Invånar- och företagsinfo den 6 september

Vi bjuder in våra närmaste grannar och företagare att diskutera projektet och besöka byggarbetsplatsen.

Kaivinkoneita työskentelee työmaakuopan pohjalla.
Laakson sairaala-alueen avolouhintatyömaa Urheilukadun suunnasta katsottuna heinäkuussa 2023.

Alliansen Dals samsjukhus bjuder in boende och företagare i närområdet till ett informationsmöte och sedan till schaktningsplatsen i Dals sjukhusområde onsdagen den 6 september. Mötet är främst avsett för boende och företagare i de närmaste bostadshusen.

Evenemanget är på finska, men vi svarar på frågor på svenska och engelska.

Program

Kl. 17–18 inleder vi kvällen med presentationer och diskussioner på projektkontoret i Dals sjukhusområde. Se exakt platsinformation.

Du kan också delta i Teams mötet på distans. Det är enklast att delta via webbläsaren.

Tryck på länken för att ansluta till mötet

Kl. 18–19 ordnar vi ett besök på schaktningsplatsen i Dals sjukhusområde. Besökare får låna säkerhetsutrustning och de får introduktion inför besöket. Därefter promenerar vi till byggarbetsplatsen i Dals sjukhusområde och besöker schaktningsplatsen. Tid har reserverats för diskussion och frågor. Efter besöket återvänder vi till projektkontoret där gästerna lämnar tillbaka låneutrustningen och besöket avslutas.

Tyvärr kan personer under 18 år inte besöka arbetsplatsen av säkerhetsskäl. Byggarbetsplatsen är inte heller lätt åtkomlig. På grund av säkerhetsbestämmelser kan vi endast ta med ett begränsat antal personer på platsbesöket.

Vi ber vänligen om anmälan till både invånarinfo och platsbesök senast måndag den 4 september. Du kan delta i bara den ena delen om du vill.

Anmäl dig genom att fylla i webbformuläret (bara på finska)

Vi raderar deltagarnas uppgifter efter evenemanget.

För mer information om evenemanget, skicka meddelande till [email protected]

Varmt välkommen!