Consti mukana päärakennuksen pohjoisosan talotekniikkaurakassa

Sairaala-alueen havainnekuvassa päärakennus.
Havainnekuvassa päärakennuksen pohjoinen sisäänkäynti. Kuva: Laakson Latu.

Consti Talotekniikka Oy on allekirjoittanut Laakson yhteissairaalan päärakennuksen pohjoisosaa koskevan tilauksen.

Talotekniikka-alaurakka-allianssissa on mukana kolme toimijaa, ja Consti vastaa yhtenä hankkeen talotekniikkakumppanina osaltaan LVI-, sprinkleri-, automaatio- ja sähkötöistä.

Laakson yhteissairaala -hanke jakautuu useisiin osaprojekteihin. Tilausta koskevaan osaprojektiin kuuluva pohjoinen osa on kooltaan noin 58 000 bruttoneliömetriä. Constin osuus siihen liittyvästä talotekniikka-alaurakasta on noin 26 miljoonaa euroa.

Päärakennuksen ensimmäinen toteutusvaihe käynnistyi 1.12.2023, ja talotekniikkatyöt alkavat maaliskuussa 2024. Päärakennuksen ensimmäinen osa valmistuu joulukuussa 2026.  

Koko päärakennuksen laajuus on noin 95 000 bruttoneliömetriä, ja sen on määrä valmistua vuoden 2027 aikana.

Tilaus kirjataan Constin vuoden 2023 neljännen kvartaalin tilauskantaan.

Yhteistyötä ja elinkaariajattelua

Consti Talotekniikka Oy solmi Laakson yhteissairaala -hankkeen talotekniikka-alaurakka-allianssin allianssisopimuksen keväällä 2023. Sopimuksia koskivat kehitysvaiheet maanalaisten tilojen, aluetöiden sekä päärakennuksen osalta.

Helsinkiin Laakson alueelle rakennetaan kaksi uutta sairaalarakennusta ja kaksi suojeltua rakennusta peruskorjataan. Sairaala-alueelle rakennetaan uusi kalliopysäköintilaitos ja maanalainen huoltokerros. Lisäksi allianssi rakentaa uudisrakennuksen Mäntsälään Ohkolan alueelle oikeuspsykiatriaa varten.

Helsingin kaupunki ja HUS ovat asettaneet uudelle sairaala-alueelle kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet, jotka ovat ohjanneet suunnittelua ja tulevat näkymään myös rakentamisvaiheessa. Hankkeessa rakennetaan kolme uutta sairaalarakennusta, joiden energiatehokkuus tulee olemaan vähintään 10 % kansallista määräystasoa parempi.

Lue koko tiedote Constin verkkosivuilta

Lue myös: Amplit allekirjoittanut päärakennuksen pohjoisosaa koskevan tilauksen