Kategori: Yleinen

27 artiklar

Byggplatsen på Dals sjukhusområdet 7. mars, 2024.

Morgonens första sprängtid ändras från 25.3

Vi frigör mer arbetstid för elementinstallatörerna och orsakar mindre störningar för Synapsia-husets kunder.

Sairaala-alueen työmaa ilmakuvassa.

Morgonens sprängtider ändras från 18.3.

Vi förbereder sprängning nära Mejlans sjukhusområde.

Kaivinkoneita työssä avolouhintatyömaalla, jonka reunassa on harmaa rakennus.

En tillfällig ändring till en morgonsprängningtid 

Kontrollera gällande sprängtider på nätet 

En stor byggarbetsplats med en gammal sjukhusbyggnad i bakgrunden.

Välkommen till invånarträffen den 27 februari kl. 18–19

Byggexperter står redo att svara på frågor och prata om byggandet av Laakso gemensamma sjukhus.

Stora maskiner i tunneln.

Byggandet av tunneln Mejlans–Dal fortsätter mot Mejlans

Bulletinen har delats ut till närmaste bostadshus.

Porakone työskentelee pimeässä kalliotunnelissa.

Kvällstiden för sprängning förlängs en aning

Sprängningarna slutar alltid klockan 21.

Mittamies työskentelee tunnelityömaalla.

Vibrationer och ljud från sprängningar kan färdas långa sträckor i berggrunden

Människan upplever vibrationer inomhus som obehagliga.

Vaimennusmatot lentävät räjäytystyömaalla.

Ny sprängningstid från 27 november 

Se tidsramar för sprängning och våra övriga arbetstider på våra webbsidor.

Valoketjut valaisevat kalliotunnelin työmaata.

Byggandet av tunneln mellan Mejlans och Dal påbörjas – boendemöte 27.11. kl. 18–19

Schaktningsarbetena för tunneln blir klara 2025 och byggarbetena till största delen 2027.

Maskinens röda lampor lyser i den mörka klipptunneln.

Klockan nio på kvällen känns smällen mest

Stadsborna ger mest respons på sprängningar som utförs klockan nio på kvällen.