Byggandet av tunneln Mejlans–Dal fortsätter mot Mejlans

Bulletinen har delats ut till närmaste bostadshus.

Stora maskiner i tunneln.
Utgrävning av underjordiska tunnlar i januari 2024. Bild: Jussi Kaartinen / SRV.

Mejlans och Dals sjukhusområden förenas med en tunnel. Schaktningen i Dals sjukhusområde inleddes i december 2023. Den underjordiska schaktningen fortsätter under Idrottsgatan mot Mejlans i början av år 2024. Tunneln går under jord under husen på Idrottsgatan 52 och 54 samt Mannerheimvägen 67 och 69. 

För bostadsaktiebolagen kommer det mest störande arbetsskedet att vara i början av år 2024, då schaktningsarbetet sker under jord vid husen. 

I projektet Dals samsjukhus har man utfört schaktningsarbeten i Dals sjukhusområde sedan februari 2023. Vid schaktningen av tunneln mellan Mejlans och Dal används samma metoder som vid schaktningen av sjukhusområdet. 

Vi strävar efter att minimera störningarna för invånare genom att utföra sprängningsarbetena vid samma tidpunkter.

Inom en sprängningstid kan flera sprängningar utföras vid olika tidpunkter. Vid andra tider görs inga sprängningar, och alla sprängningstider används inte nödvändigtvis. På dagbrottsplatser hörs ett intermittent varningsljud före sprängning. 

Innan schaktningsarbetena inleddes i Dals sjukhusområde, inspekterades de närmaste fastigheterna av en utomstående expert. Den första inspektionen genomfördes sommaren 2022. 

I projektet Dals samsjukhus följer man noggrant hur schaktningsarbetena i Mejlans-Dal-tunneln påverkar fastigheterna. Bultar som övervakar sättning installeras i fastigheterna för att följa eventuella sättningar. Dessutom installeras vibrationsmätare i vissa fastigheter, för att göra det möjligt för byggarbetsplatsen att övervaka styrkan i sprängningarna efter varje sprängning. Vibrationsvärdena för övriga fastigheter kan fastställas genom beräkning. Om arbetet orsakar skador, kommer projektet att reparera dem.  

Vi beklagar störningarna.