Dagbrytning inleds på Dals sjukhusområde

Kaksi vanhaa sairaalarakennusta, lunta maassa, harmaa taivas.
Louhinta alkaa puretun terveysaseman kohdasta. Kuva: Jussi Kaartinen / SRV.

Alliansen för Dals samsjukhus fortsätter sitt förberedande arbete på Dals sjukhusområde. I december inleds nästa fas i arbetet, då dagbrottsarbetet inleds på Dals sjukhusområde. Byggarbetsplatserna orsakar buller, damm och andra störningar, men vi strävar efter att minimera besvären. Till exempel buller och vibrationer övervakas med hjälp av mätningar.

Arbetet inleds vid den rivna hälsostationen. Dagbrytningen medför buller, särskilt i de tidiga skedena av arbetet. När arbetet fortskrider fördjupas dagbrottet vars väggar bildar en bullervall för den närmaste omgivningen.

Enligt byggare av infrastruktur är det troligt att de största bullerbesvären uppstår när utvunnen sten lastas på lastbilsflak. Dessutom hörs ljudet av borrning i den närmaste omgivningen, eftersom man måste borra hål i berget för sprängämnen. Sprängningar utförs under ljuddämpande mattor.

Trafiken till byggarbetsplatsen går till en början på Läkaregatan

I början av arbetet transporteras sten längs Läkaregatan. Arbetsplatstrafiken övergår till att använda den nya byggplatsvägen när den är klar. Den nya byggplatsvägen byggs från Dals sjukhusområde ner till Dals plan och vidare till Nordenskiöldsgatan.

Förberedelser görs för byggandet av körtunnlar vid Dals plan

I december börjar byggare av infrastruktur att förbereda byggandet av en körtunnel vid Dals plan. I första skedet utför vi bl.a. stödväggar för utgrävningarna , dvs. pontonväggar, schaktning och dagbrytning.

Buller och vibrationer mäts kontinuerligt

Vi strävar efter att minimera skador. Till exempel buller och vibrationer övervakas med hjälp av mätningar. Fastigheterna i närheten har besiktigats i förväg. Vi informerar om störande arbete i förväg.

Bullerarbeten utförs på Dals sjukhusområde och på Dals och Aurora planen vardagar kl. 7–18. Vi arbetar på andra tider också, det uppkommer en del ljud av allt byggande och annat arbete.

Invånarevenemang 12.12.2022

Vi ordnar ett invånarevenemang måndag den 12 december kl. 18–19. Välkommen till Validia Oy:s Pihnalasal (Nordenskiöldsgatan 18 B) eller följ evenemanget på nätet.

Mer detaljerade anvisningar om deltagande i evenemanget på distans (på finska)