Grundstenen för projektet Dals samsjukhus murades

Sjukhuset kommer att bli en högklassig, trivsam och effektiv vård- och arbetsmiljö för kunderna, patienterna och deras närstående samt för medarbetarna och studerandena.

Verkställande direktör Marko Virtanen och byggnadsdirektör Maarit Tulokas från fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus

Projektets grundsten murades 6.10.2023 . Vid evenemanget hölls tal och murades grundstenen av minister för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen, Helsingfors stads borgmästare Juhana Vartiainen samt företrädare för sjukhusets användarorganisation, dvs. social-, hälsovårds- och räddningssektorns sektorchef Juha Jolkkonen och HUS verkställande direktör Matti Bergendahl, fastighetsaktiebolaget Dals samsjukhus styrelseordförande Vesa Vainiotalo, projektsammanslutningen Laakson Latus huvudprojektledare Toni Väisänen och Saku Sipola, VD för huvudentreprenören SRV. 

För kommande generationer hade man i en tidskapsel sparat information om projektet, dagens tidningar samt slantar som används i Finland. 

Mejlans sjukhusområde byggs ut till Dal 

”Sjukhusverksamheten inom Helsingforsområdet kommer att centraliseras till två sjukhusområden, av vilka Mejlans-Dalsområdet är det största och mest betydande. Sjukhuset kommer att bli en högklassig, trivsam och effektiv vård- och arbetsmiljö för kunderna, patienterna och deras närstående samt för medarbetarna och studerandena. Dals område har ett utmärkt läge, och placeringen av somatiken och psykiatrin på samma campusområde, under Mejlans arm, är säkert till fördel för alla. Sjukhuset byggs så att dess verksamhetsmodeller och lokaler kan anpassas också för föränderliga behov långt in i framtiden”, konstaterar Juha Jolkkonen, sektorchef för Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor. 

”Planeringen av sjukhuset grundar sig på vetenskaplig evidens och bästa praxis inom psykiatrisk och somatisk vård. Också sjukhusets sakkunniga och erfarenhetsexperter har aktivt deltagit i planeringen. De har tagit del av planeringslösningarna i modellokalerna, och planerna har aktivt ändrats utifrån responsen. På detta sätt kan vi bygga nya, moderna lokaler och en modern vårdmiljö, vilket resulterar i att bästa möjliga, evidensbaserade vård kan ges”, säger HUS verkställande direktör Matti Bergendahl. 

Verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS.

Sjukhusområdet byggs om enligt en alliansmodell 

”Laakso gemensamma sjukhus är ett historiskt betydelsefullt projekt för oss, vars byggande är spritt över flera år. Alliansmodellen som valts för uppförandet av ett stort och krävande projekt är helt rätt och vi kan återigen använda vår långa erfarenhet inom kooperativa implementeringsformer för att stödja våra viktiga kunder. För att säkerställa bästa möjliga resultat har vi utvecklat projektdesignlösningar i nära samarbete med konstruktörer, användare, kunden och allianspartners. Ett framgångsrikt resultat innebär att de nya byggnaderna och anläggningar tillgodoser behoven hos personalen, patienterna och kunderna samtidigt som de uppnår de ekonomiska målen som satts upp för projektet”, säger Saku Sipola, VD för SRV.