Jalankulku ja pyöräily vain erillisen portin kautta Auroran sairaalan pihaan

Työmaaliikenteen määrä kasvaa Auroransillan alla.

Kartta Laakson yhteissairaalan työmaista elokuussa 2023.

Päivitys 7.9.2023: Auroran sairaalan pihaan on puhkaistu uusi kävely- ja pyöräportti, joka sijaitsee aivan autoliikenteelle tarkoitetun sisäänajon kupeessa Nordenskiöldinkadun ja Auroranportti-kadun kulmassa.

Jalankulku ja pyöräilytie on suljettu Auroran sairaalan pihan pääportin kautta. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan kulkemaan alueelle uuden portin kautta, joka sijaitsee pääportilta noin 50 metriä Pasilan suuntaan. 

Muutoksen syynä on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden varmistaminen. Samalla varaudumme työmaaliikenteen määrän kasvuun. Louhekuormurien määrä on suurimmillaan ensi vuodenvaihteessa. Vähitellen myös tavarakuljetuksia kulkee työmaan suuntaan yhä enemmän. 

Melua aiheuttavat työt jatkuvat

Infrarakentajat jatkavat edelleen Auroran pihassa melua aiheuttavaa porapaalutusta, joka alkoi heinäkuussa. Työn vuoksi Auroransiltaa on kavennettu sillan pohjoispäästä, sillä paalutuskone työskentelee aivan sillan kupeessa. Aika ajoin liikenteenohjaajat joutuvat pysäyttämään liikenteen noin minuutin ajaksi. 

Paalutus valmistuu elokuun aikana, ellei mitään yllättävää ilmaannu.  

Louhintatöiden räjäytykset alkavat pihassa syksyllä

Kun paalutus on valmistunut, rakentajat siirtyvät muutaman viikon väliajan jälkeen räjäytystöiden pariin, sillä rakennettavan tien alle on sattunut pehmeän maaperän lisäksi myös kalliota.  

Auroran sairaalan pihassa louhintatyöt käynnistyvät suunnitelman mukaan syys-lokakuussa ja valmistuvat loppuvuodesta. Sen jälkeen louhinta siirtyy Aurorankentän puolelle, missä työ kestää arviolta kevääseen 2024.  

Louhintatöiden melu on voimakkainta työn alkaessa. Kun louhintakuoppa syvenee, se muodostaa meluseinän ja äänen voima vaimenee.  

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä.