HUS-sammanslutningens stämma godkände LYS-projektplanen och kostnaderna den 15 mars

Alliansen Dals samsjukhus bygger två nya sjukhus i Dal och ett i Ohkola i Mäntsälä.

Illustrativ vy från norr till Dals sjukhusområde. Stora vita byggnader i parkliknande miljö.
Den nya huvudbyggnaden på Dals sjukhus byggs på en unik plats nära Olympiastadion och intill Centralparken.

HUS och Helsingfors stad som äger Dals samsjukhus, har nu godkänt ändringar i projektplanen och byggkostnaderna för Dals samsjukhus. Det sista beslutet i ärendet fattades av HUS-sammanslutningens stämma 15.3.2023.

Vad projektet Dals samsjukhus bygger

Vi bygger tre nya sjukhusbyggnader, varav två kommer att ligga i Dals sjukhusområde i Helsingfors. Dessutom bygger alliansen en nybyggnad för rättspsykiatri i Ohkola-området i Mariefors. Två skyddade byggnader renoveras i Dal.

I projektet byggs 932 vårdplatser, varav 876 i Dal i Helsingfors och 56 i Ohkola-området i Mariefors. Antalet vårdplatser bevarades oförändrat vid uppdateringen av projektplanen.

Den nya huvudbyggnaden i Dal blir lite mindre. Patientrummen på psykiatriska avdelningar är enkelrum. Utöver enkelrum blir det också patientrum för flera personer på avdelningar på Helsingfors sjukhus samt i krävande neurologisk rehabilitering.

En ny parkeringsanläggning i bergrum med 550 platser och en underjordisk servicevåning byggs i Dals sjukhusområde.

Biltrafikens huvudled till sjukhusområdet och parkeringsanläggningen byggs under jord under Dals plan intill Aurora sjukhusområde från Aurora porten. Körtunneln lugnar de närmaste bostadsgatorna från trafik.

Dals plan återgår till ryttarna när byggnadsarbetet är färdigt.

Enligt den nuvarande planen blir helheten klar år 2030.

Vad förändrades?

Läs mer om ändringarna i projektplanen och byggkostnaderna i nyheterna som publicerades 14.11.2022.

Protokollet från sammanslutningens stämma hittar du genom HUS protokollsökning .