Granlund: Laakson yhteissairaala-hankkeella on kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet

Mittavassa projektissa energiatehokkuus ja elinkaaren kestävät ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

Havainnekuvassa sairaalarakennus kaupunkimaisemassa.

Yhden Suomen suurimman sairaalahankkeen, Laakson yhteissairaalan, rakentaminen alkaa. Yli 10 vuotta kestävässä projektissa uudistetaan koko Laakson sairaala-alue, ja hanke sisältää niin uudis- kuin korjausrakentamista. Mittavalle projektille on asetettu myös vaativat elinkaaritavoitteet: niin rakentamisen kuin valmiin rakennuksen ylläpidon tulee olla energiatehokasta ja elinkaareltaan kestävää sekä luontoarvot huomioivaa.

”Hankkeelle on asetettu todella kunnianhimoiset energiatehokkuus- ja elinkaaritavoitteet. Sairaalatoiminta vaatii valtavasti energiaa, koska sitä tarvitaan ympärivuorokautiseen käyttöön ja myös poikkeustilanteisiin tulee varautua. Siksi hankkeessa puhutaan hyvin mittavista ratkaisuista”, kommentoi Granlundin johtava vastuullisuusasiantuntija Ulla Nykter, joka toimii Laakson yhteissairaalan hankkeen vastaavana elinkaarisuunnittelijana.

Jokaiselle uuden sairaala-alueen rakennukselle on laskettu hankesuunnitteluvaiheessa arvio koko elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä. Uudisrakennukset suunnitellaan ja toteutetaan niin, että niiden energiatehokkuus on vähintään 10 % kansallista määräystasoa parempi. Olemassa olevien vanhojen sairaalarakennusten energiatehokkuutta parannetaan.

Energiatehokkuus ja oma uusiutuvan energian tuotanto pienentävät huomattavasti sekä sairaalarakennusten käytön aikaista hiilijalanjälkeä että energiakustannuksia. Rakennusten energiantarpeesta valtaosa tuotetaan hukkalämmön avulla. Lisäksi hyödynnetään lämpöpumpuilla ja aurinkopaneeleilla paikalla tuotettua energiaa.

Laakson hanke toteutetaan allianssina

Laakson sairaalahankkeessa alueelle rakennetaan kaksi uudisrakennusta sekä peruskorjataan kaksi suojeltua rakennusta. Lisäksi yksi uusi rakennus sijoitetaan Ohkolan alueelle Mäntsälään. Laakson alueelle toteutetaan laajat maanalaiset ajoyhteydet sekä pysäköinti- ja huoltotilat. Uudet sairaalat linkittyvät osaksi Meilahden sairaala-aluetta.

Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala, jonka omistavat puoliksi Helsingin kaupunki ja HUS. Toteuttamisesta vastaa Laakson yhteissairaalan allianssi. Granlundin vastuulla ovat hankkeen LVI- ja sähkösuunnittelu, rakennusautomaation suunnittelu, energia- ja elinkaarisuunnittelu, KSL-suunnittelu, keittiösuunnittelu sekä kustannusohjaus.

Laakson yhteissairaalan työmaa käynnistyi valmistelevilla töillä keväällä 2022. Vaiheittain suunniteltavan ja toteutettavan hankkeen on määrä valmistua vuonna 2030. Sairaalatoiminta uusissa tiloissa aloitetaan vaiheittain vuodesta 2027 alkaen.

Talotekniikassa korostuvat energiatehokkuus, turvallisuus sekä digitaaliset ratkaisut

Uuden sairaalan taloteknisessä suunnittelussa korostuvat energiatehokkuus ja kiertotalous, sekä myös turvallisuus ja digitaaliset ratkaisut. Sairaalaosastojen suunnittelussa huomioidaan tilojen muuntojoustavuus ja sopivuus sairaalan eri toimintojen tarpeisiin.

Uudet rakennukset ja tilat suunnitellaan toiminnallisesti ja tilankäytöllisesti tehokkaiksi, ja niissä voidaan tarjota sekä psykiatrista että somaattista sairaanhoitoa samoissa tiloissa.

Valtavan hankkeen eri rakennusten ja vaiheiden yhteensovittaminen on tärkeää. Osa järjestelmistä palvelee kaikkia Laakson alueen rakennuksia, ja rakennukset toteutetaan eri aikaan.

”Suunnittelun kannalta haaste on saada järjestelmät toimimaan erillään, mutta kuitenkin yhdessä kokonaisuus huomioiden. Allianssihankkeessa taloteknisten toimijoiden varhainen mukaantulo on tuonut urakoitsijoiden näkemykset esille jo suunnittelun alkuvaiheessa”, sanoo Granlundin sairaalasuunnittelun ryhmäpäällikkö Eero Tähkäpää.

Talotekniset suunnitteluratkaisut ovat merkittävässä roolissa hankkeen ympäristö- ja elinkaaritavoitteiden tavoittelussa. Hankinnoissa painottuu energiatehokkuuden lisäksi myös kotimaisuusaste.

”Granlund on ainoa toimisto Suomessa, jolta löytyy riittävät resurssit vastata yksinään näin mittavan hankkeen taloteknisestä suunnittelusta”, kertoo Granlundin varatoimitusjohtaja Jukka Vasara.

Vaativassa sairaalahankkeessa talotekniikan osuus saattaa olla jopa 40 prosenttia kokonaiskustannuksista

Talotekniikassa korostuvat energiatehokkuus, turvallisuus sekä digitaaliset ratkaisut

Hankkeen taloteknisessä suunnittelussa nousee esiin myös kustannusohjauksen merkitys. Vaativassa sairaalahankkeessa talotekniikan osuus saattaa olla jopa 40 prosenttia kokonaiskustannuksista. Granlundin kustannusohjaus on ollut mukana hankkeessa alkumetreiltä lähtien. Nyt projektin edetessä toteutukseen rooli on muuttunut kustannusasiantuntijan tehtäviin.

”Toimimme riippumattomana kustannusasiantuntijana hankkeessa eli varmistamme, että allianssin kustannustavoitteet ovat oikeudenmukaisia ja järkeviä ja toteutuessaan tuottavat tilaajalle suunnitellusti arvoa”, kertoo Granlundin kustannusohjauksen toimialajohtaja Jari Salmi.

Lue alkuperäinen uutinen Granlundin sivuilta