Ohkolan asukasillassa käytiin vilkasta keskustelua – materiaalit julkaistu

Koululaisten kulkutiet ja puistoalueen tulevaisuus askarruttivat.

Sairaalarakennus puiston laidassa aurinkoisena päivänä
Ohkolan nykyinen sairaalarakennus Linjatieltä kuvattuna. Uusi sairaala rakennetaan nykyisen rakennuksen eteen.

Laakson yhteissairaalan allianssi järjesti yhdessä Mäntsälän kunnan kanssa 22.5.2024 keskustelutilaisuuden Ohkolan uudesta sairaalarakennuksesta.

Höykännummen koululle kerääntyi aktiivinen joukko Ohkolan taajaman asukkaita. Keskustelun aikana saimme noin 30 hyvää kysymystä, joihin olemme vastanneet alla. Joidenkin kysymysten vastauksia on täydennetty vielä jälkikäteen.

Tärkeitä täydennyksiä lienee esimerkiksi tieto, että työmaan laitaan Linjatien pohjoispuolelle pyritään järjestämään polku, jota pitkin koululaiset pääsevät turvallisesti kulkemaan.

Kiitos kaikille osanottajille ja Mäntsälän kunnalle yhteistyöstä!

Tilaisuuden esitysdiat voit katsoa tästä

Kysymykset ja vastaukset

Laakson yhteissairaala -hankkeen ja Mäntsälän kunnan yhteinen keskustelutilaisuus

1 Aidataanko nykyinen sairaalarakennus?
Ei aidata. Vain uudisrakennuksen ympärille rakennetaan aidat.

2 Minkälaiset aidat tulee?
Rakennuksen lähelle tulee korkeat aidat, joiden yli ei voi kiivetä. Sairaala-alueen rajoille tulee matalampi aita. Tämän aidan tarkoitus on ehkäistä asiatonta oleskelua sairaala-alueella ja tähän liittyy myös juridinen näkökulma, sillä aidatulta alueelta on mahdollista poistaa asiattomasti siellä oleskeleva henkilö.

3 Onko sairaala-alueella olevissa kerrostaloissa nimenomaan sairaalan toimintaa?
Kyllä on.

4 Havainnekuvassa näkyvät valkoiset rakennukset kiinnostavat, ovatko ne olemassa olevia rakennuksia ja tulevaisuudessa rakennettavia uusia?
Rakennukset ovat olemassaolevia. Havainnekuvassa ne näkyvät selvemmin kuin oikeassa maastossa puiden takaa.

5 Olisiko rakennus ollut halvempi, jos se olisi tehty kerroksiin?
Yksitasoinen rakennus on potilaiden kannalta parempi ja samalla toki myös halvempi rakentaa. Tarkoituksenmukaisten ulkoilumahdollisuuksien toteuttaminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa ja kalliimpaa toteuttaa kerroksiin. Kerrosratkaisua testattiin Helsingissä Laakson sairaala-alueella, kun oikeuspsykiatrian rakennusta alunperin suunniteltiin sinne.

6 Olisin kysynyt tarkennusta potilasmäärään?
Potilaiden määrä säilynee nykyisellä tasolla. Potilaiden tilat paranevat huomattavasti, kun tilaa on käytössä enemmän, ja väistötilaratkaisut päästään purkamaan.

7 Paljonko sairaalassa on henkilökuntaa?
Sairaalassa työskentelee kaikkiaan yli 200 henkilöä. Henkilöstö edustaa hyvin moniammatillista joukkoa erilaisia asiantuntijoita, joista hoitajat ovat suurin yksittäinen ammattiryhmä.  

8 Kuinka kauan paalutus kestää?
Arvioilta noin kuusi viikkoa.

9 Varaudutteko jotenkin siihen, että paalutus saattaa vaurioittaa lähimpiä rakennuksia?
Lähimmät kiinteistöt tullaan katselmoimaan ja niihin asennetaan tarvittaessa tärinämittarit. Rakennuspaikan maaperän vuoksi joudumme paaluttamaan rakennuksen koko alaltaan sekä aidat. Katselmus tehdään kiinteistöissä uudelleen, kun paalutus on valmistunut.

