Morgonens första sprängtid ändras från 25.3

Vi frigör mer arbetstid för elementinstallatörerna och orsakar mindre störningar för Synapsia-husets kunder.

Byggplatsen på Dals sjukhusområdet 7. mars, 2024.
Byggplatsen på Dals sjukhusområdet 7. mars, 2024.

Morgonens första sprängningstid tidigareläggs åter från och med måndag 25.3.2024. Det finns åtminstone två orsaker till den här ändringen.

Byggarbetarna i sjukhusområdet i Dal arbetar för närvarande i tre sektorer:

  • Dagbrottsmanskapet har nått fram till tomtens södra kant i schaktningen av grunden för byggnaden.
  • Bergtunnelarbetarna schaktar parkeringstunnlar på flera ställen under jorden.
  • Byggarbetare monterar som bäst huvudbyggnadens elementstomme i tomtens norra del nära de gamla sjukhusen.

Sprängning och montering av stora element kan inte utföras samtidigt eftersom personal ska lämna det farliga området under sprängning. Schaktningsmanskapet utför sprängningarna tidigt på morgonen, så att elementinstallatörerna får en så lång sammanhängande arbetsdag som möjligt och inte behöver använda arbetstid på att vänta.

I april kommer dagsbrottsmanskapet att arbeta alldeles intill gården till Invalidförbundets hus Synapsia. Sprängningarna görs tidigt på morgonen, innan rehabiliteringscentrets klienter börjar röra sig i gårdsområdet. På det här sättet stör byggarbetsplatsen inte centrets verksamhet.

De gällande arbets- och sprängtiderna finns alltid på sidan Arbetstimmar.

Vi beklagar olägenheten!