Ison kuvan maalari

Jotta iso projekti pysyy hanskassa, tarvitaan hanketta ylhäältäpäin katsovia ihmisiä, jotka suunnittelevat suunnittelun etenemistä ja pitävät huolta ylätason aikataulusta.

Nainen seisoo puunrungon edessä.
"Hyvän lopputuotteen lisäksi työilmapiiri on todella merkittävä juttu. Kun hanke on pitkäkestoinen, tekemisen pitää olla hyvää ja laadukasta. Samalla on rentoutta ideoida, missä voidaan parantaa ja selkeyttää", kertoo Anna Lohilahti. Hänet kuvattiin Laakson vanhojen sairaalarakennusten pihassa marraskuussa 2023.

Allianssiyritysten esittelysarjassa suuntaamme tällä kertaa katseen Laakson sairaalan päärakennukseen, jonka rakentamisvaihe alkoi joulukuussa 2023. Julkisuudessa jättisairaalaksi ristityssä rakennuksessa on noin 95 000 neliömetriä pinta-alaa.    

Millaista on työskennellä jättihankkeessa ylätason koordinaattorina, joka suunnittelee ja ohjaa suunnittelua? 

Johtava arkkitehti Anna Lohilahti Lukkaroinen Arkkitehdeistä on yksi Laakson nousevan ison päärakennuksen projektipäälliköistä. Asemassa on paljon enemmän vartija, kuin mitä arkkitehdin perinteisesti ajatellaan tekevän. Mutta mitä se tarkoittaa?  

”Arkisessa työssä se on vetovastuuta joistakin palavereista, joissa tehdään esimerkiksi päärakennuksen suunnittelun aikataulua. Näin yritämme tuoda näkyväksi kaikkien tekniikkalajien suunnittelutarpeet. Mietimme paljon myös osaprojektin tavoitteita ja toimintaa muuten.” 

Päärakennuksen osaprojektipäälliköiden tiimiin kuuluvat projektipäälliköt Annan lisäksi Ilkka Hätönen, Maaria Kalliomäki ja Anu Åkerman. Päärakennuksen suunnittelussa on uurastanut myös Kati Myöhänen, joka vastaa nyt Laakson yhteissairaalahankkeen suunnittelun ohjauksesta. Alun perin Anna kertoo tulleensakin Katin työpariksi päärakennukseen. 

”On hienoa, että pitkässä hankkeessa voi löytyä uusia vastuutehtäviä ja näkökulmia. Tämä on monipuolista työtä, jossa voi tehdä muutakin kuin vahvinta substanssiaan.” Anna kehuu eloaan jättihankkeessa.   

Laakson yhteissairaala on kaikkiaan noin 15 vuotta kestävä hanke, jonka aikana on ensin suunniteltu ja sitten toteutettu useita rakennuksia. Tämän vuoksi hanke on jaettu kaikkiaan kuuteen osaprojektiin, jotka toteutuvat eri vuosina 2020-luvulla.  

Viisi vuotta matkaa takana 

Anna kuuluu hankkeen varhaisiin pioneereihin. Osa arkkitehdeistä oli mukana jo, kun Helsingin kaupunki ja HUS tekivät hankesuunnitelmaa ja sitä edeltäviä suunnitelmia.  

”Aloitin ensimmäisen arkkitehtitiimiin eli Toni Väisäsen, Raija-Liisa Miesmaan ja Matti Anttilan kanssa tekemään hankesuunnitelmaa ja viitesuunnitelmaa asemakaavaa varten. Tämä tapahtui reilut viisi vuotta sitten eli kesällä 2018.” 

”Hankesuunnitelmaa tehdessä otimme enemmän kantaa rakennuksen massoitteluun. Nyt asiat ovat menneet eteenpäin ja oma roolikin on muuttunut. Minun tehtäväni on huolehtia, että prosessit toimivat ja sairaalan tuleville käyttäjille annetut lupaukset pitävät.”  

Pakka täytyy pitää kasassa

Missä oma kädenjälki sitten näkyy? 
”Iso kokonaisuus valmistuu, vaikka tietty nurkka ei olisikaan omaa suunnittelua. Tällä hetkellä teen työtä isolla kammalla. Pakka hajoaa, ellei joku koordinoi kokonaisuutta.” 

Millaista arkinen työ on? 
”Kokouspainotteista. Tulee suunnitelmia, joita käydään läpi. Teemme paljon suunnittelun suunnittelua, suunnitteluryhmän toimintaa viedään eteenpäin. Kati Myöhäsen kanssa pohdimme paljon aikataulua. Koko ajan katsotaan eteenpäin.” Anna kertoo. 

”Nyt kun päärakennus siirtyi toteutusvaiheeseen, teemme sitä varten hankinta- ja toteutussuunnitelmia. Tässä vaiheessa palaamme usein taaksepäin ja selvitämme, miksi joku ratkaisu on aikanaan näin tehty. 

Anna määritteleekin yhden roolinsa olevan toimia hankkeen muistina.  

”Pystyn jäljittämään asioita. On tärkeää, että pystytään kertaamaan asioita, miksi meillä on tällainen ratkaisu. Vuosien kuluessa jokin reunaehto tai vaatimuskin on voinut muuttua, joten voi olla perusteitakin muuttaa jotain ratkaisua.” 

”Perusratkaisu on joka tapauksessa pakko tehdä niin, että sitä voidaan tarpeen mukaan muuntaa vuosikymmenten saatossa”. 

Annan mukaan sairaalahanke vaatii tekijöiltään järkyttävän määrän pitkäjännitteisyyttä. Mutta suuruus on Laakson yhteissairaalan yksi mielenkiintoinen piirre ja ominaisuus.  Anna hehkuttaakin, että tällaisessa työssä suurhankkeita tehneet, kokeneet työkaverit ovat mieletön voimavara. 

Unelmien sairaala on kaunis ja toimiva

Millainen on unelmiesi sairaala? 
”Sairaalasuunnittelijalle toimivuus on ykkönen. Unelmien sairaalan täytyy olla kaunis ja toimiva, ja meillä on hauskaa sitä tehdessä”. Annan mielestä luovuus nimittäin vaatii innostunutta ja inspiroivaa tunnelmaa. Joka päivä pitäisi olla mukavaa tulla töihin.  

Alla havainnekuvassa Laakson sairaala-alue vuonna 2030, kun rakentaminen on valmistunut.

Havainnekuvassa uusi sairaalarakennus ilmasta kuvattuna.