Räjäytysajat muuttuvat Laakson sairaala-alueella ja Laaksonkentällä 29.5.

Kalliotunneleiden louhinta alkaa toukokuussa.

Räjäytyspilvi nousee kahden rakennuksen edessä työmaalla.
Kuva: Manu Pitkänen / Destia Oy.

Laakson sairaala-alueen ja Laaksonkentän infrarakentajat aloittavat toukokuussa uuden tärkeän työmaan, kun kalliotunnelin louhinta alkaa Laaksonkentällä.  

Jatkossa on käynnissä siis kahdenlaista louhintatyötä:

  • Laakson sairaala-alueella tehdään avolouhintaa uuden päärakennuksen perustusten paikalla.
  • Laaksonkentällä puolestaan infrarakentajat tekevät avolouhintaa kentän poikki kulkevan ajotunnelin kohdalla. Tämän lisäksi kentän länsisivulla painutaan kiven sisään, kun tunnelilouhinta käynnistyy. Ensimmäisenä tunnelilouhijat tekevät kalliotunnelin, joka johtaa päärakennuksen alle kallioparkkiin.  

Katso käytössä olevat räjäytysajat Työajat-sivulta

Räjäytysikkunat tulevat muuttumaan, kun työmaat etenevät.  

Pahoittelemme häiriötä.