan osastoista. Lisäksi tulee tiloja sairaalatoimintoja tukeville poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.

Laakson nykyinen sairaala-alue ja sen kulkuyhteydet muuttuvat. Alueelle tulee kolme uutta sairaalaa ja pääajoyhteys tunnelin kautta Auroranportilta. Kolme säilyvää sairaalarakennusta peruskorjataan.

Rakennushanke ajoittuu tämänhetkisen aikataulun mukaan vuosille 2022–2030. Hankkeen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.