10 Mikä paalutuksen työaika on?
Kello 7–16 maanantaista perjantaihin.

11 Mitä frisbeegolfradalle tapahtuu?
(Vastaus saatu Tuusulan kunnalta 21.5.) Rata on purettu. Se perustettiin Tuusulan kunnan aloitteesta sairaalan alueelle 9 vuotta sitten. Alue on Mäntsälän puolella ja HUS:n omistamalla maalla. Radan käyttösopimus on irtisanottu vuodenvaihteessa rakennustyömaan vuoksi.

Tuusulan kuntaa on HUSin toimesta informoitu hyvissä ajoin ja rata on purettu annettujen ohjeiden mukaan. Tuusulan vapaa-aikapalvelut on informoinut kunnan muita toimialoja rataa koskevasta tilanteesta ja että rata tarvitsee uuden sijaintipaikan. Tällaisia alueita on Kellokoskella vähän, sillä alueen pitäisi sijaita kunnan omistamalla maalla ja kaavan mukaan puistossa tai vastaavalla alueella. 

Vapaa-aikapalveluilla, yhdessä harrastajien kanssa on edellytykset suunnitella ja rakentaa uusi rata heti, kun soveltuva paikka löytyy.

Mäntsälän kunnanjohtaja kertoi lisäksi, että Mäntsälässä on tehty valtuustoaloite uuden frisbeegolfradan paikan sijainnista. Mäntsälä ja Tuusula selvittävät asiaa yhteistyössä.

12 Voisiko työmaa-alueen itäpuolelle jäädä vapaa-ajan toimintaa?
Tämä ei valitettavasti ole mahdollista. Koko tontti tarvitaan työmaa-alueeksi rakentamisen aikana.

13 Sekä rakentamisen aikana että uuden sairaalarakennuksen valmistumisen jälkeen asukkaat ovat huolissaan lasten turvallisesta kulkutiestä kouluun. Koululaiset kulkevat sairaala-alueen kautta Linjatien kapeuden vuoksi.
Linjatie on valtion eli ELY-keskuksen vastuulla oleva tie. Yksistään kunnat eivät voi rakentaa sille kävely- ja pyörätietä, vaan toteutus tulee olla kolmen osapuolen yhteinen. Elylle on tuotu esiin Linjatien tilanne ja tarve saada sille kävely- ja pyörätie. Mäntsälän kunta jatkaa asian edistämistä. (Mäntsälän kunta on täydentänyt vastausta tilaisuuden jälkeen).

14 Mitä hiihtoladuille tapahtuu?
Kyseinen sairaalan alueella oleva latu ei ole enää jatkossa käytössä. Tuusula on valmis reitittämään alueelle uuden ladun, kun sille soveltuva paikka/reitti löytyy. Kunta jatkaa latujen tekoa muissa kohteissa. (Vastaus saatu Tuusulan kunnalta tilaisuuden jälkeen).

15 Voisiko lapselle tehdä turvallisen kulkuväylän puistoalueelle (Linjatien pohjoispuolelle työmaan reunaan)?
Mäntsälän kunnan edustaja on keskustellut asiasta urakoitsijan (SRV) kanssa, ja polku pyritään järjestämään. Kohtaan, missä työmaaliikenne ylittää polun Linjatielle, tehdään mahdollisimmat turvallinen ylityspaikka lapsille.

16 Kuinka kauan rakentaminen kestää?
Uusi sairaalarakennus valmistuu suunnitelman mukaan toukokuussa 2026. Tämän jälkeen kuluu vielä aikaa, kun valmis rakennus varustellaan, joten sairaalan varsinainen toiminta käynnistyy myöhemmin vuoden 2026 aikana.

