Författare: Laakson yhteissairaala

17 artiklar

Byggplatsen på Dals sjukhusområdet 7. mars, 2024.

Morgonens första sprängtid ändras från 25.3

Vi frigör mer arbetstid för elementinstallatörerna och orsakar mindre störningar för Synapsia-husets kunder.

Kaivinkoneita työssä avolouhintatyömaalla, jonka reunassa on harmaa rakennus.

En tillfällig ändring till en morgonsprängningtid 

Kontrollera gällande sprängtider på nätet 

Porakone työskentelee pimeässä kalliotunnelissa.

Kvällstiden för sprängning förlängs en aning

Sprängningarna slutar alltid klockan 21.

Mittamies työskentelee tunnelityömaalla.

Vibrationer och ljud från sprängningar kan färdas långa sträckor i berggrunden

Människan upplever vibrationer inomhus som obehagliga.

Vaimennusmatot lentävät räjäytystyömaalla.

Ny sprängningstid från 27 november 

Se tidsramar för sprängning och våra övriga arbetstider på våra webbsidor.

Valoketjut valaisevat kalliotunnelin työmaata.

Byggandet av tunneln mellan Mejlans och Dal påbörjas – boendemöte 27.11. kl. 18–19

Schaktningsarbetena för tunneln blir klara 2025 och byggarbetena till största delen 2027.

Grundstenen för projektet Dals samsjukhus murades

Sjukhuset kommer att bli en högklassig, trivsam och effektiv vård- och arbetsmiljö för kunderna, patienterna och deras närstående samt för medarbetarna och studerandena.

Vaimennusmatot lentävät räjäytystyömaalla.

Volymen sten som brutits på Dals sjukhusområde motsvarar riksdagshusets volym – dagbrottet halvvägs

Enligt planen kommer dagbrottet på sjukhusområdet att vara klart sommaren 2024.

Kesäinen katunäkymä

Byggandet av anslutningen till byggplatsen på Grejusgatan börjar i mitten av augusti

Byggplatsen utvidgas mot söder.

Ett sprängmoln reser sig framför två byggnader på byggarbetsplatsen.

Arbets- och sprängningstiderna som är i kraft

Arbetstider och tidsintervaller för sprängingar på olika delar av byggarbetsplatsen finns alla på en nätsida