Helsingin kaupunki valmistelee uusia katusuunnitelmia Reijolankadulle, Urheilukadulle ja Lääkärinkadulle

Kaupunki tiedottaa suunnitelmien esilläolosta myöhemmin tänä vuonna.

Autoja parkkeerattu kadun varteen ja katupuut ovat hennonvihreitä.
Näkymä Urheilukadulta keväällä 2022.

Laakson yhteissairaalan suunnittelijat ja Helsingin kaupungin katusuunnittelijat tekevät tiivistä yhteistyötä, sillä Laakson uuden sairaalarakennukset vaativat kunnallistekniikan uudistamista myös sairaala-alueen lähistön kaduilla.

Kaupunki valmistelee katusuunnitelmia seuraaville alueille: 

  • Reijolankatu
  • Urheilukadun pohjoisosa Reijolankadun ja Lääkärinkadun välillä
  • Lääkärinkatu Urheilukadun ja Keskuspuiston välillä.

Kaupunki on aloittanut katusuunnitteluun liittyviä mittauksia ja tutkimuksia Lääkärinkadun ympäristössä. Työ jatkuu muun muassa maaperätutkimuksilla myöhemmin tänä vuonna.

Katujen saneerauksen yhteydessä joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyt muuttuvat nykyaikaisiksi. Lisäksi kaupunki saneeraa katujen rakenteita ja muun muassa katujen alla piileskelevää kunnallistekniikkaa.

Asukkailla on mahdollisuus tutustua Urheilukadun suunnitelmiin kesällä sekä Reijolankadun ja Lääkärinkadun suunnitelmiin syksyllä.

Helsingin kaupunki tiedottaa, kun katusuunnitelmat ovat esillä virallisia kanaviaan pitkin. Asiasta kerrottaan muun muassa kaupungin verkkosivuilla

Alustavan suunnitelman mukaan kaikki katusuunnitelmat valmistuvat vuonna 2023.

Lisätiedot ja palautteet
Maria Ruuska, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Puh. 09 310 37559, [email protected].
Ville Reihe, Sitowise Oy, puh. 044 521 6537, [email protected]

Katso uutinen Helsingin kaupungin sivuilla (hel.fi).