SRV: Laakson yhteissairaalan päärakennuksen rakentaminen käynnistyy

Laakson yhteissairaalan päärakennuksen rakentamisen alkaa. Hankkeen päätoteuttaja SRV julkaisi sijoittajauutisensa 20.11.2023.

Havainnekuvassa iso sairaalarakennus ja vanhoja sairaalarakennuksia keväisessä kaupunkimaisemassa.

Laakson yhteissairaala -hankkeen päärakennusta koskevan osaprojektin ensimmäinen toteutusvaihe käynnistyy 1.12.2023. Toteutusvaiheen tilaus on allekirjoitettu 20.11.2023.

Laakson yhteissairaala -hanke jakautuu useihin osaprojekteihin, joista infrasta ja valmistelevista töistä vastaava osaprojekti siirtyi ensimmäiseen toteutusvaiheeseensa huhtikuussa 2023. Infra- ja päärakennusosaprojektit jakautuvat useisiin kehitys- ja toteutusvaiheisiin. Nyt siis käynnistyi toteutusvaiheista toinen.

Päärakennus alkaa nousta Laakson sairaala-alueelle alkuvuodesta 2024.

SRV:n sijoittajauutinen 20.11.2023

SRV, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, Laakson LATU -ryhmittymä, Unitas-ryhmittymä ja Granlund ovat allekirjoittaneet Laakson yhteissairaalan päärakennuksen pohjoisosaa koskevan tilauksen. Tilaus on arvoltaan noin 230 miljoonaa euroa, josta SRV:n osuus on noin 218 miljoonaa euroa. Marraskuulle 2023 SRV:n tilauskantaan kirjattava tilaus vahvistaa merkittävästi SRV:n vahvaa yhteistoiminnallisten hankkeiden tilauskantaa.

Tilaus on osa Laakson yhteissairaala -hankkeen noin 800 miljoonan euron sopimusta, joka kirjataan SRV:n tilauskantaan vaiheittain vuosien 2022-2030 aikana. Jo aiemmin tilauskantaan on kirjattu 90 miljoonaa euroa. Hanke ei sido SRV:n omaa pääomaa, ja se on esimerkki yhteistoiminnallisista toimitilarakentamisen urakoista, joita on vuoden aikana siirtynyt SRV:n kasvavaan tilauskantaan hankkeiden kehitysvaiheiden jälkeen. Vastaavia julkisia urakoita ovat mm. Kansallismuseon lisärakennus Helsingissä ja Lappeenrantaan toteutettava monitoimitalo Sammontalo.

Laakson yhteissairaalan päärakennus on laajuudeltaan noin 95 000 bruttoneliömetriä, ja sen nyt tilattu pohjoinen osa noin 58 000 bruttoneliömetriä. Pohjoisen osan rakentaminen alkaa joulukuussa 2023 ja sen on määrä valmistua joulukuussa 2026.

”Päärakennuksen kehitysvaihe on edennyt kaikilla mittareilla mitattuna erinomaisesti. Tavoitteet ensimmäisen osuuden osalta on saavutettu haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Olemme taas yhden askeleen lähempänä hankkeen missiota eli parasta mahdollista tulevaisuuden sairaalaa potilaille, asiakkaille ja työntekijöille sekä tutkimus- ja opetuskäyttöön. Ensi kuussa hanke pääsee kauan odotettuun päärakennuksen tuotantovaiheeseen,” kertoo allianssin projektipäällikkö, SRV:n yksikönjohtaja Ossi Inkilä.

”Nyt käynnistyvän päärakennuksen osaprojektin kehitysvaiheen aikana on haettu yhdessä allianssikumppaneiden kanssa huolellisesti parhaita ratkaisuja laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden täyttämiseksi. Samaan aikaan on kehitetty myös hankkeen muita osaprojekteja,” toteaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan toimitusjohtaja Marko Virtanen.

Käyttäjän edustajat tiiviisti mukana

Sairaalan tulevilla käyttäjillä eli HUSin ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan henkilökunnalla on hankkeessa iso merkitys. He työskentelevät tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajan kanssa. Näin lopputulos vastaa henkilökunnan, potilaiden, asiakkaiden ja heidän läheistensä tarpeita. Tiloja suunniteltaessa on toiminnallisuutta varmistettu tekemällä mallihuoneita, joissa sairaalatoimintaa on pystytty simuloimaan.

Elinkaaritavoitteet ohjaavat suunnittelua ja toteutusta

Laakson yhteissairaala -hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa uudisrakennukset niin, että niiden energiatehokkuus on vähintään 10 % kansallista määräystasoa parempi sekä EU:n ympäristöluokittelu taksonomian mukainen. Lisäksi hankkeessa peruskorjataan kaksi olemassa olevaa rakennusta, joiden energiatehokkuus paranee perusparannuksen yhteydessä.

Työmaan lajitteluaste lähes 99 %

Rakennustyömaalla syntyvät jätteet lajitellaan hyötykäyttöä edistävästi jo työmaalla ja materiaalit kierrätetään mahdollisimman kattavasti. Tällä hetkellä työmaan jätteiden lajitteluaste on lähes 99 %. Tämä on poikkeuksellisen hyvä tulos, sillä esimerkiksi EU:n taksonomialuokituksen raja-arvo on 70 %.

Huhtikuussa 2021 SRV on tiedottanut pörssitiedotteella allianssisopimuksen solmimisesta ja hankkeen arvon olevan noin 730 miljoonaa euroa. Kustannusten noustua ajankohdasta, jolloin tilaajan ensimmäiset kustannusarviot ovat valmistuneet, hankkeen arvo SRV:lle on tällä hetkellä noin 800 miljoonaan euroa.

Lisätietoja

  • Ossi Inkilä, Laakson yhteissairaalan allianssin projektipäällikkö, yksikönjohtaja Toimitilat PKS, SRV, p. 040 708 2253, [email protected]
  • Marko Virtanen, toimitusjohtaja, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, p. 040 139 4300, [email protected]
  • Heli Pulkkinen, viestinnän asiantuntija, SRV, p. 050 411 0787, [email protected]
  • Sari Korolainen, viestintäpäällikkö, Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, p. 040 841 3600, [email protected]

Alkup. sijoittajauutinen: L aakson yhteissairaalan rakentaminen käynnistyy (SRV 26.4.2023)