Laakson yhteissairaala -hankkeen peruskivi muurattiin

Verkställande direktör Marko Virtanen och byggnadsdirektör Maarit Tulokas från fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus

Hankkeen peruskivi muurattiin 6.10. kello 14 Laakson sairaala-alueella Helsingissä.

Tilaisuudessa puhuivat ja peruskiveä muurasivat sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen sekä sairaalan käyttäjäorganisaatioiden edustajat eli Helsingin kaupungin sosiaali-, ja terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen ja HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl, kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan hallituksen puheenjohtaja Vesa Vainiotalo, pääsuunnittelija Toni Väisänen suunnitteluyhteenliittymä Laakson Ladusta sekä päätoteuttaja SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola

Aikakapseliin oli talletettu jälkipolville tietoa hankkeesta, päivän sanomalehdet sekä Suomessa käytössä olevat kolikot. 

Juhlavieras laittaa laastia peruskiveen.
HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl oli yksi tilaisuuden puhujista ja kunniamuuraajista.

Meilahden sairaala-alue laajenee Laaksoon 

”Sairaalatoiminta tulee Helsingin alueella keskittymään kahdelle sairaala-alueelle, joista Meilahti-Laakso-alue on suurin ja merkittävin. Sairaala tulee olemaan laadukas, viihtyisä ja tehokas hoito- ja työympäristö asiakkaille, potilaille ja heidän läheisilleen sekä työntekijöille ja opiskelijoille. Laakson alueen sijainti on erinomainen, ja somatiikan ja psykiatrian toimiminen yhdessä samalla kampuksella ja Meilahden ’kainalossa’ hyödyttää varmasti kaikkia. Sairaalasta rakennetaan muuntojoustava niin, että sen toimintamallit ja tilat sopeutuvat myös muuttuviin tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen”, toteaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen.  

”Sairaalan suunnittelu perustuu tutkittuun tietoon ja parhaisiin käytäntöihin psykiatrisesta ja somaattisesta hoidosta. Suunnittelussa ovat olleet aktiivisesti mukana myös sairaalassa toimivat ammattiryhmät ja kokemusasiantuntijat. He ovat käyneet tutustumassa suunnitteluratkaisuihin mallitiloissa, ja suunnitelmia on aktiivisesti muutettu palautteen perusteella. Näin saamme rakennettua uudet, modernit tilat ja nykyaikaisen hoitoympäristön, jotka mahdollistavat parhaan mahdollisen, näyttöön perustuvan hoidon”, sanoo HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.  

Sairaala-alue uudistuu allianssimallilla 

”Laakson yhteissairaala on meille historiallisen merkittävä hanke, jonka rakentaminen jakautuu usealle vuodelle. Suuren ja vaativan kohteen rakentamiseen valittu allianssimalli on ehdottoman oikea ja voimme jälleen hyödyntää laajaa kokemustamme yhteistoiminnallisista toteutusmuodoista tärkeiden asiakkaidemme tueksi. Varmistaaksemme osaltamme parhaan mahdollisen lopputuloksen olemme kehittäneet hankkeen suunnitteluratkaisuja tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, käyttäjien, tilaajan ja allianssikumppaneiden kanssa. Onnistunut lopputulos tarkoittaa, että uudet rakennukset ja tilat vastaavat henkilökunnan, potilaiden, asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeita samalla, kun kohteelle asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan”, kertoo SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola

Muurauslapioita
Kunniamuuraajien lapioita.