17 Missä vaiheessa on työmaaliikenteen vilkkain vaihe?
Keväällä 2025, jolloin sairaalan runkoa rakennetaan.

18 Mistä liikenne kulkee?
Työmaaliikenne pyritään ohjaamaan Ohkolantien puolelta tontille

19 Säilyykö puistokaistale?
Vanhaan puustoon kosketaan mahdollisimman vähän.

20 Onko työmaan reunaan puiston puolelle suunniteltu kävelytietä?
Ei ole.

21 Mitä asukkaiden pitäisi tietää potilaista ja sairaalan toiminnasta?
Ohkolan sairaalassa hoidetaan tehostettua kuntoutusta tarvitsevia psykoosipotilaita, THL:n hoitoon määräämiä oikeuspsykiatrisia potilaita ja tehdään mielentilatutkimuksia. Tätä samaa toimintaa on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.

22 Kuinka pitkään potilaat ovat osastolla?
Osa potilaista viettää sairaalassa pitkiäkin aikoja. Vastaanottotoimintaa ei ole, vaan kaikki tulevat suunnitellusti lähetteellä hoitoon. Etenkin oikeuspsykiatristen potilaiden hoitoajat voivat olla jopa useita vuosia.

23 Onko HUS tutkinut, olisiko sairaala voitu sijoittaa Kellokosken rakennuksiin?
Tämä asia on selvitetty. Vanhoissa rakennuksissa on mahdotonta täyttää nykyaikaisen hoidon vaatimuksia. Rakennuksiin ei olisi saatu toteutettua nykyaikaisia tiloja edes peruskorjaamalla niitä. Uudessa rakennuksessa kaikki potilaat saavat esimerkiksi omat huoneet.

24 Mitä Kellokosken tyhjille sairaalarakennuksille tapahtuu?
Kellokosken tyhjien tilojen toimintaa selvitetään. Yhtenä vaihtoehtona on myydä Kellokosken kiinteistöt yhtenä tonttina tai lohkottuina johonkin muuhun käyttöön kuin sairaalaksi. Kiinteistöt eivät ole kuitenkaan kokonaan tyhjillään.

25 Miten sairaalarakennus voi maksaa niin valtavasti yhtä potilasta kohden?
Uusissa sairaalarakennuksissa on todella kovat vaatimukset muun muassa ilmanvaihdolle ja erilaiselle tekniikalle. Esimerkiksi rakennuksen runko tehdään kestämään sata vuotta. Käytännössä sairaalan nettopinta-alasta noin puolet on teknisiä ja yleisiä tiloja. Tilojahan tarvitaan paitsi potilashuoneissa, myös erilaisissa potilaiden yhteisissä tiloissa ja henkilökunnan työ- ja neuvottelutiloina, jne.

26 Millainen keittiö sairaalaan tulee? Mitä Kellokosken keittiölle tapahtuu?
Uuteen sairaalarakennukseen tulee keittiö, jonne ruoka tulee osittain valmiina. Esimerkiksi erikoisruokavaliot valmistetaan paikan päällä. Kellokosken keittiön toiminta päättyy. Vielä on epävarmaa, mistä valmistuskeittiöstä Ohkolan sairaalan ruoka toimitetaan.

27 Nykyisen rakennuksen keittiö, onko julkisessa käytössä?
Valitettavasti ei ole. Nykyisen sairaalan henkilöstöruokala on nykyiselle henkilöstömäärällekin pienehkö, sillä sairaala jouduttiin siirtämään väistötilaan entisten tilojen sisäilmaongelmien takia.

28 Tuleeko nykyiseen rakennukseen remontti?
Nykyiseen sairaalarakennukseen on tehty eri laajuisia remontteja vuosien saatossa, ja huolto- ja ylläpitotoimia tehdään jatkuvasti. Rakennukseen on viimeisimmäksi vaihdettu eteläpuolen julkisivun ikkunat 2024 ja suunnitelmissa on pohjoispuolen ikkunoiden vaihto lähivuosina. Näin ollen suurta remonttia ei ole suunnitelmissa.  

29 Kuinka työmaa alkaa?
Rakennuspaikan alle jäävät puut kaadetaan ja työmaa-alue aidataan.

30 Sairaala-alueella on hylätty rivitalo, mikä sen tilanne on?
Kyseinen rivitalo on poissa käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi.

31 Saako rakentamisuutisia kylän omalla Facebook-sivulle?
Tulemme viestimään rakennustyömaan kuulumisia yhteistyössä Mäntsälän kunnan kanssa ja hankkeen omissa kanavissa.