Byggandet av tunneln mellan Mejlans och Dal påbörjas – boendemöte 27.11. kl. 18–19

Schaktningsarbetena för tunneln blir klara 2025 och byggarbetena till största delen 2027.

Valoketjut valaisevat kalliotunnelin työmaata.
Kuva/Bild/Photo: Jussi Kaartinen / SRV

I framtiden förenas Dals och Mejlans sjukhusområden med en tunnel som börjar byggas från Dals sjukhusområde i december. Den cirka 800 meter långa tunneln används för varutransporter samt för att flytta patienter och personal mellan sjukhusområdena.

Byggarbetena kommer inte att synas ovan mark, eftersom arbetet utförs genom underjordisk schaktning. Den mest märkbara störningen för de boende och närområdet blir sannolikt de vibrationer som orsakas av sprängningar.  Sten och jordmaterial transporteras bort via Dals sjukhusområde.

Schaktningsarbetena för tunneln blir klara 2025 och byggarbetena till största delen 2027.

Måndagen den 27.11.2023 kl. 18–19 anordnar vi ett informations- och diskussionsmöte som är öppet för de boende i grannskapet och alla intresserade stadsbor. Förutom byggandet av tunneln mellan Mejlans och Dal berättar vi också om andra byggarbetsplatser vid Dals samsjukhus. Vi reserverar gott om tid för frågor och diskussion.

Mötet anordnas på projektkontoret för Dals samsjukhusprojekt (Piha big room) på adressen Läkargatan 8. Se ankomstanvisning på kartan (på finska).

Du kan också delta i mötet på distans.  Närmare evenemanget lägger vi till instruktioner på den här sidan.

Presentationerna är på finska, men du kan ställa frågor på svenska och engelska.

Varmt välkommen!