Välkommen till invånarträffen den 27 februari kl. 18–19

Byggexperter står redo att svara på frågor och prata om byggandet av Laakso gemensamma sjukhus.

En stor byggarbetsplats med en gammal sjukhusbyggnad i bakgrunden.
Montering av elementramen på Dals sjukhusområde den 29 januari 2024.

Byggarbetsplatserna vid Dals samsjukhus har utvidgats under vintern och verksamheten kommer att bli ännu livligare under våren. I Dals sjukhusområde bygger vi nu på hela tomten. I de södra delarna arbetar vi i dagbrott. De som bygger huvudbyggnadens grund har flyttat till den centrala delen av tomten. I den norra delen av sjukhusområdet har man påbörjat monteringen av stommen till huvudbyggnadens norra del, som börjar synas utanför byggarbetsplatsen.

I Dals sjukhusområde fortsätter arbetare i bergtunneln med att bygga parkeringshallar och serviceutrymmen under jord. Brytningen av tunneln mellan Mejlans och Dal fortsätter under jord och arbetet framskrider sakta mot Mejlans.

Den 27 februari kl. 18–19 ordnar vi ett informationsmöte som är öppet för områdets invånare och företagare.

Kom på plats eller delta på distans

Mötet anordnas på projektkansliet (Pihan big room) på adressen Läkaregatan 8. Se exakt platsinformation på kartan.

Du kan också delta på distans via Teams .

Vi reserverar gott om tid för frågor och diskussion. Du kan skicka frågor i förväg: [email protected]