Louhintaurakasta valmiina lähes puolet  

Louhetta on ajettu pois 25 000 kuormaa.

Koristeellinen
Louhitut kivimäärät 7.12.2023. Kuvaajat päivittyvät joka viikko.

Louhintatyöt Laakson sairaala-alueella ja maan alla tunneleissa ovat saavuttaneet tärkeän merkkipaalun eli urakka alkaa olla puolivälissä. Nordenskiöldinkadulla onkin nyt vilkasta. Kivenajoa riittää, sillä louhetta syntyy nyt joulukuussa suurin määrä koko hankkeen aikana.

Katso töiden etenemistä kuvaavat mittarit, jotka päivittyvät kerran viikossa.

Avolouhinta

  • 64 % valmiina.
  • Louhittu noin 140 000 kiintokuutiometriä kiveä.
  • Louheen määrä vastaa lähes 1,5 eduskuntatalon tilavuutta (eduskuntatalon tilavuus 108 000 kuutiota)

Avolouhintaa tehdään tällä hetkellä Laakson sairaala-alueella lähes koko työmaan alueella. Lisäksi Auroran sairaalan pihassa tehdään avolouhimalla monttua, jonne ajotunneli rakennetaan myöhemmin betonista.

Maanalainen tunnelilouhinta

  • 35 % valmiina.
  • Louhittu noin 100 000 kiintokuutiometriä kiveä.
  • Louheen määrä vastaa lähes yhden eduskuntatalon tilavuutta.

Yhteensä

  • 47,3% valmiina maanalainen ja avolouhinta yhteen laskien.
  • Louhittu yhteensä noin 224 000 kiintokuutiometriä.
  • Louhintaurakka on lähes 500 000 kiintokuutiometriä kiveä, eli tilavuus vastaa suunnilleen viittä eduskuntataloa.
  • 25 000 kivikuormaa on ajettu pois työmaalta.

Kartta kertoo, missä maan alla louhitaan

Maanalainen tunnelilouhinta on käynnissä useassa kohti Laakson sairaala-alueen alla. Käytännössä töitä tehdään avolouhintatyömaan alla, tosin välissä on noin kymmenen metriä kalliota.

Maanalainen louhinta etenee tällä hetkellä etelän suuntaan kohti Helsingin jäähallia. Tämän lisäksi Meilahti-Laakso –tunnelin rakentamistyöt ovat alkaneet. Nämäkin työt ovat vielä Laakson sairaala-alueella maan alla.

Kerran viikossa päivittyvältä kartalta voit katsoa, missä louhinta on menossa maan alla.

Maanalaisen louhinnan tilanne 7.12.2023.

Milloin louhinta valmistuu?

Avolouhintatyömaa valmistuu suunnitelman mukaan kesällä 2024. Maan alla tunnelilouhinta päättyy vuonna 2025.

Minne louhetta kuljetetaan?

Louhe on Helsingin kaupungin arvokasta omaisuutta ja louherekat kuljettavat kiveä Helsingin kaupungin muille työmaille. Tähän saakka Laakson louhetta on ajettu muun muassa Koirasaaren meritäyttöön Kruunuvuorenrantaan.