Startskott för tunnelschaktningen den 2 juni – schaktning utförs i tunneln även på lördagar fr.o.m. den 10 juni

Underjordisk tunnelutgrävning stör grannskapet mindre än dagbrott.

Poravaunu työskentelee kallioon louhitussa kuopassa.
Poravaunu työn touhussa kalliotunnelin suuaukon kohdalla toukokuun lopussa.

Under Dals nya huvudbyggnad byggs omfattande underjordiska utrymmen och körtunnlar, och byggarbetet av dessa har börjat. Startskottet på bergtunnelns byggarbetsplats smäller fredagen den 2 juni. Startplatsen är i västra änden av Dals plan, nära ridplanens läktare.

Borrvagnen – med smeknamnet jumbo – som förberedde sprängningen av bergtunneln, började arbeta i slutet av maj då den började borra i bergväggen.

Underjordisk tunnelutgrävning stör grannskapet mindre än dagbrott. Sprängningar under jord orsakar inte buller eller damm. Därför arbetar tunnelarbetarna inne i berget även på kvällar och lördagar.

Sprängningsarbeten i bergtunneln utförs på lördagar fr.o.m. den 10 juni

Schaktning görs i tunneln även på lördagar i fortsättningen. Se sprängtider som används på sidan Arbetstimmar.