Sprängningar och arbete med byggplatsväg börjar

Byggarbetsplatser orsakar buller, damm och andra störningar, men vi strävar efter att minimera besvären. Vi beklagar störningar. Den nya byggplatsvägen förbättrar säkerheten och minskar trafiken och eventuella trafikstockningar i Tölö.

Kaksi vanhaa sairaalarakennusta, lunta maassa, harmaa taivas.
Louhinta alkaa puretun terveysaseman kohdasta. Kuva: Jussi Kaartinen / SRV.

Sprängningsarbetet inleds i Dals sjukhusområde den 8 februari 

Alliansen för Dals samsjukhus fortsätter förberedande arbeten i området Dal. I februari inleds nästa fas i arbetet, då arbetet i dagbrottet inleds vid den rivna hälsostationen i Dals sjukhusområde. Sprängningsarbetet inleds den 8 februari. 

Vi strävar efter att minimera besvären. Buller och vibrationer följs upp genom mätningar. Närliggande fastigheter har inspekterats innan brytningen börjar.

Sprängningsarbete utförs på vardagar vid tre tidpunkter: klockan 9.00, 13.00 och 16.00. Alla sprängningstider används inte nödvändigtvis, och sprängningar görs inte på andra tider. Före sprängningarna hörs en periodisk varningssignal. 

Bullerstörning uppstår också när utvunnen sten lastas på lastbilsflak. Dessutom hörs ljudet av borrning i närområdet, eftersom man måste borra hål i berggrunden för sprängämnen. Borrningen har börjat i februari. 

Dagbrytningen medför buller, särskilt i de tidiga skedena av arbetet. När arbetet fortskrider fördjupas dagbrottet vars väggar bildar ett skydd mot buller för den närmaste omgivningen. Sprängningar utförs under ljudabsorberande mattor.

Arbete som orsakar buller utförs på vardagar kl. 7–18. Vi jobbar på andra tider också, och allt byggande och annat arbete medför en del ljud. 

I början av arbetet transporteras utvunnen sten längs Läkargatan. Om cirka två månader blir den nya byggplatsvägen färdig och arbetsplatstrafiken övergår till att använda den.

Infrastrukturbyggare förbereder byggandet av körtunnlar på Dals plan. I det inledande skedet har man tillverkat stödväggar för utgrävningar. Denna fas av arbetet har fortskridit enligt tidsplan. Dagbrott inleds också vid Dals plan i februari. 

Byggandet av byggplatsväg börjar

Utöver inledning av dagbrytning fortskrider arbetet också på Dals plan. Byggandet av den nya byggplatsvägen inleds från Dals sjukhusområde till Dals plan i februari. 

Byggplatsvägen som byggs går från Dals sjukhusområde längs rampen till Dals plan och vidare från korsningen vid Auroras sjukhus till Nordenskiöldsgatan. 

Rörledningar byggs först under byggplatsvägen, genom vilken nya rör dras till sjukhusområdet. Arbetet med rörkanaler kräver en del brytning för kanalerna. Byggandet av vägen tar ungefär två månader.

13 träd måste fällas för byggplatsvägen på Invalidförbundets tomt där rehabiliteringscentret finns. Nya träd kommer dock att planteras i sjukhusområdet när byggprojektet slutförs. En öppning kommer också att göras i muren i Dals sjukhusområde. När byggarbetet är slutfört rivs byggplatsvägen och området restaureras.

Den nya byggplatsvägen förbättrar säkerheten och minskar trafiken och eventuella trafikstockningar i Tölö, eftersom lastbilar och långtradare inte behöver köra genom smala bostadsgator. Bland annat lastbilar som transporterar utvunnen sten kör längs byggplatsvägen. 

När byggnadsarbetet är färdigt rivs byggplatsvägen och området anläggs som tidigare. Ridplanen tas i bruk igen på Dals plan. Byggarbetet blir färdigt i sin helhet år 2030.