Afry ja A-Insinöörit: Yhdessä Laakson sairaala-aluetta uudistamassa

Mittavaa rakentamista maan alle. Afryn ja A-insinöörien yhteinen tiedote 26.4.

Kolme sairaalarakennusta kuvattuna ilmasta, talojen edessä on työmaa-alue.
Laakson sairaala-alueen louhintatyömaa huhtikuussa 2023.

HUS ja Helsingin kaupunki uudistavat Laakson sairaala-alueen. Kaksi uutta sairaalarakennusta edellyttävät mittavia maanalaisia tiloja logistiikalle, huollolle, autoliikenteelle ja pysäköinnille. Rakenne-, geo- ja kallioteknisestä suunnittelusta vastaa UNITAS-ryhmittymä, jonka muodostavat AFRY ja A-Insinöörit.

A-Insinöörit ja AFRY ovat mukana Laakson sairaala-alueen uudistuksessa, jossa Helsingin Meilahden ja Laakson alueelle rakennetaan kaksi uutta sairaalarakennusta sekä maanalaiset pysäköinti- ja huoltotilat sekä ajotunneli Auroran sairaalan portilta. Kaksi vanhaa sairaalarakennusta peruskorjataan. Lisäksi Ohkolan alueelle Mäntsälään rakennetaan uusi sairaalarakennus.

HUS-yhtymä on hyväksynyt Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muutokset ja hankehinnan korottamisen, ja hanke siirtyy nyt toteutusvaiheeseen.

Sairaala toteutuu allianssimallilla

Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssimallilla, jossa osapuolet vastaavat suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä. AFRYn ja A-Insinöörien muodostama UNITAS-konsortio vastaa koko hankkeen rakenne-, geo- ja kallioteknisestä suunnittelusta. UNITAS-konsortioon aiemmin kuulunut Vahanen tuli osaksi AFRYä yrityskaupan myötä vuonna 2022.

Arkkitehtisuunnittelusta vastaa allianssin jäsenenä konsortio, jossa mukana ovat Arkkitehtitoimisto Tähti-Set, A-Insinööreihin kuuluva AW2 Architects, Lukkaroinen Arkkitehdit ja Uki Arkkitehdit. Allianssin toteuttajaosapuolena toimii SRV Rakennus ja talotekniikkasuunnittelijana Granlund. Yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen ja yhteistyö ovat avainasemassa laadukkaaseen lopputulokseen pääsemisessä.

– Teemme allianssissa Suomen suurinta sairaalahanketta. Voitimme kilpailutuksen yhteenlasketulla osaamisellamme, jossa AFRYllä on syvällistä kalliotekniikan ja korjausrakentamisen asiantuntemusta, ja A-Insinöörit tuovat suunnitteluun vankan sairaalarakentamisen osaamisensa. Täydennämme toisiamme, ja yhteistyömme on avoimen tiedonkulun ja tasavertaisen kumppanuuden ansiosta erinomaista, Ahti Rantonen AFRYltä kertoo.

Tilaajana toimivan kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan rakennuttajajohtaja Maarit Tulokas kehuu allianssimallia.

”Kannamme yhdessä hankkeeseen sisältyvät riskit ja toisaalta hyödymme toistemme onnistumisesta. Uskon, että allianssi mahdollistaa meille hankkeen tavoitteiden saavuttamisen perinteistä työskentelytapaa paremmin. Lisäksi allianssissa voimme ketterästi sopeuttaa suunnitteluratkaisuja toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.  Esimerkiksi rakennuskustannusten yleisen nousun vuoksi pystyimme kehittämään yhdessä suunnitelmia”.

Tunnelit helpottavat potilaiden ja tavaroiden kuljettamista

Itse sairaalarakennusten lisäksi hankkeeseen sisältyy sairaala-alueen uusi maanalainen ajoyhteys, Meilahden ja Laakson sairaaloiden välinen yhdystunneli sekä kallioparkkiluolaston suunnittelu. Maanalaisista tiloista ja tunneleista louhitaan yhteensä noin 500 000 kiintokuutiometriä kalliota.

Sairaala-alueen kulkuyhteydet muuttuvat täysin. Tulevaisuudessa sairaalaan saavutaan ambulansseilla ja omilla autoilla pääosin maan alta. Myös suurin osa huoltoliikenteestä siirretään maan alle, ja sinne rakennetaan tilat 550 auton pysäköinnille. Sairaala-alueen uudeksi pääväyläksi rakennetaan maanalainen tunneli, johon tulee kolme sisäänkäyntiä. Pääsisäänajo on Auroran sairaalan kohdalla Nordenskiöldinkadun ja Auroranportin risteyksessä.

Ilman maanalaista rakentamista näin laajan kokonaisuuden rakentaminen tiiviiseen kaupunkiympäristöön ei olisi mahdollista.

– Uudisrakennuksia varten alueella on tehtävä mittavia avolouhintoja. Yksin päärakennuksen tontilta louhitaan noin 200 000 kiintokuutiometriä kalliota. Suunnitelmien mukaan niitä tehdään myös nykyisten sairaalarakennusten vieressä ja osittain jopa niiden alapuolella, yksikönjohtaja Harri Kivistö A-Insinööreistä sanoo.

Mannerheimintien ali Meilahden ja Laakson sairaala-alueiden välille rakennetaan satojen metrien pituinen logistiikkatunneli. Se mahdollistaa asiantuntijalääkärien liikkumisen eri sairaaloiden välillä sekä potilaiden ja tavaroiden kuljettamisen.

Auroranportilta tunneli viedään Laakson kentän alitse pehmeiden savikerrosten läpi ja pohjaveden alle. Pohjaolosuhteiden vuoksi tunnelin ja sen suuaukon suunnittelu- ja rakennustyö on erittäin vaativaa. Maanrakennus ja rakennustyöt suunnitellaan niin, etteivät ne häiritse vieressä olevan Auroran sairaalan toimintaa.

Ajotunnelin erikoisuutena on muun muassa maanalainen kiertoliittymä. Pysäköintilaitos levittäytyy koko Laakson sairaalan tontin alle, ja jokaiseen uudisrakennukseen on oma käyntiyhteys pysäköintilaitoksesta.

Moderni tutkimus- ja opetussairaala

Helsingin kaupungin ja HUSin yhteisomistukseen perustettu kiinteistöosakeyhtiö rahoittaa ja omistaa Laakson yhteissairaalahankkeen. Koko hankkeen kustannusarvio on noin miljardi euroa. Yhteissairaalan uudisrakennusten (sis. Ohkola) kokonaispinta-ala tulee olemaan noin 123 000 bruttoneliömetriä.

Tavoitteena on toteuttaa nykyaikainen yliopistollinen tutkimus- ja opetussairaala, jossa potilaat ja asiakkaat saavat laadukasta hoitoa ja tukea sairauteensa. Suurimmat käyttäjät ovat HUSin psykiatrinen sairaalahoito ja Helsingin kaupungin omistama Helsingin sairaala.

Sairaala-alue valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2030.

Lue alkuperäinen tiedote A-Insinöörien sivuilta