Klockan nio på kvällen känns smällen mest

Stadsborna ger mest respons på sprängningar som utförs klockan nio på kvällen.

Maskinens röda lampor lyser i den mörka klipptunneln.
Borrvagnen gör explosionshål i bergväggen. Bild på underjordiska utrymmen i Dals sjukhusområde i september 2023. Bild: Anu Åkerman

Den sista sprängningstiden för underjordisk bergtunnel är klockan 20.50–21.00 från måndag till fredag. Invånarna kan känna vibrationerna från sprängningen även på relativt långt avstånd från Dal.

”Styrkan i sprängningarna på kvällstid är inte större än på dagtid. Å andra sidan är det lättare att varsebli vibrationerna som sprängning orsakar när omgivningen börjar lugna sig mot kvällen och till exempel trafikbullret dämpas”, säger projektchef Marja-Liisa Hynynen.

Sprängning under jord uppfattas av människor som vibrationer, eftersom sprängningstiden är längre än vid dagbrott. I ett trångt utrymme expanderar berget och tar mer plats, vilket tvingar den att söka sig till tunnelns fria utrymme. Därför känns sprängningen i upp till tio sekunder.

Människokroppen förnimmer vibrationer lätt och vi känner även rörelser som inte skadar byggnader. Enligt invånarnas respons har den underjordiska rörelsen märkts åtminstone i Brunakärr, Västra Böle och Tölö.

Vibrationsvärden följs upp kontinuerligt

Alliansen har haft beredskap för sprängningsarbetet i god tid innan schaktningen inleddes. Närliggande fastigheter har kartlagts och sprängningsarbetena har planerats så att byggnader i grannskapet inte skadas. 

Vid schaktningsarbeten mäts mängden vibrationer med mätare som placeras i närliggande fastigheter och som övervakar styrkan i varje sprängning. Om det inte finns någon mätare i en fastighet beräknas ett kalkylmässigt vibrationsvärde.